Niveltiedon siirtäminen

Tiedonsiirrolla perusopetuksen ja Riverian välillä kartoitetaan uusien opiskelijoiden opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä ja tarpeellisia tietoja.

Opintojen sujuvan aloittamisen helpottamiseksi kartoitetaan opiskelijan vahvuuksia sekä aiempia yksilöllisiä oppimis- ja opetusjärjestelyjä. Tietoja tarvitaan, kun suunnitellaan uuden opiskelijan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, erityistä tukea ja muuta tukea.

Niveltiedon lähettäminen

Opiskelijaa koskevat henkilökohtaiset tiedot ja liitteet lähetetään salattuna sähköpostina osoitteeseen turvaposti.riveria.fi > vastaanottajaksi valitaan Nivel- ja terveystiedot.

Salattuna sähköpostina voi lähettää esimerkiksi tiedonsiirtolomakkeet, tehostetun tuen tiedot, erityisen tuen tiedot sekä muita tarvittavia liitteitä ja lausuntoja 23.6.2023 mennessä. Riveria ottaa vastaan ainoastaan kirjallista niveltietoa. Jos haluat soittaa erityisopettajalle, löydät erityisopettajien yhteystiedot tältä sivulta.

Lomakkeet

Käytä tätä lomaketta, kun välität niveltietoa, johon huoltajien tiedonsiirtolupaa ei tarvita:
Peruskoulusta Riveriaan siirtyvien opiskelijoiden välttämättömien tietojen siirtäminen

Käytä tätä lomaketta, kun tarvitset huoltajilta tiedonsiirtoon luvan:
Peruskoulusta Riveriaan siirtyvien opiskelijoiden EI välttämättömien tietojen siirtäminen

Tiedonsiirtolupa huoltajilta

Peruskoulun tai aiemman oppilaitoksen on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot on annettava myös uuden koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. Välttämättömiksi niveltiedoiksi katsotaan tehostetun tuen ja erityisen tuen järjestämiseen liittyvät niveltiedot, jolloin huoltajan lupaa tiedonsiirtoon ei tarvita.

Joissakin tapauksissa niveltiedon välittämiseen on tarpeellista kysyä huoltajan lupa. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi:

  1. yksilön sairaus-/hoitotiedot/yhteistyötahot/tuki verkostotyönä
  2. kiusaamistausta/suositeltavat toimenpiteet
  3. muu yksilölliseen opiskeluhuoltoon liittyvä tieto/tukitarve.

Kun näitä tietoja välitetään Riveriaan, peruskoulussa tulee huolehtia, että lupa huoltajilta on kysytty ja tiedot on dokumentoitu koulussa sovitulla tavalla. Huoltajan lupaa ei tarvitse toimittaa Riveriaan.

Erityisopettajien yhteystiedot

Honkanen Liisa

laaja-alainen erityisopettaja

Opiskelijapalvelut

Kuittinen Reetta

laaja-alainen erityisopettaja

Opiskelijapalvelut

Liuski Tiina

laaja-alainen erityisopettaja

Opiskelijapalvelut

Martiskainen Irene

laaja-alainen erityisopettaja

Opiskelijapalvelut

Paajanen Riitta

laaja-alainen erityisopettaja

Opiskelijapalvelut

Reinikainen Tiina

laaja-alainen erityisopettaja

Opiskelijapalvelut

Sihvonen Marjut

laaja-alainen erityisopettaja

Opiskelijapalvelut

Sirkkiä Päivi

laaja-alainen erityisopettaja

Opiskelijapalvelut

Sundelin Lotta

laaja-alainen erityisopettaja

Opiskelijapalvelut

Suomalainen Eeva

laaja-alainen erityisopettaja

Opiskelijapalvelut

Vipuveräjä Erja

laaja-alainen erityisopettaja

Opiskelijapalvelut