In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus // kesäyliopisto

Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus // kesäyliopisto

Aika ja paikka Lauantaisin 24.10., 7.11. ja 21.11.2020 klo 9–15, Joensuu. Tentit: A-osa keskiviikko 9.12.2020 ja B-osa keskiviikko 13.1.2021 klo 16-20 (vaihtoehtoisesti voit osallistua myös yleisiin kuulustelutilaisuuksiin) , Joensuu

Kouluttaja Hallinto-oikeuden yliopisto-opettaja, FM, HTM Jonna Kosonen

Kohderyhmä Rehtoriksi tai muihin opetusalan hallinnollisiin tehtäviin aikoville opettajille, luottamushenkilöille ja opiskelijoille sekä muille opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille. Opetushallinnon tutkinnon suorittaminen on yksi tapa saavuttaa rehtorilta vaadittava riittävä opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998).

Hinta 295 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus. Lisäksi opetushallinnon veloittama tutkintomaksu 256 €.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 08.10.2020

Sisältö

Opetushallinnon tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen riittävä opetushallinnon tuntemus, jota rehtorilta edellytetään. Opetushallinnon tutkinto on laajuudeltaan 15 op ja tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A-osa ja B-osa). Koulutuksessa käydään läpi opetushallinnon tutkintovaatimuksissa oleva lainsäädäntö ja valmentaudutaan opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuuksiin.

Koulutukseen kuuluvat lähiopetuspäivät järjestetään Joensuussa kolmena lauantaina 24.10., 7.11. ja 21.11.2020 klo 9–15.

Tutkintoon kuuluvat tentit mahdollista suorittaa seuraavasti:
Tentit: A-osa keskiviikko 9.12.2020 ja B-osa keskiviikko 13.1.2021 klo 16-20.
Vaihtoehtoisesti voit osallistua myös yleisiin kuulustelutilaisuuksiin >>

Tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Elokuussa 2018 voimaan tulleiden perusteiden mukaan tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa: Hallinnon perusteet
1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit
4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
5. Rehtori pedagogisena johtajana
6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulustelua (A- ja B-osa).

Opetushallinnon tutkinnon perusteet
Perusteet ja tutkintovaatimukset on uudistettu opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen perusteella. Uudet perusteet ja tutkintovaatimukset tulivat voimaan elokuussa 2018.

Jos olet suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2015 määräysten mukaisesti, sinun täytyy suorittaa myös tutkinnon jälkimmäinen osa näiden määräysten mukaisesti. Mahdollisuus tähän päättyy 30.10.2020.

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista >>

Opetushallinnon tutkinnon perusteet
Tutkinnon perusteet vuosille 2015 ja 2018 (tutkintovaatimukset ja tutkinnoissa kuulusteltava kirjallisuus):
Opetushallinnon tutkinnon perusteet 2018 >>
Opetushallinnon tutkinnon perusteet 2015 >>

Lähdemateriaalin käyttäminen
Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun.

Tutkinnon osasuoritusten vanhentuminen
1.8.2018 jälkeen aloitettu tutkinto tulee suorittaa ensimmäisestä hyväksytystä osasuorituksesta lukien kahden vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa aikaisemmat osasuoritukset raukeavat. Tutkinnon suorittajan tulee itse huolehtia määräajoista.

Tenttikysymykset
Tutkinnon A- ja B-osan tenttikysymykset voivat olla monivalinta- tai esseekysymyksiä. Sekä A- että B-osassa on kummassakin kolme osa-aluetta, jotka kaikki arvostellaan omana osa-alueenaan. Jos joku osa-alue tulee hylätyksi, niin vain hylätty osa uusitaan.

Kuulustelujen kesto
Sekä A- että B-osan kirjallinen kuulustelu kestää enintään neljä tuntia. Jos A- tai B-osasta suoritetaan vain osa, on kuulusteluaika silloin enintään kolme tuntia.

Lisätietoja Opetushallituksen nettisivuilta >>

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset