Oppisopimustyönantajalle - Riveria

Oppisopimustyönantajalle

Oppisopimuskoulutus vastaa työnantajan tarpeisiin

Oppisopimuskoulutus tarjoaa työnantajalle erinomaisen ja joustavan tavan hankkia uutta osaamista organisaation tarpeisiin. Henkilöstön osaaminen kasvaa, koko työyhteisö oppii uutta ja liiketoiminta kehittyy. Oppisopimus on mainio ratkaisu myös rekrytointitilanteissa, jos sopivaa koulutuksen saanutta osaajaa ei löydy työmarkkinoilta.

Tarvitaanko yrityksessä tai työyhteisössä uutta osaamista ja uudenlaisia osaajia?
Onko työnantajalla tarve kehittää ja laajentaa henkilöstön ammattitaitoa?
Onko yrityksessä työntekijöitä, joilla ei ole tarvittavaa ammatillista tutkintoa?

Oppisopimustoimijat

Oppisopimusopiskelijan työnantaja sitoutuu

 • Työ- tai virkasuhteeseen, jossa osapuolina ovat työnantaja ja oppisopimusopiskelija
 • Tarjoamaan tutkintoon kuuluvia ja ammattiin liittyviä monipuolisia työtehtäviä
 • Mahdollistamaan työntekijän osallistumisen oppilaitoksen lähi- tai etäopetuspäiviin
 • Nimeämään ammattitaitoisen ja työkokemusta omaavan vastuullisen työpaikkaohjaajan ja varmistamaan tarvittavan työpaikkaohjausresurssin
 • Maksamaan opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa

Oppisopimuskoulutuksen edut työnantajalle

 • Työntekijä on sitoutunut työhön ja itsensä kehittämiseen.
 • Käytäntö ja teoriatieto nivotaan työpaikan tehtäviin.
 • Koulutuksen kautta tulee uutta tietoa ja osaamista koko työyhteisöön.
 • Oppisopimusopiskelija kannustaa muitakin työntekijöitä kehittämään osaamistaan.
 • Oppisopimuskoulutus on maksutonta.
 • Työnantaja saa koulutuskorvausta Riverialta ja mahdollisesti palkkatukea TE-palveluilta. Palkkatuki haetaan ajoissa ja siitä pitää olla päätös ennen kuin oppisopimus alkaa (ei myönnetä jälkikäteen).
 • Tutkinnon suorittanut henkilöstö on osoitus asiakkaille yrityksen ammatillisesta osaamisesta ja pätevyydestä.
 • Osaava henkilöstö on yrityksen merkittävä voimavara.
 • Työpaikkaohjaajalle annetaan perehdytystä ja koulutusta tehtävään.

Työnantaja ja työntekijä sopivat ensin keskenään oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta. Riverian oppisopimustoimijoihin tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen työsuhteen tai oppisopimusopintojen alkua.

Työpaikkaohjaus ja työpaikkaohjaajan tehtävät  

 • Tukee ja ohjaa opiskelijaa oppisopimusopintojen aikana
 • Perehdyttää opiskelijaa työtehtäviin ja työpaikan toimintatapoihin
 • Suunnittelee opiskelijan työtehtäviä tarvittavan osaamisen hankkimiseksi
 • Antaa palautetta ja arvioi opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä
 • Osallistuu opiskelijan näyttöjen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • Tekee ohjausyhteistyötä Riverian opettajien ja työpaikan muiden työntekijöiden kanssa

Hyödyllistä lisätietoa ja materiaaleja työpaikkaohjauksen ja työelämässä oppimisen tueksi: