Erityisopettajat

Opintojen aikana opiskelijalla on oikeus saada erityistä tukea opintoihin. Erityistä tukea voi saada esimerkiksi oppimisvaikeuksien, sairauden tai jonkin muun henkilökohtaisen syyn vuoksi. Tuki suunnitellaan yksilöllisesti ja kirjataan HOKSiin.

Erityisopettajat Riveriassa

Esko Komulainen
p. 050 452 6242 , esko.komulainen@riveria.fi

Reetta Kuittinen
p. 050 430 3430 , reetta.kuittinen@riveria.fi

Merja Mäenpää
p. 050 431 9098, merja.maenpaa@riveria.fi

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala Kasvatusala
Päivi Sirkkiä p. 050 433 7659, paivi.sirkkia@riveria.fi

Matkailuala
Marjut Sihvonen
p. 050 533 7297, marjut.sihvonen@riveria.fi

TUVA – tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
Liisa Honkanen
p. 050 467 7675, liisa.honkanen@riveria.fi

Autoala
Reetta Kuittinen
p. 050 430 3430 , reetta.kuittinen@riveria.fi

Elintarvikeala
Tiina Liuski
p. 050 463 0230, tiina.liuski@riveria.fi

Hius- ja kauneudenhoitoala
Eeva Suomalainen
p. 050 577 7607, eeva.suomalainen@riveria.fi

Kiinteistöpalvelut
Kone- ja tuotantotekniikka
Tuula Saari-Järvelin
p. 050 534 8160, tuula.saari-jarvelin@riveria.fi

Kulttuuriala
Eeva Suomalainen
p. 050 577 7607, eeva.suomalainen@riveria.fi

Liiketoiminta-ala
Tiina Liuski
p. 050 463 0230, tiina.liuski@riveria.fi

Rakennus-, puu- ja pintakäsittelyala
Ari Hurskainen
p. 050 432 2109, ari.hurskainen@riveria.fi

Sosiaali- ja terveysalan pt, laboratorioala
Erja Vipuveräjä
p. 050 577 7618, erja.vipuveraja@riveria.fi

Sosiaali- ja terveysalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, laboratorioala
Elina Anttonen
p. 050 372 3176, elina.anttonen@riveria.fi

Sähkö- ja automaatioala, turvallisuusala, tieto- ja tietoliikennetekniikka (ennen 2021 aloittaneet)
Hannu Lindh
p. 050 311 5740, hannu.lindh@riveria.fi

Tuula Saari-Järvelin
p. 050 534 8160, tuula.saari-jarvelin@riveria.fi

Talotekniikka
Riitta Paajanen
p. 050 310 0843, riitta.paajanen@riveria.fi

Tieto- ja viestintätekniikka (2020 ja 2021 aloittaneet)
Riitta Paajanen
p. 050 310 0843, riitta.paajanen@riveria.fi

Hannu Lindh
p. 050 311 5740, hannu.lindh@riveria.fi

Jatkuva haku
Lotta Sundelin,
p. 050 434 1795, lotta.sundelin@riveria.fi

TUVA – tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
Liisa Honkanen
p. 050 467 7675, liisa.honkanen@riveria.fi

Tero Mäkinen
p. 050 516 2290, tero.makinen@riveria.fi

Ritva Martiskainen
ritva.martiskainen@riveria.fi

Marjut Sihvonen
p. 050 533 7297, marjut.sihvonen@riveria.fi

Tiina Reinikainen
p. 050 452 5712 , tiina.reinikainen@riveria.fi

Ritva Tammi
p. 050 534 1932, ritva.tammi@riveria.fi

Margit Puumalainen
p. 050 346 0584, margit.puumalainen@riveria.fi