Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksella lisätään ammatillista osaamista ja saadaan uusia ammattilaisia työelämään.

Se on joustava, käytännönläheinen ja yksilöllinen tapa osaamisen kehittämiseen. Oppisopimuskoulutuksesta noin 80 % on oppimista työtä tekemällä. Yli 160 ammatillista tutkintoa tarjoaa vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin. Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, tutkinnon osia tai saada erityistarpeisiin suunniteltua koulutusta.

Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla oppimisella. Oppisopimusopintoihin kuuluu useimmiten oppilaitoksessa järjestettäviä lähiopetuspäiviä sekä itsenäistä opiskelua. Oppisopimusopiskelija kouluttautuu työtä tehden, saa palkkaa ja kartuttaa alan työkokemustaan. Minimityöaika tutkinnon mukaisissa työtehtävissä on keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Opiskelija hankkii itse oppisopimustyöpaikan häntä kiinnostavalta alalta ja sopii oppisopimuskoulutuksesta tulevan työnantajansa kanssa. Työsuhteessa jo olevan työntekijän tulee myös neuvotella oppisopimuksen mahdollisuudesta oman työnantajansa kanssa. Riverian oppisopimustoimijoihin tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen työsuhteen tai oppisopimusopintojen alkamista.

Oppisopimuskoulutus voidaan aloittaa joustavasti milloin tahansa oppisopimuksen edellytysten täyttyessä.

Lisää oppisopimuksesta Oppisopimus.fi-sivustolta suomeksi ja englanniksi.

Yhteystiedot