In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Ravitsemustiede, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Ravitsemustiede, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Ravitsemustiede, perusopinnot 25 op (UEF) // kesäyliopisto

Aika ja paikka 23.8.2022–31.5.2023, Joensuu ja verkkokoulutus

Kouluttaja Tuutorina Nea Hakulinen

Kohderyhmä Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille

Hinta 490 €, kesäyliopiston arvonlisäveroton koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 03.08.2022

Sisältö

Kiinnostaako ravitsemus- elintarvikeala? Sinustako ravitsemusterapeutti?

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, ravitsemukseen ja elintapoihin, elintarvikkeisiin, sosiaalisessa mediassa olevaan ravitsemus- ja terveysinformaatioon ja sen arviointiin ja syömisen sosiokulttuurisiin ulottuvuuksiin.

Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op koostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta:

 • Ravitsemustieteen perusteet 5 op
 • Ravitsemus ja elintavat 5 op
 • Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
 •  Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op
 •  Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op

// Toteutus

 •  Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojakso sisältävät aikataulutettuja tehtäviä. Opintojen Moodle-oppimisympäristössä on luentotallenteita, jotka voi katsoa omaan tahtiin. Opintojaksot suoritetaan oppimistehtävillä, verkkokeskusteluilla ja tenteillä. Lisäksi kesäyliopisto järjestää opiskelijoille säännöllisiä tuutoritapaamisia, jossa opiskelijat saavat ohjausta ja tukea opiskeluun. Yhdessä ryhmän kanssa harjoitellaan myös yliopistossa tarvittavia opiskelutaitoja.
 • Opiskelijan on suositeltavaa osallistua tuutoritapaamisiin. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opinnot kokonaan itsenäisesti ilman kesäyliopiston järjestämää tuutorointia, on suositeltavaa ilmoittautua opiskelemaan suoraan avoimeen yliopistoon (Itä-Suomen yliopisto).

Tuutoritapaamisilla tuetaan opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja tarjotaan opiskeluyhteisö itsenäisen opiskelun sijaan.

// Tuutoritapaamisten ajankohdat
Opinnot alkavat kaksiosaisella orientaatiolla opintoihin:
Tiistai 23.8.2022 16.30–19
Torstai 25.8.2022 klo 16.30–19

Orientaatiotapaamiset järjestetään Joensuussa lähiopetuksena. Orientaatiotapaamisiin ei voi osallistua etänä.

Lisäksi opintojen päätteeksi yksi tapaaminen (klo 17.30–19) huhti-toukokuussa 2023. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Opintojaksokohtaiset tuutoritapaamiset järjestetään verkkotapaamisina. Ajankohdat löydät jokaisen opintojaksoesittelyn kohdalta (alempana tällä sivulla).

Tutustu yliopisto-opiskeluun!
Säännölliset tapaamiset ryhmän kanssa!
Tutoropettajan ja ryhmän tuki läpi opintojen!

// Hinta
Opintokokonaisuus yhteensä 490 €, joka sisältää yliopiston rekisteröintimaksun (225 €).

Tuutoroinnin osuus 265 € laskutetaan yhdessä erässä ennen opintojen alkamista. Yliopiston rekisteröintimaksut (yht. 225 €) opiskelijat maksavat itse suoraan yliopistoon sitä mukaan, kun rekisteröityvät opintojaksoille (9 €/opintopiste). Tarkemmat ohjeet rekisteröitymisestä annetaan opintojen alkamisen yhteydessä.

// Suoritustavat
Oppimistehtävät, verkkokeskustelut ja tentit opintojaksosta riippuen.

// Arviointi
Opintojaksot arvioidaan asteikolla 0–5 tai hyväksytty/hylätty.


Opintojaksojen sisällöt ja ajankohdat

// Ravitsemustieteen perusteet 5 op >> 

Verkko-opiskelu: 1.9.–21.10.2022  

Tuutortapaamiset:
Torstai 1.9.2022 klo 16.30–19, etäopetus
Torstai 15.9.2022 klo 16.30–19, etäopetus
Torstai 6.10.2022 klo 16.30–19, etäopetus

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • osaa selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin 
 • osaa selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset 
 • osaa laskea ja tulkita eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen 
 • osaa käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa 

Sisältö
Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet, muut ruoan sisältämät aineet. Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot. 

Suoritustavat
Oppimistehtävät, tentti. 

Kurssiarvosana muodostuu tenttiarvosanasta asteikolla 0-5. Kurssin hyväksyminen edellyttää myös oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista ilmoitettujen aikataulujen puitteissa. 

Toteutustavat
Verkko-opinnot; Verkkotallenteet ja oppimistehtävät Moodlessa sekä verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. 

Oppimateriaalit
Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021.(löytyy Oppiportista). 

Luentomateriaalit ja muu Moodlessa oleva oheismateriaali. 

Esitietovaatimukset
Ei edellytä edeltäviä opintoja. 

Arviointiasteikko
H-5 

// Ravitsemus ja elintavat 5 op >> 

Verkko-opiskelu: 24.10.–14.12.2022 

Tuutortapaamiset:
Torstai 27.10.2022 klo 17.30–19, etäopetus
Torstai 10.11.2022 klo 17.30–19, etäopetus
Torstai 17.11.2022 klo 17.30–19, etäopetus 

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • Osaa selittää ja tulkita ravitsemuksen vaikutuksia terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien riskitekijöihin 
 • Osaa tulkita unen ja ravitsemuksen välistä vuorovaikutusta 
 • Osaa analysoida stressin haasteita terveellisen ravitsemuksen ylläpidossa 
 • Osaa perustella alkoholin ja tupakoinnin vaikutukset ravitsemustilaan ja osaa vetää yhteen näiden elintapojen vaikutukset kansanterveydelle 
 • Osaa arvioida liikuntamuotojen ja liikkumattomuuden keskeiset vaikutukset terveyden kannalta ja osaa perustella liikunnan aiheuttamia ravitsemuksellisia tarpeita 
 • Osaa selittää lihavuuden yleisyyden ja sen vaikutukset kansanterveydelle ja osaa perustella keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa 
 • Osaa vetää yhteen kasvisruokavalioiden, gluteenittoman ruokavalion ja laktoosittoman ruokavalion vaikutukset ravitsemukseen ja niiden täysipainoisen koostamisen periaatteet 
 • Osaa perustella erilaisten ammattien/työtehtävien aiheuttamat ravitsemukselliset haasteet 

 Sisältö 

 • Ravitsemuksen vaikutukset terveyden ylläpitoon ja keskeisten kansansairauksien riskitekijöihin. 
 • Unen, stressin, alkoholin ja tupakoinnin yhteydet ravitsemukseen. 
 • Liikunta ja liikkumattomuus, liikuntasuositukset eri ikäryhmille. 
 • Lihavuus ja painonhallinta. 
 • Kasvisruokavaliot, gluteeniton ruokavalio ja laktoosi-intoleranssi. 
 • Työ ja ravitsemus. 

Suoritustavat
Verkkotallenteet, oppimistehtävä verkossa. Verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. 

Toteutustavat
Verkko-opinnot. 

Oppimateriaalit
Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021.(löytyy Oppiportista). 

Luentomateriaalit ja muu Moodlessa ilmoitettava materiaali. 

Esitietovaatimukset
Ravitsemustieteen perusteet. 

Arviointiasteikko
H-5 

// Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op >> 

Verkko-opiskelu: 24.10.–14.12.2022 

Tuutortapaaminen:
Tiistai 25.10.2022 klo 17.30–19, etäopetus 

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kriittisesti sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja ymmärtää tiedon tuottajan merkityksen sen luotettavuuden taustalla. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy jakson käytyään erottamaan sosiaalisen median kautta jaettavan arkitiedon tieteellisestä tiedosta. 

Sisältö
Keskeiset ja suosituimmat suomalaiset terveystietoa tarjoavat blogit ja portaalit. Ravitsemus- ja liikunta-alan koulutusta tarjoavat viralliset ja epäviralliset tahot. 

Suoritustavat
Aikataulutetut verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä. 

Toteutustavat
Verkko-opinnot. 

Oppimateriaalit
Moodlen kautta jaettava oppimateriaali. 

Esitietovaatimukset
Ravitsemustieteen perusteet. 

Arviointiasteikko
H-5 

// Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op >> 

Verkko-opiskelu: 9.1.–17.3.2023 

Tuutortapaaminen:
Torstai 12.1.2023 klo 17.30–19, etäopetus 

Tavoitteet
Jakson suoritettuaan opiskelija tietää millaisia elintarvikkeita eri elintarvikeryhmiin kuuluu ja mikä on niiden merkitys suomalaisessa ravitsemuksessa, sekä omaa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa. 

Sisältö
Elintarvikkeiden raaka-aine- ja ravintosisällöt sekä kulutus. Eri ruokaryhmien merkitys ravitsemuksessa. Uudet elintarvikkeet, perinteisiä liha- ja maitotuotteita korvaavat elintarvikkeet. 

Suoritustavat
Aikataulutetut verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä. 

Toteutustavat
Verkko-opinnot. 

Oppimateriaalit
Moodlen kautta jaettava oppimateriaali. 

Esitietovaatimukset
Ravitsemustieteen perusteet. 

Arviointiasteikko
H-5 

//  Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op >> 

Verkko-opiskelu: 20.3.–31.5.2023 

Tuutortapaamiset:
Kolme kahden tunnin tuutortapaamista (klo 17.30–19) maalis-toukokuussa 2023 etäopetuksena. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 

Tavoitteet
Opiskelija osaa selittää kuinka ruoka ja syöminen heijastavat ihmisten kanssakäymistä, yhteiskuntaa ja kulttuuria. Opiskelija osaa selittää kuinka ruoka on osa identiteettiä. 

Sisältö
Ruoka osana kulttuuria. Ruokaan ja syömiseen liittyviä käsityksiä, uskomuksia ja normeja. Syömiseen vaikuttuvat sosiokulttuuriset tekijät (esim. ikä, sukupuoli, uskonto, ruoan saatavuus, tuloerot, alueelliset erot, kaupunki vs. maaseutu, kulttuuri, globaali näkökulma). Kasvisruokavalio, planetaarinen / kestävä ruokavalio esimerkkeinä sosiokulttuuristen tekijöiden vaikutuksesta. Ruoka ja identiteetti. 

Suoritustavat
Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa (yksilö- ja ryhmätehtävät), verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. Arviointiperusteet: Oppimistehtävät arvostellaan. 

Toteutustavat
Verkko-opetus. 

Oppimateriaalit
Verkkotallenteet ja muu Moodlessa jaettava materiaali. 

Esitietovaatimukset
Ravitsemustieteen perusteet. 

Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty 


// Tuutori
Opintojen tuutorina toimii Nea Hakulinen

Nean terveiset uusille opiskelijoille:

Moikka! Olen tuleva ravitsemustieteen maisterivaiheen opiskelija ja innokas ulkoilija. Ravitsemustieteissä rakastan alan monipuolisuutta ja sitä, kuinka moneen asiaan ravitsemus on yhteydessä. Olen itse käynyt ravitsemustieteen perusopinnot avoimessa yliopistossa ennen tutkinto-opiskelijaksi pääsyä, joten pystyn jakamaan myös omaa käytännönkokemusta ja toimimaan vertaistukena. Ei haittaa, vaikka opiskelutavat olisivat vielä vähän etsinnässä, jaetaan ryhmänä toisillemme vinkkejä ja opitaan uusia opiskelutaitoja toinen toisiltamme, sehän ryhmässä on juuri parasta! Toivottavasti näiden opintojen myötä saatte mielekkään kurkistuksen ravitsemustieteiden maailmaan ja ehkä joku kiinnostuu alasta enemmänkin. Tehdään yhdessä tästä kaikkia palveleva ja innostava kokonaisuus, odotan innolla syksyä ja opintojen alkamista, nähdään silloin!

// Opintoihin ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset opintoihin 3.8.2022 mennessä tältä sivulta löytyvällä lomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi viimeisenä ilmoittautumispäivänä 3.8.2022, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai se tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme kesäyliopiston tuutorointimaksun kokonaisuudessaan. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen on myös mahdollista vielä ilmoittautua mukaan, mikäli koulutuksessa on vapaita paikkoja.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519


Ilmoittautumisaika on päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset