In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Vuosiloma ja lomapalkka 2020

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Vuosiloma ja lomapalkka 2020

Vuosiloma ja lomapalkka 2020

Aika ja paikka Perjantai 28.2.2020 klo 9-16, Joensuu

Kouluttaja Palkkahallinnon asiantuntija, KTM Antti Kondelin

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä vuosilomalain soveltamiseen syvällisesti ja käytännönläheisesti, esimerkiksi palkanlaskijoille, yrittäjille ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille.

Hinta 225 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.02.2020

Sisältö

Vuosilomalakia koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.4.2019. Uusia säännöksiä sovelletaan täysimääräisesti lomakaudella 2020. Koulutuksessa käydään läpi kattavasti ja käytännönläheisesti vuosilomalakia ja lakiin tulleita muutoksia sekä vuosilomalain soveltamista käytännössä. Koulutus tarjoaa kattavan tietopaketin mm. vuosiloman ansaintaan sekä vuosilomapalkan ja -korvauksen laskentaan liittyvistä periaatteista erilaisissa työsuhteissa ja työsuhteen muutostilanteissa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten vuosiloma annetaan ja minkälaisista asioista työntekijän kanssa voidaan sopia.

Vuosilomalaki on tärkeimpiä työelämälakeja, joka koskettaa kaikkia työelämässä mukana olevia. Laissa säädetään loman pituudesta, loman ajankohdasta ja lomapalkasta. Laki takaa työntekijälle oikeuden vuosilomaetuuksiin, jotka ovat vuosiloma ja lomapalkka.

Sairausajan lisävapaapäiviä koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.4.2019. Uusia säännöksiä sovelletaan täysimääräisesti lomakaudella 2020. Lakimuutos on erittäin monimutkainen ja työläs toteuttaa käytännössä.
Jatkossa työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut sairausajalta vuosilomaa nykysäännösten perusteella vähintään 24 lomapäivää. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus.

Vuosiloman ansainnassa on kolme asiakokonaisuutta. Ne ovat lomakertymä 2 tai 2 ½ arkipäivää kuukaudessa, loman ansaintasäännön valinta ja työssäolon veroinen aika. Loman ansaintaan liittyy vapaaoikeus, kun työntekijä ei ansaitse vuosilomaa. Lisäksi määräaikaisten työntekijöiden lomaoikeuksien määrittelyssä on erityssäännöksiä. Milloin vuosiloma on annettava. Kuinka loman ajankohdasta voidaan sopia?

Vuosilomalaissa on kolme yksiselitteistä lomapalkan laskentatapaa. Ne ovat kuukausipalkkaan perustuva lomapalkka, keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka ja prosenttiperusteinen lomapalkka. Kuukausipalkkaisen lomapalkka voidaan laskea kokoaikatyön kuukausipalkasta, osa-aikatyön kuukausipalkasta tai prosenttiperusteisesti. Miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan työajan muutostilanteissa? Oikeuskäytännön mukaan luontoiseduista lasketaan lomakorvaus. Miten lomakorvaus luontoiseduista lasketaan?

Vuosilomapalkasta ja lomakorvauksesta sekä loman ajankohdasta annetaan tietoja tulorekisteriin. Miten nämä tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

VUOSILOMAN ANSAINTA

 • Loman ansaintasäännöt
 • Työssäolon veroinen aika
 • Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa
 • Lomautusaika
 • Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä
 • Loman ansainta sairausajalta
 • Loman ansainta kuntoutusajalta

LISÄVAPAAPÄIVÄT SAIRAUSAJALTA

 • Lisävapaapäivien sairausajalta
 • Yhdenjaksoinen poissaolo ja sen katkeaminen
 • Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
 • Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin

KORVAUS LISÄVAPAAPÄIVILTÄ

 • Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
 • Korvauksen peruste ja laskeminen
 • Korvaus ei ole eläketyötuloa, muut vakuutusmaksut?
 • Miten korvaus ilmoitetaan tulorekisteriin?

VUOSILOMAN JA LISÄVAPAAPÄIVIEN PITÄMINEN

 • Vuosilomapäivien ja lisävapaapäivien ajankohta
 • Käyttöjärjestys, mitä päiviä kulloinkin pidetään
 • Miten loman ajankohdasta voidaan sopia?

SAIRAUS VUOSILOMAN AIKANA

 • Työkyvyttömyys alkaa loman aikana
 • Kuuden päivän omavastuu
 • Voiko työntekijä pitää vuosilomaa tai lisävapaita sairausaikana?
 • Lomakorvaus, jos vuosilomaa ei voida pitää

LOMAPALKAN LASKENTASÄÄNNÖT JA NIIDEN ONGELMATILANTEITA

KUUKAUSIPALKKAISEN LOMAPALKKA

 • Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
 • Lomapalkka muuttuvista lisäpalkoista
 • Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
 • Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä

TUNTIPALKKAA SAAVAN LOMAPALKKA

 • Keskipäiväpalkan laskenta ja oikaisu
 • Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu

PROSENTTIPERUSTEINEN LOMAPALKKA

 • Työssäoloajan palkkasumma
 • Poissaolot, joiulta kertyy lomapalkkaa
 • Ns. laskennallinen palkka poissa-oloajoilta

LUONTAISEDUT VUOSILOMAPALKASSA JA -KORVAUKSESSA

 • Luontoisedut loman aikana
 • Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa

VUOSILOMA TULOREKISTERI-ILMOITUKSISSA

 • Vuosilomapalkan ja lomakorvauksen ilmoittaminen
 • Lomarahan ilmoittaminen
 • Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen

KTM Antti Kondelin toimii palkkahallinnon freelancer kouluttajana ja konsulttina. Hän ylläpitää palkanlaskijanopas.fi sivustoa ja on mukana toimittamassa palkkahallinnon säädökset kirjaa. Lisäksi hän on Taloushallintoliiton PHT-tutkintovaliokunnan jäsen. Hän on aikaisemmin toiminut pitkään Elinkeinoelämän keskusliiton palkkahallinnon asiantuntijana sekä Verohallituksessa ylitarkastajana.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutuskoordinaattori Veera Kiiski, p. 050 573 9090, veera.kiiski@riveria.fi


Ilmoittautumisaika on päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Kaikki täydennyskoulutukset