Henkilöstön koulutus - Riveria

Henkilöstön koulutus

Oman henkilöstön osaamisen kehittäminen on hyvä keino parantaa yrityksen kilpailukykyä, henkilöstön työhön sitoutumista ja motivaatiota. Oman henkilöstön osaamisen kehittäminen voi olla myös vaihtoehto uusille rekrytoinneille. Oikeanlaisia osaajia on vaikea saada, joten kannattaa kehittäisi nykyisistä tekijöistä entistä monipuolisempia osaajia.

Oppisopimuskoulutus on yrityksille joustava tapa rekrytoida uusia osaajia tai päivittää nykyisen henkilöstön osaamista. Se sopii kaikkien alojen ammattilaisille, kun tarvitaan syventää asiantuntemusta, kouluttaa henkilö uusiin työtehtäviin tai vaikka kehittää esimiestaitoja. Oppisopimuskoulutus voidaan räätälöidä yrityksen tarpeita vastaavaksi pituuden ja laajuuden mukaan lyhytkin koulutus voi riittää osaamisen päivittämiseen. Myös yrittäjä itse voi kehittää omaa osaamistaan oppisopimuskoulutuksella.

Tutustu Oppisopimuskoulutukseen

Jos yrityksessä on henkilöitä, joiden työtehtävät tai -menetelmät ovat muuttumassa merkittäväst, niin täsmäkoulutukset ovat ratkaisu tähän. Täsmäkoulutuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen voi saada tukea ELY:ltä, kustannus koulutuksista ei jää siis pelkästään yrityksen vastuulle. Näillä koulutuksilla voi varmistua, että osaava henkilöstö voi edelleen jatkaa yrityksen palveluksessa muutosten jälkeen.

Useissa työtehtävissä vaaditaan todistusta osaamisesta. Osaaminen voidaan osoittaa erilaisilla lupakorteilla, joita ovat mm. tulityökortti, hygieniapassi, anniskelupassi, työturvallisuuskortti ja esimerkiksi sähkötyöturvallisuuskortti. Yritykselle on tärkeää ja usein välttämätöntä, että lupakortit ovat ajan tasalla. Riveria toteuttaa lupakortit tarpeittesi mukaan joko Riverian tiloissa tai tarvittaessa yrityken omissa tiloissa.

Katso ajankohtaiset kortti- ja pätevyyskoulutukset

Tunnettu sanonta on, että kaikki lähtee johtamisesta. Osaava ja laadukas johtaminen on usein ratkaisevaa yrityksen menestymisessä.

Esimiesten oma osaaminen, jota koulutukset vahvistavat, motivoi ja innostaa esimiehiä johtamaan ja auttamaan omaa henkilöstöä suoriutumaan omista työtehtävistä entistä paremmin. Riverian esimieskoulutukset ovat valmennuksia, jotka kytkeytyvät arjen haasteisiin, vaiheisiin ja kunkin yrityksen omiin tarpeisiin.

Tutustu Riveria kesäyliopiston koulutuksiin
Tutustu Riverian täydennyskoulutuksiin

Tutkintokoulutuksia esihenkilöille:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Riveria tarjoaa vakioituja koulutuksia, mutta myös räätälöidyt koulutukset yrityksen tarpeiden mukaan.
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan toteutus ja menetelmät yhdessä: yrityspalvelut@riveria.fi

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja niiden osat ovat näppärä ratkaisu hankkia yritykseen alan ammatillista huippuosaamista. Nämä koulutukset on tarkoitettu ammattilaisille, joiden työtehtävät vaativat syvempää osaamista ja kykyä kehittää työtä. Tarjolla on paljon eri alojen erikoisosaamista, mutta myös yli toimialojen kiinnostavaa koulutusta mm. prosessien ja palveluiden kehittämisestä, palvelumuotoilusta ja verkostojen johtamisesta.

Tutustu vaihtoehtoihin koulutushaussa

Henkilöstön ammatillista osaamista voi täydentää Riverian kesäyliopiston tarjonnan kautta, koulutusta järjestetään monipuolisesti ympäri vuoden. Koulutukset suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Koulutukset kestävät tyypillisesti 1–2 päivää, mutta tarjontaan kuuluu myös laajempia koulutusohjelmia.

Koulutuksiin valitaan aina koulutusalalle parhaiten soveltuvat kouluttajat, hyödyntämällä laajaa yhteistyöverkostoa. Koulutusten parasta antia ovat ammatillisten näkemysten jakaminen eri yritysten edustajien kanssa ja laaja verkostoituminen.

Tutustu Riveria kesäyliopistoon

Jos koulutuksista ei suoraan löydy yrityksen työntekijöiden osaamisen päivittävää koulutusta, niin räätälöinti on aina mahdollista. Suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään eri koulutusalojen osaamista, käydään yhdessä läpi mikä koulutuskokonaisuus lisää parhaiten henkilöstön osaamista ja motivaatiota sekä samalla lisää yrityksen kilpailukykyä.

Kerro meille reilusti tarpeesi, luodaan yhdessä uutta koulutusta!
yrityspalvelut@riveria.fi

Koulutuksen järjestäjänä olemme vastuussa tavoitteellisesta ja ohjatusta käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta. Tehtävänämme on tukea opiskelijalle työpaikalta nimettävän työpaikkaohjaajan onnistumista tehtävässään.

Järjestämme kaikille aloille yhteiset työpaikkaohjaajakoulutukset:

  • Ke 10.4.2024 klo 9.00–11.30
  • To 10.10.2024 klo 9.00–11.30

Koulutus muodostuu kahdesta osiosta. Aloitamme koulutuksen kaikille aloille yhteisellä osalla. Teams:llä toteutettavan osion tavoitteena on:

  1. Lisätä ymmärrystä työelämässä oppimisen ja työpaikkaohjauksen merkityksestä ja tarpeesta ammatillisessa koulutuksessa.
  2. Tunnistaa eri toimijoiden roolit ja tehtävät työelämässä oppimisessa.

Koulutusalan toteuttaman osion tavoitteena on (lähi-/hybridi-toteutus):

  1. Perehdyttää työpaikkaohjaaja työelämässä oppimisen suunnitteluun, ohjaukseen ja osaamisen arviointiin.
  2. Varmistua työpaikkaohjaajan riittävästä ohjaus- ja arviointiosaamisesta.

Lisätietoja työpaikkaohjaajakoulutuksesta:

Tuomo Hurskainen
laadunkehittäjä
050 344 9860
tuomo.hurskainen@riveria.fi

Kevät 2024

Työelämän koulutuskalenteri

Tarjoamme monipuolisesti koulutuksia eri alojen ammattilaisille osaamisen kehittämiseen. Täydennyskoulutusten kautta voit myös pätevöityä uusiin työtehtäviin tai ammattiin.

Kevät 2024

Työelämän koulutuskalenteri

Tarjoamme monipuolisesti koulutuksia eri alojen ammattilaisille osaamisen kehittämiseen. Täydennyskoulutusten kautta voit myös pätevöityä uusiin työtehtäviin tai ammattiin.