Harkintaan perustuva valinta - Riveria

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi valita osan opiskelijoista yhteishaun pistejärjestyksestä poikkeavalla tavalla harkintaan perustuvassa valinnassa.

Harkintaan perustuvassa valinnassa ei kiinnitetä huomiota todistusarvosanoihin, vaan arvioidaan hakijan koulutustarvetta ja edellytyksiä suoriutua ammatillisista opinnoista. Arviointi tehdään hakijan toimittamien asiakirjojen ja haastattelun perusteella. Joillakin aloilla on lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskoe. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakija kutsutaan myös kielitestiin.

Harkinnanvaraisesti ei voi hakea seuraviin tutkintoihin:

 • taideteollisuusalan perustutkinto
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto

Näiden koulutusten opiskelijat valitaan pelkästään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Jos hakijalla on perusopetuksessa yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, hän voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa, ei yhteishaun valintapisteillä. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa koulun edustajan ajantasainen liite (sähköinen niveltietolomake), jossa otetaan kantaa hakijan opiskeluedellytyksiin.

Opiskelijat valitaan toimitettujen liitteiden ja haastattelun perusteella. Hakijaa, joka ei osallistu haastatteluun, ei voida valita opiskelijaksi.

Peruskoulun todistuksen puuttuminen, kun hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä hakijalla ole suomalaista päättötodistusta. Hakemuksen liitteeksi kopio viimeisimmästä todistuksesta. Hakija voidaan valita ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa, ei yhteishaun valintapisteillä.

Opiskelijat valitaan toimitettujen liitteiden ja haastattelun perusteella. Hakijaa, joka ei osallistu haastatteluun, ei voida valita opiskelijaksi.

Ulkomailla suoritettu koulutus. Hakemuksen liitteeksi kopio koulutodistuksista ja mahdollinen todistus kielitaidosta. Hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa, ei yhteishaun valintapisteillä. Hakijan kielitaito arvioidaan tarvittaessa kielitestillä. Hakijaa, joka ei osallistu kielitestiin tai muuhun tarvittavaan kielitaidon arviointiin, ei voida valita opiskelijaksi.

Hakijan kielitaito ei riitä tutkinnon suorittamiseen. Hakemuksen liitteeksi kopio koulutodistuksista ja mahdollinen todistus kielitaidosta. Hakijan kielitaito arvioidaan tarvittaessa kielitestillä. Hakija on mukana myös valintapisteisiin perustuvassa valinnassa.

Oppimisvaikeudet, jotka ovat vaikeuttaneet aikaisempaa opiskelua perusopetuksessa. Hakijalla on rajalliset mahdollisuudet ammatinvalinnassa. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa koulun edustajan ajantasainen liite, jossa otetaan kantaa hakijan opiskeluedellytyksiin. Hakija on mukana myös valintapisteisiin perustuvassa valinnassa.

Sosiaaliset syyt, jotka ovat perusopetuksen aikana vaikuttaneet hakijan suoriutumiseen. Hakijalla on omaan tai perheen elämään tai terveyteen liittyviä syitä, jotka ovat heikentäneet oppimisen edellytyksiä, aiempaa koulumenestystä tai vaikeuttaneet sosiaalista vuorovaikutusta. Esimerkiksi lastensuojelutoimet, koulukiusaaminen tai hakijan tai perheenjäsenen pitkäaikainen sairaus.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa koulun tai muun ohjaustahon edustajan ajantasainen liite, jossa otetaan kantaa hakijan opiskeluedellytyksiin. Hakija on mukana myös valintapisteisiin perustuvassa valinnassa.

Haastatteluun kutsutaan ne hakijat, jotka voivat tulla valituksi VAIN harkintaan perustuvassa valinnassa.

Haastattelu järjestään torstaina 18.4.2024 kaikissa Riverian yksiköissä. Hakija kutsutaan haastatteluun Riverian ylimpään hakukohteeseen. Haastattelukutsu lähetetään hakijan sähköpostiosoitteeseen.

Haastattelijoina toimivat koulutusalojen opinto-ohjaajat ja erityisopettajat.

Haastattelun teemat ovat:

 • asenne, motivaatio, kiinnostuksen kohteet
 • opiskeluvalmiudet, tavoitteet, suuntautuminen
 • vahvuudet ja tuen tarpeet
 • koulutuksen tarve

Hakijaa, joka ei osallistu haastatteluun, ei voida valita opiskelijaksi.

Hakijan on osattava opetuskieltä riittävän hyvin, jotta opiskelu ammatillisissa opinnoissa sujuu.

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänet kutsutaan kielitestiin. Kielitaidon arvioinnilla varmistetaan, että hakijan kielitaito riittää opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. 

Yhteishaun kielitesti järjestetään 18.4.2024. Hakija saa kutsun sähköpostilla viikolla 15. Kielitestiä ei voi tehdä etäyhteydellä.

Jos hakija on suorittanut suomalaisen peruskoulun, hänellä on YKI-todistus tai maahanmuuttajan kotoutumiskoulutuksen todistus koulutuksessa vaaditulla tasolla, hänen ei tarvitse osallistua kielitestiin.

Todistus on oltava hakemuksen liitteenä Opintopolussa tai se on toimitettava suojatulla sähköpostilla hakuneuvontaan (vastaanottaja Hakuneuvonta). Todistus tarkistetaan ja hakijalle ilmoitetaan, tarvitseeko hänen osallistua kielitestiin.

Tarvittavasta kielitaidosta kerrotaan koulutuksen esittelysivulla. Lue lisää taitotasoista Opetushallituksen sivuilta.

Yleisen kielitutkinnon ja kielitaitotasojen vastaavuudet 

YKI 2 taitotaso A2.2 
YKI 3 taitotasot B1.1.-B1.2 
YKI 4 taitotasot B2.1-B2.2 
YKI 5 taitotaso C1.1 

Toimi näin jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa

 1. Varmista nykyisen koulusi opinto-ohjaajalta, että voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. Sinun kannattaa keskustella hakutoiveista erityisopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa ennen hakua. Jos sinulla on paljon yksilöllistettyjä oppiaineita, myös TUVA-koulutus tai ammatillinen erityisoppilaitos voi olla sinulle hyvä vaihtoehto.
 2. Täytä hakemus Opintopolussa, ja merkitse hakemukselle hakevasi harkinnanvaraisesti.
 3. Jos haet ulkomaisella todistuksella, liitä hakemukseen todistus kielitaidostasi ja käännökset aikaisemmista koulutodistuksistasi. 
 4. Tallenna täytetty hakulomake pdf-muotoon, jotta voit lähettää sen oppilaitokseen.
 5. Täytä sähköinen niveltietolomake. Kirjaa lomakkeelle niveltiedot ja perustelu. Tallenna täytetty lomake pdf-muotoon. Pyydä lomakkeelle huoltajasi allekirjoitus.
 6. Lähetä tallentamasi hakemus, niveltietolomake ja mahdolliset muut liitteet hakuaikana Hakuneuvontaan.
  Suojatulla sähköpostilla: Lähetys Riverian nettisivujen kautta, valitse vastaanottajaksi Nivel- ja terveystiedot tai
  – Postitse: Riveria hakuneuvonta, PL 70, 80101 Joensuu tai
  – Käyntiosoite on Hakuneuvonta, Peltolankatu 4, E-talo 1. krs, Joensuu. 

  Huom! Lähetä liitteet vain kerran, vaikka olisitkin hakenut harkintaan perustuen useampaan Riverian koulutukseen.
  Jos hakemuksen liitteitä ei toimiteta, hakemusta ei käsitellä harkintaan perustuvassa valinnassa.

  Ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.
 7. Jos saat kutsun harkintaan perustuvan valinnan haastatteluun tai kielitestiin, osallistuminen on välttämätöntä. Kielitesti ja haastattelu järjestetään 18.4.2024.
 8. Jos saat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, osallistu kokeeseen. Mahdolliset pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.