In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Viskarista eskariksi – Viisivuotiaiden lasten pedagogiikka // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Viskarista eskariksi – Viisivuotiaiden lasten pedagogiikka // kesäyliopisto

Viskarista eskariksi – Viisivuotiaiden lasten pedagogiikka // kesäyliopisto

Aika ja paikka 22.9.2021 klo 9–15, verkkokoulutus

Kouluttaja Professori Sari Havu-Nuutinen

Kohderyhmä Varhaiskasvatushenkilöstö

Hinta 150 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 07.09.2021

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on avata kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteita ja sisältöjä sekä tarjota toteutusesimerkkejä. Tavoitteena on tarkastella viisivuotiaiden oppimisympäristöä, pohtia yksilöllisen oppimispolun rakentamista lapsiryhmässä ja vahvistaa ymmärrystä arvioinnista. Koulutus järjestetään yhteistyössä Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa.

Onko kuntanne valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vai haluaisitko muuten vaan lisätä osaamistasi juuri viisivuotiaiden lasten pedagogiikasta?

Tule mukaan Viskarista eskariksi –verkkokoulutuspäivään kuulemaan lisää kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteista ja saamaan ideoita toteutukseen.

// Koulutuksen tarkempi sisältö

Kehityspsykologiset lähtökohdat esiopetukseen, esiopetussuunnitelma, oppimisympäristötutkimuksia, oppimisen alueet (äidinkieli, matemaattinen ajattelu ja muut ajattelun taidot).

Ohjelma

  • Yksilöllisen oppimisen tukeminen kaksivuotisessa esiopetuksessa
  • Miten rakennan kasvua ja oppimista tukevan toimintakulttuurin?
  • Toimintakulttuurit ja oppimisympäristöt
  • Oman toimintaympäristön arviointia
  • Eri oppimisen alueiden pedagogiset ratkaisut ja arviointi
  • Minä olen viisivuotias eskarilainen
  • Kielten rikas maailma 5-vuotiailla
  • Viisivuotias tutkii ja toimii
  • Yhteenveto ja keskustelua: mikä muuttuu?

// Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Koska kokeilu perustuu koeasetelmaan, kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse.

// Koulutus järjestetään yhteistyössä Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa.

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Marja Hyttinen, p. 050 374 1066, marja.hyttinen@riveria.fi


Ilmoittautumisaika on päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Marja Hyttinen, p. 050 374 1066, marja.hyttinen@riveria.fi

Kaikki täydennyskoulutukset