In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa // kesäyliopisto

Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa // kesäyliopisto

Aika ja paikka lauantai 19.9.2020 klo 9–13, Joensuu

Kouluttaja Varhaiskasvatuksen opettaja ja tutkija Samuli Ranta

Kohderyhmä Varhaiskasvatushenkilöstö ja muut lasten parissa työskentelevät

Hinta 95 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 04.09.2020

Sisältö

Mitä positiivinen pedagogiikka on ja miten se sopii varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen? Koulutuksessa syvennytään positiivisen pedagogiikan taustoihin ja sisältöihin suhteessa varhaiskasvatus- sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Lapsen kokemukseen ja oppimisilmapiiriin pureudutaan esimerkkejä ja tarinoita hyödyntäen. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät positiivisen pedagogiikan lähtökohtia osana kasvatus-, hoito- ja opetustyötä.

Mitä meidän pitää tuntea, jotta voisimme tehokkaasti oppia?

Koulutuksen tarkempi sisältö
Positiivisen pedagogiikan tarkoituksena on ennaltaehkäistä lasten hyvinvointiin liittyvien ongelmien syntymistä sekä lisätä yksilön hyvinvointia ja elämäniloa sekä sitä kautta myös oppimista. Tarkoituksena ei ole jättää kiinnittämättä huomiota ongelmiin, vaan pyrkiä tarkastelemaan haasteita myönteisestä näkökulmasta.
Koulutuksessa tutustutaan aluksi positiiviseen pedagogiikkaan ja sen teoreettisiin lähtökohtiin. Positiivisen pedagogiikan määritelmä on monimutkainen ja sitä ymmärretään monin eri tavoin. Tämän jälkeen käsitellään varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen positiivista pedagogiikkaa. Tämä osio keskittyy lapsi-aikuinen -suhteeseen, myönteisiin oppimiskokemuksiin, lapsen autonomiaan sekä lasten ja aikuisten vuorovaikutussuhteisiin varhaiskasvatuksessa. Lopuksi tarkastellaan, millaisia haasteita positiiviseen pedagogiikkaan liittyy ja millaista kritiikkiä siihen on kohdistettu.
Tarvitset mukaan älypuhelimen, tablet-tietokoneen tai tietokoneen, jolla pääset internettiin.

” Vaikka sulla olis kaapit pullollaan matskua, niin ilman hyvää suhdetta lapseen, et tee niillä mitään.” Samuli Ranta

Kouluttaja Samuli Ranta työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana Rovaniemellä. Tällä hetkellä hän on apurahakaudella viimeistelemässä väitöskirjatutkimustaan.
Samulin tutkimus käsittelee varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita positiivisen pedagogiikan kanssa yhteneväisten sisältöjen kanssa. Tutkimuksensa myötä hän on tutustunut positiivisen pedagogiikan lähtökohtiin ja käynyt kouluttamassa varhaiskasvatuksen henkilöstöä ympäri Suomea aiheeseen liittyen. Oppimisprosessissa Samuli on kiinnostunut erityisesti lapsen kokemuksesta sekä oppimisilmapiiristä.

Koulutukseltaan Samuli on liikuntaneuvoja ja varhaiskasvatuksen maisteri.

Samuli Ranta

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutuskoordinaattori Marja Hyttinen, marja.hyttinen@riveria.fi, p. 050 374 1066

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutuskoordinaattori Marja Hyttinen, marja.hyttinen@riveria.fi, p. 050 374 1066

Kaikki täydennyskoulutukset