Kielitaito

Muutoksia konsuli- ja maahantuloasioita koskeviin käytäntöihin Venäjällä 1.9.2023 alkaen.

Hakijan on osattava opetuskieltä riittävän hyvin, jotta opiskelu ammatillisissa opinnoissa sujuu. Riveriassa opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakija kutsutaan kielitestiin. Kielitaidon arvioinnilla varmistetaan, että hakijan kielitaito riittää opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Hakijan kielitaito on riittävä, jos hänellä on

  • suomen kielellä suoritettu peruskoulu 
  • suomen kielellä suoritettu ammatillinen koulutus tai lukio
  • yleinen kielitutkinto (YKI) hakukohteen taitotasolla 
  • englanninkielisessä koulutuksessa vastaava todistus.

YKI- tai peruskoulutodistus toimitetaan suojatulla sähköpostilla hakuneuvontaan (vastaanottaja Hakuneuvonta). Todistus tarkistetaan ja hakijalle ilmoitetaan, tarvitseeko hänen osallistua kielitestiin.

Jos opintojen aikana huomataan, että opiskelijan kielitaito ei tukitoimista, todistuksista tai hyväksytystä kielitestistä huolimatta riitä koko tutkinnon suorittamiseen, voidaan opintojen tavoite muuttaa tutkinnon osien suorittamiseksi. Kielitaitoa voidaan tarkistaa myös opintojen aikana.

Englanninkielisessä koulutuksessa arvioidaan hakijan englannin kielen taitoa.

Tarvittavasta kielitaidosta kerrotaan koulutuksen esittelysivulla. Riveriassa käytetään kielitaidon taitotasoarvioinnissa tasoasteikkoa, joka perustuu yleiseurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (CEFR = Common European Framework of Reference).

Jatkuvan haun kielitesti

Kielitestit jatkuvassa haussa hakeville järjestetään Joensuussa. Vuoden 2023 testit ovat 4.9., 13.11. ja 11.12.2023.

Hakija saa sähköpostitse kutsun seuraavaan mahdolliseen kielitestiin viimeistään hakujakson päätyttyä. Kielitestiä ei voi tehdä etäyhteydellä. Riverian kielitestin tulos on voimassa 6 kuukautta.

Yhteishaun kielitesti

Yhteishaun kielitesti järjestetään 18.4.2024. Hakija saa kutsun sähköpostilla. Kielitestiä ei voi tehdä etäyhteydellä.

Yleisen kielitutkinnon ja kielitaitotasojen vastaavuudet 

  • YKI 2 taitotaso A2.2 
  • YKI 3 taitotasot B1.1.-B1.2 
  • YKI 4 taitotasot B2.1-B2.2 
  • YKI 5 taitotaso C1.1