In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito (3 op)

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito (3 op)

Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito (3 op)

Aika ja paikka 17.–18.4. ja 8.–9.5.2020 (kirjallinen taito) sekä 5.–6.6. ja 26.–27.6.2020 (suullinen taito), pe klo 16–19 ja la klo 9–14 (yht. 36 t), Joensuu

Kouluttaja Heini Tiainen

Kohderyhmä Koulutus sopii tutkintoon tähtääville opiskelijoille sekä työelämässä ruotsin kieltä tarvitseville.Edeltävät opinnot: Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotaso B1 (CEFR). Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on B1-tasoa vastaava kielitaito. Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen edellyttää lukio-opintoja (ruotsin kieli B-kielenä) ja vähintään cum laude approbatur -tasoisesti suoritettua ylioppilaskoetta tai vastaavia taitoja. Jos olet suorittanut ruotsin alemmalla arvosanalla tai jos ruotsin opinnoistasi on kulunut pitkä aika, kannattaa sinun täydentää ruotsin kielen pohjatietojasi.

Hinta 225 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus. Jos olet suorittanut aiemmin joko kirjallisen taidon tai suullisen taidon osion, voit myös ilmoittautua suorittamaan puuttuvan osion. Mainitse tästä ilmoittautumislomakkeella. Tällöin opintomaksusta peritään puolet eli 112,5 €.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 02.04.2020

Sisältö

Opiskelija tuntee ja osaa käyttää oman alan keskeistä terminologiaa ja ymmärtää omaan tieteenalaansa liittyviä tekstejä ja selviytyy omaan tieteen- ja ammattialaansa liittyvistä keskeisistä kirjoitustilanteista. Opiskelija selviytyy yleisluonteisissa ja omaan tieteen- ja ammattialaan liittyvissä keskeisissä puhetilanteissa.

Opintojakso on avointa yliopisto-opetusta ja vastaa Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake