Kesäyliopisto

Kesäyliopisto

Monipuolista koulutusta ympäri vuoden.

Riveria kesäyliopistolta löytyy ajankohtaisimmat täydennyskoulutukset, avointa yliopisto-opetusta Suomen eri yliopistoista ja toimintaa lapsille ja nuorille.

Koulutuksissa verkostoidutaan ja jaetaan ammatillisia näkemyksiä. Koulutukset suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa – koko maakunnan tarpeet huomioiden. Osaamista voi kehittää työnohessa ja saada täydennystä ammatilliseen työkalupakkiin.

Ammatillinen täydennyskoulutus

Kesäyliopisto tarjoaa 1–2 päivän koulutuksia sekä laajempia koulutusohjelmia, joissa on koulutuskohtaisesti aina parhaiten soveltuvat kouluttajat yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Ammatillista täydennyskoulutusta on seuraavilla aloilla: työelämä ja johtaminen, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala, opetus ja kasvatus sekä kielet.

Avoin korkeakouluopetus

Opintoja voi jouduttaa aloittamalla yliopisto-opinnot tai suorittamalla yksittäisiä opintojaksoja. Tutkintoa voi myös laajentaa opiskelemalla sivuaineopintoja. Oppiaineet vaihtelevat lukukausittain ja tarjolla voi olla useiden eri yliopistojen opintoja.

Lasten ja nuorten kerhot ja leirit

Kerhojen ja leirien kautta herää kiinnostus tiedettä, taidetta ja teknologiaa kohtaan. Kerhojen ja leirien kautta lapset ja nuoret tutustuvat myös eri ammattialojen kiehtoviin saloihin.

Tutustu kesän 2024 leireihin ja ilmoittaudu mukaan!

Ohjeita ja vinkkejä

Yhteystiedot

013 244 2540
kesayliopisto@riveria.fi

Kesäyliopistoinfo

Vuosi 2023 lukuina
Koulutuksia | 110+ 
Kouluttajia | 140
Opiskelijoita | 6020

Tuomme huippukouluttajat lähellesi ja säästät matkustamiseen menevän ajan.

Riveria kesäyliopisto

Pohjois-Karjalan kesäyliopisto on perustettu vuonna 1966. Vuonna 2018 nimeksi vaihtui Riveria kesäyliopisto.

Kesäyliopiston lakisääteinen tehtävä 

Kesäyliopistojen osalta laissa vapaasta sivistystyöstä (1765/2009) todetaan: ”Kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö”.

Kesäyliopiston tehtävä ei siis liity kesään

Tehtävänä on tarjota nopeasti ja joustavasti kohtuuhintaisia, korkeatasoisia, yleissivistävää ja työelämälähtöistä osaamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta alueemme tarpeisiin.

Kesäyliopiston koulutustarjonta on aina ollut kaikille avointa ja koulutuksella on pyritty vastamaan paikallisiin koulutustarpeisiin. Koulutusten aiheet tulevat usein suoraan työelämästä; työyhteisöiltä, Riverian kumppanuusyrityksiltä, erilaisilta verkostoilta… Kouluttajat rekrytoidaan koulutuskohtaisesti valtakunnallisia yhteistyöverkostoja hyödyntäen

Tarjontaa löytyy myös lapsille ja nuorille. Lähtökohtana on herättää kiinnostusta tiedettä, taidetta ja teknologiaa kohtaan.

Kesäyliopistot muodostavat maan laajuisen verkoston ja oppilaitosten keskinäisellä yhteistyöllä vahvistetaan koulutuksen laatua.

Suomen kesäyliopistot ry:n jäseninä on 18 kesäyliopistoa ja toimintaa on yli 30 paikkakunnalla.

Nimestään huolimatta kesäyliopistot toimivat ympärivuotisesti painottaen toiminnassaan korkeakoulutasoista opetusta, työelämän osaamista vahvistavaa koulutusta, lasten ja nuorten tiedetoimintaa, ikääntyvien yliopistotoimintaa sekä yleissivistävää koulutusta, kuten kielikoulutusta sekä taide- että kulttuurialojen koulutusta. Kesäyliopistot toteuttavat myös räätälöityjä koulutusratkaisuja organisaatioille. Ympäri vuoden.

Lue lisää: Suomen kesäyliopistot ry

Suomen karttakuva, johon on merkitty Riveria Kesäyliopiston sijainti Pohjois-Karjalaan.

Kesäyliopiston ajankohtaiset koulutukset

Tuloksia 0

1

/