Niveltiedon siirtäminen

Perusopetuksen tai muun lähettävän tahon ja Riverian välisen tiedonsiirron tarkoituksena on opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän tiedon välittäminen toiselle koulutuksen järjestäjälle.
(PoL 628/1998 40 §, Oppivelvollisuuslaki 1214/2020, 23 §)

Yhteistyöllä on suuri merkitys yksilön kannalta ja parhaimmillaan se helpottaa uuden opiskelijan sujuvaa arkea ja tuen järjestämistä heti opintojen alusta alkaen.

Niveltiedon lähettäminen

Olemme kehittäneet yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa sähköiset niveltietolomakkeet, jotka otetaan käyttöön vuoden 2024 yhteishaun yhteydessä.

Lomakkeita on kaksi, ja ne täytetään lähettävässä oppilaitoksessa:

Välttämättömän niveltiedon tiedonsiirtolomake

 • Huoltajan allekirjoitus tarvitaan, jotta niveltieto voidaan lähettää jo hakuvaiheessa.
 • Kun huoltaja allekirjoittaa lomakkeen sähköisesti, tiedot siirtyvät automaattisesti ensisijaiseen hakukohteeseen sen ollessa Riveria, Joensuun lukiot, Tulliportin normaalikoulun lukio, Itä-Suomen koulu, Riverian tai Joensuun kaupungin Tuva-koulutus.
 • Jos huoltaja ei allekirjoita lomaketta, niveltiedot tulee lähettää vasta yhteishaun tulosten varmistuttua kesällä 2024.
 • Toivomme, että niveltiedot ovat perillä Riveriassa viimeistään 1.8.2024.

Huomioithan, että harkintaan perustuvan valinnan liitteeksi edellytämme tämän niveltietolomakkeen. Lomake on toimitettava Riverian hakuneuvontaan hakuaikana. Emme käsittele hakemusta, jos liitettä ei ole toimitettu Riveriaan. Tarkempi ohjeistus sivulla harkintaan perustuva valinta.

Vain huoltajan luvalla siirrettävän niveltiedon siirtolomake

 • Vain huoltajan luvalla siirrettävä niveltieto välittyy automaattisesti ensisijaiseen hakukohteeseen sen ollessa Riveria, Joensuun lukiot, Tulliportin normaalikoulun lukio, Itä-Suomen koulu, tai Riverian tai Joensuun kaupungin Tuva-koulutus.
 • Niveltiedot välittyvät tältä lomakkeelta automaattisesti vain siinä tapauksessa, että huoltaja on allekirjoittanut siirtolomakkeen sähköisesti.

Ohjeita lähettävälle taholle

Lomakkeen täyttäminen ja tallentaminen PDF-muodossa

 • Tiedota huoltajia sähköisen lomakkeen allekirjoittamisen merkityksestä ja sähköpostitietojen oikeellisuuden merkityksestä (allekirjoituspyyntö tulee sähköpostiin).
 • Täytä niveltietolomakkeet hyvissä ajoin.
 • Tallenna kaikkien oppilaiden niveltietolomakkeet itsellesi PDF-muodossa.
 • Saat sähköpostitse tiedon, kun huoltaja on allekirjoittanut sähköisen niveltietolomakkeen. Saat sähköpostitse tiedon myös, jos huoltaja ei ole allekirjoittanut lomaketta 14 vuorokauden aikana.
 • Pidä kirjaa siitä, kenen huoltaja on allekirjoittanut, eli niveltieto on lähtenyt ensisijaiseen hakukohteeseen.

Miten toimin, jos huoltaja ei ole allekirjoittanut sähköistä lomaketta?

 • Sinulla on tallennettuna niveltietolomake PDF-muodossa (Välttämättömän niveltiedon siirtolomake), jonka sisältö tulee siirtää uudelle koulutuksen järjestäjälle.
 • Lähetä niveltietolomake Riveriaan yhteishaun tulosten varmistuttua.
 • Lähetä tallentamasi PDF-tiedosto Riveriaan salattuna sähköpostina osoitteesta turvaposti.riveria.fi -> vastaanottajaksi valitaan Nivel- ja terveystiedot.
 • Toivomme, että niveltiedot ovat perillä viimeistään 1.8.2024.

Miten toimin, jos hakija on tullut valituksi Riveriaan muulta kuin ensisijaiselta hakukohteelta?

 • Niveltieto ei ole välittynyt automaattisesti Riveriaan.
 • Sinulla on tallennettuna niveltietolomake PDF-muodossa (Välttämättömän niveltiedon siirtolomake), jonka sisältö tulee siirtää uudelle koulutuksen järjestäjälle.
 • Lähetä niveltietolomake Riveriaan yhteishaun tulosten varmistuttua.
 • Lähetä tallentamasi PDF-tiedosto Riveriaan salattuna sähköpostina osoitteesta turvaposti.riveria.fi -> vastaanottajaksi valitaan Nivel- ja terveystiedot.
  Ohjeet niveltietojen lähettämiseen suojattuna sähköpostina löydät tästä.
 • Toivomme, että niveltiedot ovat perillä viimeistään 1.8.2024.

Milloin käytän Vain huoltajan luvalla siirrettävä niveltieto –lomaketta?

Arkaluontoisen ja muun kuin opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömänä pidettävän tiedon saa välittää vain huoltajan suostumuksella.

Tämän lomakkeen tiedot eivät välity vastaanottavaan oppilaitokseen ilman huoltajan sähköistä allekirjoitusta.

Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi:

1.   yksilön sairaus-/hoitotiedot/yhteistyötahot/tuki verkostotyönä

2.   kiusaamistausta/suositeltavat toimenpiteet

3.   muu yksilölliseen opiskeluhuoltoon liittyvä tieto/tukitarve

Miten toimin, jos huoltaja ei allekirjoista sähköisesti niveltietolomaketta (Vain huotlajan luvalla siirrettävä niveltieto)?

 • Saat sähköpostitse tiedon, että huoltaja ei ole allekirjoittanut lomaketta 14 vuorokauden aikana.
 • Tiedot ovat luottamuksellisia. Näitä tietoja ei saa välittää vastaanottavaan oppilaitokseen, mikäli huoltaja ei hyväksy lähettämistä sähköisellä allekirjoituksellaan.

Erityisopettajien yhteystiedot

Honkanen Liisa

laaja-alainen erityisopettaja

Hyvinvointi ja terveys

Kuittinen Reetta

laaja-alainen erityisopettaja

Teollisuus ja biotalous

Liuski Tiina

laaja-alainen erityisopettaja

Palvelutoiminta

Martiskainen Irene

laaja-alainen erityisopettaja

Palvelutoiminta

Paajanen Riitta

laaja-alainen erityisopettaja

Rakentaminen

Reinikainen Tiina

laaja-alainen erityisopettaja

Rakentaminen

Ruuska Tarja

laaja-alainen erityisopettaja

Hyvinvointi ja terveys

Sihvonen Marjut

laaja-alainen erityisopettaja

Teollisuus ja biotalous

Sirkkiä Päivi

laaja-alainen erityisopettaja

Palvelutoiminta

Suomalainen Eeva

laaja-alainen erityisopettaja

Hyvinvointi ja terveys

Vipuveräjä Erja

laaja-alainen erityisopettaja

Hyvinvointi ja terveys