Riveria organisaatio, Tiedotteet

Karelia-amk ja Riveria palkittiin Opetusalan turvallisuuspalkinnolla

Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria palkittiin Opetusalan turvallisuuspalkinnolla.

– Palkinto myönnettiin ansiokkaasta ja esimerkillisestä oppilaitosten välisestä yhteistyöstä maakunnan oppilaitosturvallisuuden kehittämiseksi.

Pohjois-Karjalassa toimivat Karelia-ammattikorkeakoulu sekä toisen asteen ammatillinen oppilaitos Riveria ovat kehittäneet ja toteuttaneet turvallisuusjohtamista sekä arjen turvallisuuden käytäntöjä yhteistyössä useiden vuosien ajan. Kehittämistyön tavoitteena on ollut molempien oppilaitosyhteisöjen turvallisuusosaamisen vahvistaminen, mahdollisten turvallisuusriskien ennakointi ja onnettomuuksien ehkäisy, sekä systemaattisten ja sujuvien turvallisuusjohtamisen käytäntöjen rakentaminen.

Karelia-ammattikorkeakoulun ja Riverian oppilaitosturvallisuuden tärkein tehtävä on varmistaa opiskelijoiden, henkilöstön, vierailijoiden ja muiden kampuksilla toimivien turvallisuus sekä oppilaitoksen häiriötön toiminta. Kareliassa ja Riveriassa opiskelee päivittäin yhteensä noin 10 000 opiskelijaa sekä työskentelee noin 1 000 henkilöä.

Oppilaitosturvallisuustyö on ennaltaehkäisevää ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa, mutta myös pahimpiin skenaarioihin on varauduttava. Häiriötilanteessa oppilaitoksilla tulee olla valmiudet toimia vahinkoja rajoittavalla tavalla ja toipua haitallisesta häiriötilanteesta mahdollisimman nopeasti.

Yhteistyön ansioista oppilaitosturvallisuutta on kehitetty koko Pohjois-Karjalassa ja hyviä malleja on levinnyt myös muihin oppilaitoksiin alueella ja valtakunnallisesti.

Yhteistyö arjen toiminnassa

Oppilaitosten turvallisuuspäälliköt Tapani Temisevä (Riveria) ja Jouni Varis (Karelia) ovat lähes viikoittain yhteydessä arjen turvallisuusasioissa, turvallisuuden tilannekuvan ja hyvien käytänteiden jakamisessa. Yhteistyö tuo uusia ideoita ja näkökulmia Karelian ja Riverian kokonaisturvallisuuteen.

Oppilaitosturvallisuusyhteistyön seurauksena turvallisuuskäytännöt ovat kiinteämpi osa henkilöstön, opiskelijoiden ja muiden kampusten toimijoiden arkea. Yhteistyö on näkynyt käytännössä esimerkiksi siten, että turvallisuusperehdytyksiä, -koulutuksia ja -kävelyitä on kehitetty yhdessä. Viimeisin yhteistyön tulos on Karelian ja Riverian turvallisuuspäälliköiden yhdessä kehittämä tilanneharjoituskoulutus, jota on jo toteutettu henkilöstön uhkatilannekoulutuksissa Kareliassa ja turvallisuuden tilannejohtoharjoituksessa Riveriassa.

Vuodesta 2005 jaetun ja opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK-ryhmä.

Opetusalan turvallisuuspalkinto myönnettiin ti 12.4.2023.

Lisätietoja

Karelia-ammattikorkeakoulu
rehtori Petri Raivo
p. 050 310 9749
petri.raivo@karelia.fi

Riveria
hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen
p. 050 575 42025
merja.laituri-korhonen@riveria.fi

Jouni Varis (Karelia) ja Tapani Temisevä (Riveria) vastaanottivat Opetusalan turvallisuuspalkinnon.
Palkinnon vastaanottivat turvallisuuspäälliköt Jouni Varis (Karelia) ja Tapani Temisevä (Riveria).

Jaa somessa: