In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® (20 op) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® (20 op) // kesäyliopisto

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® (20 op) // kesäyliopisto

Aika ja paikka Aloitus 3.–4.12.2021 (kesto 1 vuoden, yht. 18 koulutuspäivää, pe-la), Joensuu

Kouluttaja CNVC Certified Trainer Hanna Savanna ja/tai CNVC Certification Candidate Elisa Makkonen

Kohderyhmä Kasvatus- ja opetusalan henkilöstö, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan henkilöstö, esimiehet, luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut, sovittelijat, HR-ammattilaiset ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.

Hinta 3150 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.10.2021

Sisältö

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Koulutuksessa tutustutaan Nonviolent Communication (NVC) -prosessiin sekä sen neljään askeleeseen (havainto, tunne, tarve ja pyyntö). Erityisesti keskitytään syventämään tarvetietoisuuttamme – miksi teemme ja sanomme mitä teemme ja sanomme? Mitkä tarpeet ohjaavat milloinkin meidän käyttäytymistämme?

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?

Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?

Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten ”takana”?

Koulutuksen 18 lähipäivää jakautuvat lukuvuodelle 2022 (tarkempi aikataulu alempana).

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja ® -koulutuksessa tutustumme Nonviolent Communication (NVC) -prosessiin. Prosessi rakentaa ja säilyttää yhteyttä itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa. Se kehittää ihmistuntemusta ja sen pohjalta ymmärtää sananvalintojemme merkityksen. NVC -prosessia pidetään loogisena ja selkeänä.

Osallistujat soveltavat kurssilla tehtävät harjoitukset henkilökohtaisiin tilanteisiinsa, joten kurssi antaa työkaluja ja parantaa valmiuksia kohdata elämän haasteellisia tilanteita heti uudella tavalla.

// Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa yhä useammin

Ymmärtää paremmin itseä ja muita:

 • rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
 • tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii.

Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään:

 • ymmärtää sanavalintojen merkityksen
 • erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
 • tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
 • käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
 • ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
 • esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti:

 • kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
 • kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
 • tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan:

 • reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta

// Tarkempi aikataulu

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan yhdeksässä jaksossa

Koulutuspäivät 1 ja 2 (pe-la) 3.–4.12.2021
Koulutuspäivät 3 ja 4 (pe-la) 4.–5.2.2022
Koulutuspäivät 5 ja 6 (pe-la) 1.–2.4.2022
Koulutuspäivät 7 ja 8 (pe-la) 22.–23.4.2022 (*
Koulutuspäivät 9 ja 10 (pe-la) 20.–21.5.2022 (*
Koulutuspäivät 11 ja 12 (pe-la) 12.–13.8.2022 (*
Koulutuspäivät 13 ja 14 (pe-la) 9.–10.9.2022
Koulutuspäivät 15 ja 16 (pe-la) 30.9–1.10.2022
Koulutuspäivät 17 ja 18 (pe-la) 4.–5.11.2022

(* Vaihdettu ajankohta

 

// Suoritustapa

Aloitamme lähipäivät 2–18 lyhyellä hiljentymisellä eli mieleenpalauttamisella sekä yhteyskierroksella. Sen jälkeen käymme läpi opiskelijoiden antamat palautteet edellisestä osasta ja puramme välitehtävät. Päivän päätteeksi pidämme loppukierroksen.

Toisen tapaamisen lopuksi opiskelijat jaetaan empatiapareiksi tai -ryhmiksi sekä empatiaperheiksi, jotka harjoittelevat empaattista kuuntelemista tapaamisten välillä. Lisäksi toisen tapaamisen jälkeen aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Oppimispäiväkirjan otteita voi halutessaan jakaa yhteisesti.

Lähipäivinä teemme empaattisen kuuntelun ja vuorovaikutuksen harjoituksia, roolipelejä ja erilaisia toiminnallisia harjoituksia. Mukana on aina myös vuorovaikutteisia teoriaosuuksia. Kunkin päivän uudet aiheet näet lähipäivien kuvauksista. Aiemmin opittuja aiheita syvennetään ja kerrataan tarvittaessa.

Koulutuksen päätteeksi jokainen opiskelija tekee oman oppimistyön. Siinä kukin soveltaa NVC-taitoja omassa elämässään valitsemallaan tavalla.

Koulutuspäivien tarkempaan sisältöön voit tutustua Savanna ConneXionsin sivuilla täällä >>

// Koulutuksen kustannukset

3150 € sis. kouluttajien jakaman materiaalin. Maksu laskutetaan 5 erässä koulutuksen aikana. Koulutus on mahdollista maksaa sovittaessa myös pienemmissä erissä ennen jokaista koulutusjaksoa (9* 350 €).

Lähetämme ennakkomaksun (350 €) opiskelijavalintojen vahvistuttua. Ennakkomaksu hyvitetään viimeisessä maksuerässä.

Lisäksi tulevat materiaalikulut n. 100 €.

Materiaali hankitaan itse koulutuksen toteutumisen vahvistumisen jälkeen. Materiaalit eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Tilaa tästä materiaalipaketti

 • Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus (Marshall B. Rosenberg)
 • Sovittelun taito (Liv Larsson)
 • Tunne- ja tarvekortit + korttipelejä (kirjanen).

Koulutukseen ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi viimeisenä hakupäivänä 31.10.2021, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu opiskelijavalintojen jälkeen. Kesäyliopisto lähettää osallistujille kutsukirjeen sekä ennakkomaksun, kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

// Palautteita aiemmilta opiskelijoilta

Koulutuksen on käynyt jo yli 250 ihmistä eri ammattiryhmistä ja elämäntilanteista.

Kurkkaa aiempien opiskelijoiden kokemuksia täältä >>

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® on Savanna ConneXionsin rekisteröity tavaramerkki. Nimikettä saavat käyttää vain Savanna ConneXionsin koulutuksista valmistuneet.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Marja Hyttinen, p. 050 374 1066, marja.hyttinen@riveria.fi


Ilmoittautumisaika on päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Marja Hyttinen, p. 050 374 1066, marja.hyttinen@riveria.fi

Kaikki täydennyskoulutukset