Kansainvälisyys

Riverian kansainvälisyystoiminnalla edistetään opiskelijoiden ja henkilöstön toimintaa kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Riverian kansainvälisyysverkosto

Riverialla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Monialaisen oppilaitosyhteistyön avulla edistetään pääasiassa opiskelijoidemme mutta myös henkilöstömme liikkuvuutta ja työelämäyhteistyötä.

Kansainvälinen liikkuvuus

KV-liikkuvuudella tarkoitetaan opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomailla suorittamia opintoja tai työtehtäviä ja ulkomaalaisten opiskelijoiden tai henkilöstön liikkuvuutta osana Riveria-yhteistyötä Pohjois-Karjalassa.
Liikkuvuuksia voidaan toteuttaa yksilöinä tai ryhmissä. Jokaisella Riveriassa tutkintoa suorittavalla opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen liikkuvuuteen.

Koulutus- ja työperustainen maahanmuutto

Riveria toimii aktiivisesti koulutus- ja työperustaisen maahanmuuton edistämisessä. Maahanmuuttajia koulutetaan ja työllistetään Pohjois-Karjalaan ja heitä autetaan suomen kielitaidon hankkimisessa.

Koulutusvienti

Ammatillinen koulutusvienti on Suomen ja EU- ja ETA- maiden ulkopuolelle myytävää osaamista. Esimerkiksi Riverian tutkintojen ja tutkinnon osien myyntiä, konsultointia, laajojen kehittämispalvelujen sekä oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen ratkaisujen tuottamista.

Koulutusvientiä toteuttaa Riverian koulutuspalvelut oy yhteistyössä Riverian johdon ja muiden asiantuntijoiden kanssa.