In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op // kesäyliopisto

Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito 3 op // kesäyliopisto

Aika ja paikka // Suullinen taito: ti 11.8., ke, 12.8., to 13.8., ti 18.8., ke 19.8., to 20.8. ja ti 25.8. klo 16-17.30 sekä ke 26.8.2020 klo 16-19.15 // Kirjallinen taito: ti 11.8., ke, 12.8., to 13.8., ti 18.8., ke 19.8., to 20.8. ja ti 25.8. klo 17.45-19.15 sekä to 27.8.2020 16-19.15 (yht. 36 t), verkkokoulutus

Kouluttaja Ida Rajala

Kohderyhmä Koulutus sopii tutkintoon tähtääville opiskelijoille sekä työelämässä ruotsin kieltä tarvitseville.Edeltävät opinnot: Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotaso B1 (CEFR). Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on B1-tasoa vastaava kielitaito. Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen edellyttää lukio-opintoja (ruotsin kieli B-kielenä) ja vähintään cum laude approbatur -tasoisesti suoritettua ylioppilaskoetta tai vastaavia taitoja. Jos olet suorittanut ruotsin alemmalla arvosanalla tai jos ruotsin opinnoistasi on kulunut pitkä aika, kannattaa sinun täydentää ruotsin kielen pohjatietojasi.

Hinta 225 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus. Jos olet suorittanut aiemmin joko kirjallisen taidon tai suullisen taidon osion, voit myös ilmoittautua suorittamaan puuttuvan osion. Mainitse tästä ilmoittautumislomakkeella. Tällöin opintomaksusta peritään puolet eli 112,5 €.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.07.2020

Sisältö

Suullinen taito: ti 11.8., ke, 12.8., to 13.8., ti 18.8., ke 19.8., to 20.8. ja ti 25.8. klo 16-17.30 sekä ke 26.8.2020 klo 16-19.15.

Kirjallinen taito: ti 11.8., ke, 12.8., to 13.8., ti 18.8., ke 19.8., to 20.8. ja ti 25.8. klo 17.45-19.15 sekä to 27.8.2020 16-19.15.

Tentit viimeisillä opetuskerroilla (suullinen taito ke 26.8.2020 klo 16-19.15 ja kirjallinen taito to 27.8.2020 16-19.15)

Opiskelija tuntee ja osaa käyttää oman alan keskeistä terminologiaa ja ymmärtää omaan tieteenalaansa liittyviä tekstejä ja selviytyy omaan tieteen- ja ammattialaansa liittyvistä keskeisistä kirjoitustilanteista. Opiskelija selviytyy yleisluonteisissa ja omaan tieteen- ja ammattialaan liittyvissä keskeisissä puhetilanteissa.

Opintojakso on avointa yliopisto-opetusta ja vastaa Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Suorita ”virkamiesruotsi” kolmen viikon aikana verkko-opintoina

Opintojaksolle osallistuaksesi tarvitset nettiyhteydellä varustetun tietokoneen/mobiililaitteen lisäksi ääni- ja videoyhteyden (kamera, mikrofoni sekä kaiuttimet tai kuulokkeet) harjoitusten tekoa varten.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija hallitsee yleisen ja oman alan keskeisen sanaston ja rakenteet selviytyäkseen asianmukaisesti omaan alaan liittyvistä vuorovaikutustilanteista sekä kirjallisesti että suullisesti.
  • Opiskelija osaa popularisoida, ts. kertoa kansantajuisesti ja yksinkertaistetusti oman tieteen -ja ammattialansa keskeisistä käsitteistä, tutkimuskohteista ja ilmiöistä.
  • Opiskelija osaa etsiä tietoa omaan alaan liittyvistä teemoista, arvioida tiedon luotettavuutta ja soveltaa sitä oppimis- ja työtehtävissä.
  • Opiskelija oppii ryhmätyötaitoja ja antamaan rakentavaa palautetta.
  • Opiskelija kykenee toimimaan verkkoympäristöissä.

Sisältö

  • Opintojaksolla harjoitellaan yleisiä ja omaan alaan liittyviä vuorovaikutustilanteita kirjallisesti ja suullisesti.
  • Opintojaksolla hankitaan ja harjoitellaan omaan alaan liittyvää keskeistä sanastoa, joka on välttämätöntä alan keskeisissä kirjoitus- ja puhetilanteissa toimimisessa.
  • Opintojaksolla luetaan yliopisto-opintoihin, työelämään ja omaan alaan liittyviä autenttisia tekstejä, harjoitellaan tiedonhakua keskeisistä omaan liittyvistä teemoista ja sovelletaan hankittua tietoa erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa oppimistehtävissä, niin yksilö-, pari- kuin ryhmätöiden avulla.
  • Opintojaksolla harjoitellaan sisällön tuottamista eri sovelluksilla kuten esimerkiksi videoesityksen tekoa.

Kouluttaja Ida Rajala:

Palautteita Idan aiemmasta koulutuksesta:

Koulutus oli todella hyvä ja parasta antia oli ehdottomasti ihana Ida Rajala, joka vastasi kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin rauhallisesti ja asiantuntevasti. Opetus oli laadukasta ja opettaja oli todella kannustava.

Ida, oot ihan super mahtava opettaja ja sun tsemppaus kyllä siivitti läpi kurssin.

Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen ja opintojaksoon kuuluvat harjoitukset sekä suulliset arvioitavat suoritukset ja kirjallinen loppukoe. Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %. Edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt. Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Toteutustavat
Opintojaksoa varten sinun tulee varata 81 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetuksen (toteutetaan verkko-opetuksena) maksimimäärästä, joka on 36 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla. Opintojaksolla on esim. luentoja, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaalit
Oppimateriaalina voivat olla opettajan jakama materiaali, kurssikirja, verkkoaineisto tai jokin näistä.

Arvosteluperusteet
Loppukoe ja jatkuva arviointi. Tarkemmat arvosteluperusteet annetaan kurssin alussa.
hyvä taito (H) – tyydyttävä taito (T) – hylätty
Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen ja merkitään opintosuoritusotteelle erillisinä arvosanoina.

Arviointi perustuu valtakunnallisiin KORU-taitotasokuvauksiin (Elsinen, R. & Juurakko-Paavola, T. 2006. Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMKin julkaisuja 4/2006, s. 98.)  Lue lisää >>

Edellytykset
Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotaso B1 (CEFR). Lue lisää >>

Vähintään arvosana cum laude approbatur lukion B-ruotsin ylioppilaskokeesta tai lukiossa vähintään viisi kurssia suoritettuna keskiarvolla 8. Mikäli taitotaso ei ole edellytysten mukainen, suositellaan ruotsin kielen kertauskurssille (koodi: AY7024010 tai 8010201) ja/tai iltalukion ruotsin kielen kursseille osallistumista.

Lisätietoja
Toisen kotimaisen kielen tutkintovaatimuksen täytettyään opiskelijalla on valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 6 § / valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista 1129/2014 7 § ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 6 §:n 1 momentissa vaadittu kielitaito ts. ruotsin kirjallinen taito 1,5 op ja ruotsin suullinen taito 1,5 op antavat suoritetun tutkinnon osana julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella edellytettävän ruotsin kielen kelpoisuuden.

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset