Usein kysytyt kysymykset

Yhteishaku

Lukion, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät voi hakea perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa. He voivat hakea jatkuvassa haussa.

Ulkomaalaiset hakevat jatkuvassa haussa.

Voit ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi siihen oppilaitokseen, johon olet hakenut tai osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Voit toimittaa liitteet jollakin seuraavista tavoista:

  • suojatulla sähköpostilla: valitse vastaanottajaksi Nivel- ja terveystiedot
  • postitse: Riveria hakuneuvonta, PL 70, 80101 Joensuu
  • oppilaitokseen, käyntiosoite: Hakuneuvonta, Peltolankatu 4, Päätalo 1.kerros, 80220 Joensuu

Kyllä pitää. Hakijaa ei voida valita, jos hän ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet voivat hakea jatkuvassa haussa. Oppivelvollisen kannattaa hakea heti kun yhteishaun tulokset on julkaistu.

Hakija valitaan yhteishaussa ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen valintapisteensä riittävät. Hakijan alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Hakija voi olla varasijalla ylempiin hakutoiveisiinsa.

Jos hakijalla on sekä matematiikan että äidinkielen oppimäärät yksilöllistettyinä, hän on mukana ainoastaan harkinnanvaraisessa valinnassa. Hakija ei voi tällöin tulla valituksi koulutukseen pistevalinnan kautta.

Yhteishaun pisterajat löytyvät Opetushallituksen tilastopalvelusta

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annetussa määräajassa.

Jatkuva haku

  • Ammatillinen perustutkinto antaa laaja-alaisen ammatillisen perusosaamisen alan eri tehtäviin. Aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta ei vaadita.
  • Ammattitutkinnossa saa perustutkintoa syvällisempää ja kohdennettua ammattitaitoa. Hakijalla tulisi olla suoritettuna alan perustutkinto tai alan työkokemusta.
  • Erikoisammattitutkinnossa saa ammattitutkintoa syvällisempää työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa. Hakijalla tulee olla useamman vuoden työkokemus alan työtehtävistä sekä alan peruskoulutus.

Kun hakija on valittu opiskelijaksi, hän voi hakea oleskelulupaa. Opintojen on oltava ammattiin tai tutkintoon johtavia.

Opiskelijaksi valitulla pitää olla riittävät varat Suomessa opiskelua varten ja voimassa oleva riittävän kattava sairausvakuutus. Oleskelulupa haetaan Maahanmuuttoviraston sähköisen asioinnin kautta.

Valintahaastatteluun osallistutaan paikan päällä oppilaitoksessa.

Kyllä. Kokonaan tai osittain englannin kielellä suoritettavat koulutukset löytyvät sivulta Studying in Riveria

Pääsäätöisesti koulutuksissa on aina joitakin lähipäiviä.

Opintoja suoritetaan henkilökohtaisen osaamaisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Perustutkinnossa opintojen kesto peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla on noin kolme vuotta, ja lukion tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneilla noin kaksi vuotta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskeluaika on noin puolitoista vuotta.

Riveriassa ei ole erikseen aikuisille ja nuorille suunnattuja opintoja. Jokainen opiskelee henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa edellytetään usein alan pohjakoulutusta tai työkokemusta.

Perustutkinnoissa opinnot ovat päätoimisia päiväopintoja. Kokoaikatyön voi yhdistää vain saman alan opintoihin.

Varsinaisia kielikoulutuksia Riveriassa ei ole. Järjestämme muutamassa tutkinnossa koulutusta, jotka alkavat englanniksi ja koulutuksen aikana opiskellaan suomen kieltä. Tällaisia ovat esimerkiksi Practi-cal Nurse ja Site Facilities Operativa or Housekeeper.
Suomen kielen alkeet hallitseva voi hakeutua TUVA-koulutukseen, jossa kielitaitoa voi vahvistaa.

Lähiopetuksen määrä vaihtelee hieman eri koulutuksissa. Lähiopetuksen määrä kerrotaan koulutuksen esittelysivulta.

Jatkuvan haun opinto-ohjaajat auttavat mielellään koulutuksen valinnassa.

Voit tehdä avoimen hakemuksen. Hakemuksen saavuttua olemme sinuun yhteydessä noin kuukauden kuluessa.

Hakijalla tulee olla alan työpaikka, jossa hän tekee koulutukseen liittyviä työtehtäviä vähintään 25 tuntia viikossa. Kun hakijalla on työpaikka, hän voi ottaa yhteyttä oppisopimuksen koulutussuunnittelijaan, joka ohjaa asiassa eteenpäin. Lisätietoa oppisopimuksesta sekä eri alojen koulutussuunnittelijoiden yhteystiedot löytyvät oppisopimuksen sivulta.

Hakuvaiheessa riittää kopio ja sen ”epävirallinen” käännös. Opintojen alkaessa todistus tarvitaan opetuskielellä. Käännöksiä tekevät Suomessa auktorisoidut kielenkääntäjät.