Työpaikkaohjaus

Työpaikkaohjaus ja työpaikkaohjaajan tehtävät  

  • Tukee ja ohjaa opiskelijaa oppisopimusopintojen aikana
  • Perehdyttää opiskelijaa työtehtäviin ja työpaikan toimintatapoihin
  • Suunnittelee opiskelijan työtehtäviä tarvittavan osaamisen hankkimiseksi
  • Antaa palautetta ja arvioi opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä
  • Osallistuu opiskelijan näyttöjen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  • Tekee ohjausyhteistyötä Riverian opettajien ja muiden työpaikan työntekijöiden kanssa

Hyödyllistä lisätietoa ja materiaaleja työpaikkaohjauksen ja työelämässä oppimisen tueksi: