In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Opetushallinnon tutkinnon (15 op) kuulustelut

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Opetushallinnon tutkinnon (15 op) kuulustelut

Opetushallinnon tutkinnon (15 op) kuulustelut

Aika ja paikka Tiistaisin 21.1., 18.2., 24.3., 21.4., 19.5. ja 16.6.2020 klo 12–16, Joensuu

Kouluttaja Tutkinnon suorituksia ottavat vastaan Opetushallituksen tähän tehtävään nimeämät virkamiehet.

Kohderyhmä Rehtoriksi tai muihin opetusalan hallinnollisiin tehtäviin aikoville opettajille, luottamushenkilöille ja opiskelijoille sekä muille opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille. Opetushallinnon tutkinnon suorittaminen on yksi tapa saavuttaa rehtorilta vaadittava riittävä opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998).

Hinta Tutkintomaksu on 256 €, joka kattaa tutkinnon kaikki kustannukset uusintatenttejä lukuun ottamatta. Maksu uusintatentistä on 87 €.

Sisältö

Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen, rehtorilta edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus.

Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Uusittu, 1.8.2018 voimaan tuleviin vaatimuksiin perustuva tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa: Hallinnon perusteet
1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit
4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
5. Rehtori pedagogisena johtajana
6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa).

Tutkinnon voi suorittaa vanhojen, 11.5.2015 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2020 asti.

Lähdemateriaalin käyttäminen

Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun.

Lisätietoja opetushallituksen sivulta >>

Tutkintovaatimukset ja kirjallisuus

Tutkinnon perusteet ja kirjallisuus 2018 >>
Tutkinnon perusteet ja kirjallisuus 2015 >>

 

 

Ilmoittautuminen

Suoritus 2015 perusteiden mukaan:

Ilmoittautuminen Opetushallitukseen:
Riitta Mäki (p. 029 533 1149) tai Susanna Hörkkö (p. 029 533 1074)
Sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi

Suoritus 2018 perusteiden mukaan:

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen kuulustelutilaisuutta opetushallituksen nettisivuilta:
Ilmoittaudu tästä >>

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake