In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
TRE® -ohjaajakoulutus (30 op) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > TRE® -ohjaajakoulutus (30 op) // kesäyliopisto

TRE® -ohjaajakoulutus (30 op) // kesäyliopisto

Aika ja paikka 12.8.2023–16.3.2024 (yht. 14 koulutuspäivää), Joensuu ja verkkokoulutus

Kouluttaja TRE® Certification Trainer, tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti Kirsi Törmi 

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, mm. psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, sosionomit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit. Lisäksi muut vaativaa kohtaamistyötä tekevät, mm. opettajat, erityisopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, esittävän taiteen ammattilaiset, urheiluvalmentajat, joogaopettajat HUOM. Ennen TRE®-ohjaajakoulutukseen hakeutumista tulee olla käytynä TRE-aloituskurssi tai TRE:n yksilöohjaus, eli TRE:stä tulee olla aiempaa kokemusta.

Hinta 2400 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.06.2023

Sisältö

TRE-stressinpurku eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutuksen ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. TRE® auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista.

Läpikäytyäsi koulutuksen hyväksytysti voit käyttää nimikettä sertifioitu TRE®-ohjaaja (Certified TRE Provider).

TRE-ohjaajakoulutuksen myötä

 •  tunnistat erilaisia vireystiloja itsessäsi ja asiakkaissasi ja pystyt hyödyntämään tätä ymmärrystä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi
 •  itsehavainnointi- ja itsesäätelykykysi syvenee
 • tunnistat aktiivisen ja passiivisen puolustautumisen tilat sekä sietoikkunan alueen, sosiaalisen liittymisen tilan
 •  pystyt omalla toiminnallasi luomaan turvallisuuden ilmapiirin ja ymmärrät turvallisuuden merkityksen kehotyöskentelyn ja ihmisten välisten kohtaamisten perustana
 • ymmärrät perusteet TRE-menetelmään liittyvästä teoriatiedosta, mm. Stephen Porgesin polyvagaaliteoriasta sekä muista TRE:n liittyvistä teorioista (mm. kiintymyssuhdeteoriasta ja traumateorioista kehollisten oireiden ymmärtämisen tueksi)
 •  osaat viedä turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin


//
Tavoite

TRE®-ohjaajakoulutus on kokemuksellinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa amerikkalaisen tohtori David Bercelin kehittämään kehollisen stressinpurun menetelmään. TRE®-ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajakoulutettavaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. TRE-ohjaajakoulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE-ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa.

TRE:tä voidaan hyödyntää laaja-alaisesti omaa työnkuvaa rikastuttavana menetelmänä muun muassa työterveyden, fysio- ja psykoterapian, sosiaaliohjauksen, kasvatuksen, työnohjauksen, taiteen ja urheilun parissa. TRE-menetelmä on toiminut myös kysyttynä palveluna usealla hyvinvointiyrittäjällä ja menetelmä on antanut hyvän alun hyvinvointialan yrittäjyyteen tähtäävälle. TRE-ohjaajakoulutus antaa valmiudet työskennellä aikuisten parissa. Lapsille ja nuorille suunnattuun TRE:n on oma täydentävä koulutus, edellytyksenä täydennyskoulutukseen pääsylle on TRE-ohjaajuus.

// Tarkempi sisältö

TRE®-ohjaajakoulutus koostuu kahdesta kolmen päivän kurssista (moduuli 1 ja 2) ja kahdeksasta harjoituspäivästä.

MODUULI 1 sisältö:

 • Stressi – trauma -jatkumo käsitteenä
 •  Kehon neurobiologiset puolustusmekanismit
 •  Neurogeeninen tärinä ja stressin ja trauman purkautuminen
 • Porgesin Polyvagaaliteoria ja TRE
 •  TREn ohjaaminen ja ohjaajan perustaidot
 •  Eettiset ohjeet ja sertifiointiprosessi

Muduuli 2 sisältö

 • TRE:n tutkimus
 • Jähmettyminen, tunnevyöry, dissosiaatio
 • Kiintymyssuhdeteoria TRE-prosessissa
 •  Interventiot
 •  Peitinkalvot ja toiminnalliset lihasketjut, kehon liikkeet TRE-prosessissa
 •  TRE-ryhmien ohjaaminen

Harjoituspäivät koostuvat kokemuksellisesta oppimisesta ja kehotyöskentelystä. Huomioithan siis seuraavan: TRE:tä tehdään jokaisena koulutuspäivänä ja koulutuspäivien välissä tapahtuva oma TRE-harjoittelu (2-3 kertaa viikossa) on keskeisessä roolissa. TRE ei sovellu välittömästi leikkausten tai vakavien sairauksien kuten sydäninfarktin tai syöpäleikkauksen / diagnoosin jälkeen, epilepsiaa sairastaville eikä mielenterveyden häiriöistä kärsiville. Raskaana oleville TRE:tä ei myöskään suositella. Kysy lääkäriltäsi ennen aloittamista, jos olet epävarma oman sairautesi suhteen.

// Koulutuspäivät

Koulutuspäivät joko lähiopetuksena Joensuussa tai etäopetuksena. Lähiopetuksena järjestettäviin koulutuspäiviin ei voi osallistua etänä.

Moduuli 1: la-ma 12.–14.8.2023
la 12.8.2023 klo 13–19, lähiopetus Joensuussa
su 13.8.2023 klo 9.15–15, lähiopetus Joensuussa
ma 14.8.2023 klo 16–20, etäopetus

Harjoituspäivät 1–2: la-su 23.–24.9.2023
la 23.9.2023 klo 16–20, lähiopetus Joensuussa
su 24.9.2023 klo 9.15–15, lähiopetus Joensuussa

Harjoituspäivät 3–4: pe-la 10.–11.11.2023
pe 10.11.2023 klo 16–20, lähiopetus Joensuussa
la 11.11.2023 klo 9.15–15, lähiopetus Joensuussa

Moduuli 2: pe-su 8.–10.12.2023
pe 8.12.2023 klo 16–20, lähiopetus Joensuussa
la 9.12.2023 klo 9.15–15, lähiopetus Joensuussa
su 10.12.2023 klo 9.15–15, lähiopetus Joensuussa

Harjoituspäivät 5–6: pe-la 19.–20.1.2024
pe 19.1.2024 klo 16–20, lähiopetus Joensuussa
la 20.1.2024 klo 9.15–15, lähiopetus Joensuussa

Harjoituspäivät 7–8: pe-la 15.–16.3.2024
pe 15.3.2024 klo 16–20, lähiopetus Joensuussa
la 16.3.2024 klo 9.15–15, lähiopetus Joensuussa

// Suoritustapa

Koulutuksen painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen TRE:n ohjaamista ja interventioita. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin TRE:n harjoittajan, ohjaajan kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa (Moduuli 1 ja Moduuli 2), keskustelua ja opetuksellisia demonstraatioita. Kokemuksellisuuden vuoksi koulutuspäivien läsnäolovaatimus on 100%. Mahdolliset pakolliset poissaolot (esim. äkillinen sairastuminen tms.) korvaaminen sovitaan tapauskohtaisesti.

Koulutuspäivien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu harjoituspäiväkirjan pitäminen omasta TRE-harjoittelusta (vähintään 40 omaa harjoitusta koulutuksen aikana), harjoituspäiväkirjasta tiivistelmän laatiminen (4 sivua) ja kirjallisen lopputyön kirjoittaminen (4-8 sivua).

// Kouluttaja

Kirsi Törmi, TRE® Certification Trainer, tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti, työnohjaaja ja sosionomi. Kirsi toimii Väestöliiton terapeuttina Kajaanissa. Kirsin erityisosaamisalueena ovat toimijuuden, osallisuuden ja kehotietoisuuden traumasensitiiviset prosessit, joiden parissa hän on työskennellyt tutkijatohtorina Taideyliopiston tutkimuskeskus Ceradassa. Aiempaan työhistoriaan lukeutuu myös kriisityö, Kirsi on toiminut kriisityöntekijänä Kainuun kriisikeskuksessa. Parhaillaan Kirsi opiskelee psykoterapeutiksi (psykoanalyyttinen viitekehys).

// Palautteita Kirsin aiemmista koulutuksista

”Erinomainen koulutuskokonaisuus. Kirsi on kouluttajana ja persoonana asiantuntija isolla sydämellä. Hyödynnän TRE stressinpurkumenetelmää psykoterapia työssäni yhtenä vaihtoehtoisena ”työkaluna”. Asiakkailta olen saanut hyvää palautetta. Käytän säännöllisesti TRE:tä myös omassa palautumisessani.”
– Kirsi Huhtelin-Lesell, traumapsykoterapeutti

”TRE-ohjaajakoulutus lisäsi valtavasti ymmärrystäni kehon ja mielen yhteydestä paitsi teoreettisella tasolla, myös omakohtaisen kokemuksellisesti. Ohjaajakoulutuksen käyminen antoi hienon työvälineen asiakkaiden auttamiseksi ja syvensi omaa harjoittelua ja itseymmärrystä. Kirsin opetus ja ohjaus on sensitiivistä, ihmistä kunnioittavaa ja suurta viisautta ja lempeyttä huokuvaa.”
– Johanna Tanska, perheneuvoja, TM

”Kirsi on kouluttajana lämmin, läsnäoleva ja osallistava. Koulutuksen ilmapiiri oli turvallinen ja kaikki osallistujat huomioitiin tasapuolisesti. Suosittelen Kirsin koulutuksia lämmöllä.”
– Emma Kursu, fysioterapeutti

”Koulutus oli selkeä ja hyvin jäsennetty kokonaisuus ja se antoi hyvät perusvalmiudet toimia ohjaajana. Sain omaan TRE -harjoitteluuni lisää syvyyttä ja se on muovautunut monipuolisemmaksi. Kirsi oli kouluttajana osaava, kannustava ja hyvin tilaa antava. Koulutuksen aikana oli avoin ja hyväksyvä ilmapiiri, mikä antoi hyvät puitteet harjoitella omaa osaamista ohjaajana. Voin suositella!”
– Jarmo Kulju, sairaanhoitaja

// Haku koulutukseen 15.6.2023 mennessä

Koulutukseen haetaan hakemuksella, jonka pohjalta kouluttaja valitsee korkeintaan 15 soveltuvaa hakijaa koulutukseen. Motivaatio ja mahdollisuus ylläpitää omaa TRE-prosessia koko koulutuksen ajan on yksi keskeinen tekijä valinnassa. Lisäksi kouluttaja haastattelee koulutukseen hakeneet puhelimitse, näin voidaan varmistaa koulutuksen soveltuvuus kullekin osallistujalle.

Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä opiskelijat.

 • Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen-kohdasta 15.6.2023 mennessä.
 • Lähetä lisäksi hakemus kesäyliopistolle sähköpostitse (kesayliopisto@riveria.fi) 15.6.2023 mennessä. Kirjoita hakemukseen seuraavat tiedot:
 • Nimi ja syntymävuosiähköpostiosoite
 • Ammatillinen koulutus: mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?
 • Tämänhetkinen työnkuva?
 • Minkä verran olet tehnyt TRE:tä aikaisemmin? Muu aiempi kehollinen (tai kehomielellinen) koulutus ja harrastuneisuus?
 • Miten aiot valmistuttuasi hyödyntää TRE:tä (esim. työssäsi ja / tai oman hyvinvoinnin tukena)?
 • Mahdollisuutesi harjoittaa TRE:tä 2-3 kertaa viikossa (n. 20-30min / harjoite)?
 • Mahdollisuutesi osallistua koulutuspäiviin 100%:sti (äkilliset sairastumiset poislukien)?

Peruutusehdot: Opiskelijavalinnat tehdään viimeistään viimeisen hakupäivän jälkeen. Koulutushakemukset muuttuvat sitoviksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Huom. Muutokset mahdollisia. Muutoksista tiedotamme ilmoittautuneille.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset