Yrittäjän oppisopimus

Oppisopimuskoulutus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet eri alojen yrittäjille kehittää omaa osaamistaan. Yrittäjä voi vahvistaa osaamistaan esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnolla tai yritysjohtamisen tai tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnolla. Myös oman alan ammatillisen osaamisen täydentäminen tutkinnolla tai niiden osilla on mahdollista.

Yrittäjäopiskelijan edut:

  • Mahdollisuus opiskella ja kehittyä edelleen omassa yritystoiminnassa ja arkityössä
  • Oppisopimus on sopiva vaihtoehto esimerkiksi yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen
  • Työpaikkaohjaajana toimii mentori, joka tukee yrittäjäopiskelijaa osaamisen kehittymisessä oppisopimuksen aikana
  • Maksuton koulutus
  • Oikeus opintososiaalisiin etuihin samojen periaatteiden mukaan kuin muillakin oppisopimusopiskelijoilla

Yrittäjän oppisopimuksen edellytykset:

  • Yritysmuotona tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay tai ky
  • Y-tunnus
  • YEL- tai MYEL-vakuutus
  • Yrityksessä oltava riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet
  • Vähintään 25 tuntia viikossa työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksen toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan

Yrittäjän oppisopimuksen suunnittelu käynnistyy koulutustavoitteiden ja tarpeiden kartoituksella. Riverian oppisopimustoimijat ovat käytettävissä aina kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa. He huolehtivat sopimusten laatimisesta, joten yrittäjän oppisopimuksen solmiminen on helppoa ja vaivatonta sekä yrittäjälle että mentorille.

Mentoriksi soveltuu yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa toimiva tai muutoin työpaikkaohjaajaksi sopiva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.  Mentori voi löytyä yrittäjän omista verkostoista tai hakemalla mentoria valtakunnallisesta mentoripankista.

Mentori ohjaa ja tukee yrittäjän ammattitaidon kehittymistä ja jakaa osaamistaan yrittäjäopiskelijan käyttöön. Hän antaa palautetta ja mahdollistaa yhteisen kehittävän ammatillisen vuoropuhelun. Mentorille tai mentoriyritykselle voidaan maksaa koulutuskorvausta.