In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Opetushallinnon tutkinto (15 op) - tenttitilaisuudet, kevät 2023 // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Opetushallinnon tutkinto (15 op) – tenttitilaisuudet, kevät 2023 // kesäyliopisto

Opetushallinnon tutkinto (15 op) – tenttitilaisuudet, kevät 2023 // kesäyliopisto

Aika ja paikka Keskiviikkoisin 25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 10.5. ja 7.6.2023 klo 15-19, Joensuu

Kouluttaja Tutkinnon suorituksia ottavat vastaan Opetushallituksen tähän tehtävään nimeämät virkamiehet.

Kohderyhmä Rehtoriksi tai muihin opetusalan hallinnollisiin tehtäviin aikoville opettajille, luottamushenkilöille ja opiskelijoille sekä muille opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille. Opetushallinnon tutkinnon suorittaminen on yksi tapa saavuttaa rehtorilta vaadittava riittävä opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998).

Hinta Tutkintomaksu on 256 €, joka kattaa tutkinnon kaikki kustannukset uusintatenttejä lukuun ottamatta. Maksu uusintatentistä on 87 €.

Sisältö

Opetushallinnon tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen riittävä opetushallinnon tuntemus, jota rehtorilta edellytetään. Opetushallinnon tutkinto on laajuudeltaan 15 op ja tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A-osa ja B-osa).


Katso myös Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus >>
Koulutuksessa valmentaudutaan opetushallinnon tutkinnon tenttitilaisuuksiin ja käydään läpi opetushallinnon tutkintovaatimuksissa olevat lait ja asetukset.
Aika ja paikka: 24.3.–1.4.2023 (kaksi viikonloppua pe klo 15–20.30 ja la klo 9–15.30), verkkokoulutus
Hinta: 450 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus
Kouluttaja: OKT Lauri Liusvaara

Koulutus järjestetään yhteistyössä Lapin kesäyliopiston kanssa.


Tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Elokuussa 2022 voimaan tulleiden perusteiden mukaan tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa (8 op): Hallinnon perusteet
1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä 

B-osa (7 op): Rehtorin johtamisroolit
1. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
2. Rehtori pedagogisena johtajana
3. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet) 

Opetushallinnon tutkinnon perusteet
Perusteet ja tutkintovaatimukset on uudistettu opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen perusteella. Uudet perusteet ja tutkintovaatimukset tulivat voimaan elokuussa 2022. 

Jos olet suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2021 määräysten mukaisesti, voit suorittaa tutkinnon jälkimmäisen osan joko vuoden  2021 tai 2022 määräysten mukaisesti.

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista >> 

Tutkinnon perusteet vuosille 2022 ja 2021 (tutkintovaatimukset ja tutkinnoissa kuulusteltava kirjallisuus):
Tutkinnon perusteet ja tutkintovaatimukset 2021 >>
Opetushallinnon tutkinnon perusteet ja tutkintovaatimukset 2022 >> 

Tenttipaikka
Joensuu (tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse kaikille tenttiin ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen) 

Tutkintomaksut
Tutkintomaksu on 256 euroa kattaen kaikki suoritukset sekä todistuksen. Uusintatentistä peritään 87 euroa, mikä maksetaan myös ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Maksa tutkintomaksu verkkomaksuna ilmoittautuessasi tenttiin. Ilmoittautuminen on sitova.


Jos olet estynyt osallistumaan tenttiin, voit toimittaa esteestä lääkärintodistuksen. Tällöin voit saada maksun hyväksi luetuksi toiseen tenttitilaisuuteen.
 

Lähdemateriaalin käyttäminen
Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun. 

Tutkinnon osasuoritusten vanhentuminen
1.8.2018 jälkeen aloitettu tutkinto tulee suorittaa ensimmäisestä hyväksytystä osasuorituksesta lukien kahden vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa aikaisemmat osasuoritukset raukeavat. Tutkinnon suorittajan tulee itse huolehtia määräajoista. 

Tenttikysymykset
Tutkinnon A- ja B-osan tenttikysymykset voivat olla monivalinta- tai esseekysymyksiä. Sekä A- että B-osassa on kummassakin kolme osa-aluetta, jotka kaikki arvostellaan omana osa-alueenaan. Jos joku osa-alue tulee hylätyksi, niin vain hylätty osa uusitaan. 

Kuulustelujen kesto
Sekä A- että B-osan kirjallinen kuulustelu kestää enintään neljä tuntia. Jos A- tai B-osasta suoritetaan vain osa, on kuulusteluaika silloin enintään kolme tuntia. 

Todistus
Suoritustiedot ylläpidetään OTI-järjestelmässä, josta myös lähetetään tenttitulos suorittajalle sähköisesti. Tutkintotodistus muodostetaan järjestelmässä ja tulostetaan sieltä. Todistus tutkinnon suorittamisesta lähetetään tutkinnon suorittajalle sen jälkeen, kun kaikki tutkintoon sisältyvät suoritukset on hyväksytty. 

Lisätietoja Opetushallituksen nettisivuilta >> 


ILMOITTAUTUMINEN
Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää
OTI-järjestelmän kautta >>


 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519


Ilmoittautumisaika on päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset