Turvallisuus - Riveria

Turvallisuus

Turvallisuus huomioidaan Riverian kaikessa toiminnassa ja se on kiinteä osa jokapäiväistä arkea. Jatkuvaan parantamiseen perustava turvallisuustoiminta on ennaltaehkäisevää ja riskiperusteista. Turvallisuustoiminnan lyhyen aikavälin tavoitteena on opiskelijoiden ja henkilökunnan, omaisuuden, tiedon, maineen ja ympäristön suojaaminen onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikoksilta. Häiriötilanteessa Riverialla on valmius toimia vahinkoja rajoittavalla tavalla ja toipua tilanteesta mahdollisimman nopeasti.

Turvallisuustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa Riveriasta valmistuneelle opiskelijalle hyvät turvallisuustiedot ja -taidot sekä viedä turvallisuusajattelua työelämään.

Jokainen riverialainen on turvallisuuden avaintekijä ja saa turvallisuusperehdytyksen opintojensa tai työsuhteensa alussa.

Ohjeita ja havaintoja