Terveydentilavaatimukset

Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla. Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

SORA-tutkinnot, joissa on terveydentilavaatimuksia

 • kaivosalan perustutkinto
 • kasvatus ja ohjausalan perustutkinto
 • logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen osaamisala
 • metsäalan perustutkinto: metsäkoneen kuljetuksen osaamisala
 • rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto
 • välinehuoltoalan perustutkinto
 • kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • kuljetusalan ammattitutkinto
 • kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • maarakennusalan ammattitutkinto
 • metsäalan ammattitutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto
 • terveysalan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan ammattitutkinto
 • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • vammaisalan ammattitutkinto
 • vanhustyön erikoisammattitutkinto

Terveydellisistä rajoituksista kannattaa keskustella hakuvaiheessa opinto-ohjaajan, huoltajien, terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa. On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella ja toimia työpaikalla. Esteistä huolimatta tutkinnoissa voi olla sellaisia tutkinnon osia, joiden suorittaminen on mahdollista.

 1. Hakija ilmoittaa terveydentilaesteistä hakulomakkeella.
 2. Hakija saa oppilaitoksesta ilmoituslomakkeen, jonka hän palauttaa täytettynä oppilaitokseen. Palautus suojattuun sähköpostiin. Oppilaitos voi pyytää ilmoituksen perusteella hakijalta tarkempia tietoja tai lausuntoja terveydentilan ja toimintakyvyn rajoitteista ja sairauksien hoitotilanteesta. Hakijaa voidaan myös haastatella. Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta, jos oppilaitos arvioi, ettei hakijan terveydentila tai toimintakyky ole riittävä.
 • Jos joku oppilaitos on aikaisemmin peruuttanut opiskeluoikeuden terveydentilan tai toimintakyvyn perusteella, hakijan on ilmoitettava siitä hakemuksella.
 • Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, voidaan opiskeluoikeus perua.

Oppilaitoksella on oikeus pyytää arvio opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä myös opintojen aikana. Jos opiskelija ei tukitoimista huolimatta pysty jatkamaan opintojaan, pyritään hänelle löytämään muu sopiva koulutus Riveriasta.

Oppilaitoksella on oikeus myös opiskeluoikeuden peruuttamiseen. Opiskelija, jolta on peruutettu opiskeluoikeus em. seikkojen vuoksi, voi hakea oppilaitokselta opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskelijan tulee toimittaa oppilaitokselle terveydentilaansa koskevat lausunnot.

Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta tai vakavasta huumausainerikoksesta. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista seuraavissa tutkinnoissa:

 • kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • kasvatus ja ohjausalan perustutkinto
 • kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen osaamisala
 • mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • terveysalan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto
 • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • vanhustyön erikoisammattitutkinto

Oppilaitos voi velvoittaa esittämään todistuksen huumausainetestistä, jos epäillään, että opiskelija tekee huumepäihtyneenä käytännön työtehtäviä tai että hänellä on huumeriippuvuus.

Sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla opiskelijan rokotussuojan on oltava ajan tasalla. Opiskelija selvittää rokotusten voimassa olon ja hankkii tarvittavat rokotukset ennen työpaikalla oppimista. Tiedot aiemmista rokotuksista ovat rokotuskortissa tai ne voi selvittää kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta. Opiskeluterveydenhuolto pyytää opiskelijoita toimittamaan rokotustiedot terveystarkastuksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin menevien opiskelijoiden rokotukset ovat osa työ- ja potilasturvallisuutta.