In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Opetushallinnon tutkinnon (15 op) kuulustelut // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Opetushallinnon tutkinnon (15 op) kuulustelut // kesäyliopisto

Opetushallinnon tutkinnon (15 op) kuulustelut // kesäyliopisto

Aika ja paikka Keskiviikkoisin 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12.2020 klo 14–18, Joensuu

Kouluttaja Tutkinnon suorituksia ottavat vastaan Opetushallituksen tähän tehtävään nimeämät virkamiehet.

Kohderyhmä Rehtoriksi tai muihin opetusalan hallinnollisiin tehtäviin aikoville opettajille, luottamushenkilöille ja opiskelijoille sekä muille opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille. Opetushallinnon tutkinnon suorittaminen on yksi tapa saavuttaa rehtorilta vaadittava riittävä opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998).

Hinta Tutkintomaksu on 256 €, joka kattaa tutkinnon kaikki kustannukset uusintatenttejä lukuun ottamatta. Maksu uusintatentistä on 87 €.

Sisältö

Opetushallinnon tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen riittävä opetushallinnon tuntemus, jota rehtorilta edellytetään. Opetushallinnon tutkinto on laajuudeltaan 15 op ja tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A-osa ja B-osa). Koulutuksessa käydään läpi opetushallinnon tutkintovaatimuksissa oleva lainsäädäntö ja valmentaudutaan opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuuksiin.

Tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Elokuussa 2018 voimaan tulleiden perusteiden mukaan tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa: Hallinnon perusteet
1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit
4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
5. Rehtori pedagogisena johtajana
6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa).

Tutkinnon voi suorittaa vanhojen 11.5.2015 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaisesti 30.10.2020 asti.

Järjestämme Opetushallituksessa tutkinnon suorittamiseen valmentavan koulutuksen loka-marraskuussa 2020.
Lisätietoja Opetushallinnon tutkintoon valmentavasta -koulutuksesta >>

 

Opetushallinnon tutkinnon perusteet
Perusteet ja tutkintovaatimukset on uudistettu opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen perusteella. Uudet perusteet ja tutkintovaatimukset tulivat voimaan elokuussa 2018.

Jos olet suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2015 määräysten mukaisesti, sinun täytyy suorittaa myös tutkinnon jälkimmäinen osa näiden määräysten mukaisesti. Mahdollisuus tähän päättyy 30.10.2020.

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista >>

Tutkinnon perusteet vuosille 2015 ja 2018 (tutkintovaatimukset ja tutkinnoissa kuulusteltava kirjallisuus):
Opetushallinnon tutkinnon perusteet 2018 >>
Opetushallinnon tutkinnon perusteet 2015 >>


Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää:
1. Suoritus 2015 perusteiden mukaan:
– Ilmoittaudu Opetushallitukseen: Sanna Hörkkö (sanna.horkko@oph.fi, p. 029 533 1074)

2. Suoritus 2018 perusteiden mukaan:
Tenttiin ilmoittaudutaan OTI-järjestelmän kautta >>

Jos olet aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen toukokuuta 2019, ilmoittaudu 1-kohdan mukaisesti, ei siis OTI-järjestelmän kautta.

Tenttipaikka
Joensuu (tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse kaikille tenttiin ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen)

Tutkintomaksut
Tutkintomaksu on 256 euroa kattaen kaikki suoritukset sekä todistuksen. Uusintatentistä peritään 87 euroa, mikä maksetaan myös ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.
Maksa tutkintomaksu verkkomaksuna ilmoittautuessasi tenttiin. Ilmoittautuminen on sitova.
Jos olet estynyt osallistumaan tenttiin, voit toimittaa esteestä lääkärintodistuksen. Tällöin voit saada maksun hyväksi luetuksi toiseen tenttitilaisuuteen.

Lähdemateriaalin käyttäminen
Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun.

Tutkinnon osasuoritusten vanhentuminen
1.8.2018 jälkeen aloitettu tutkinto tulee suorittaa ensimmäisestä hyväksytystä osasuorituksesta lukien kahden vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa aikaisemmat osasuoritukset raukeavat. Tutkinnon suorittajan tulee itse huolehtia määräajoista.

Tenttikysymykset
Tutkinnon A- ja B-osan tenttikysymykset voivat olla monivalinta- tai esseekysymyksiä. Sekä A- että B-osassa on kummassakin kolme osa-aluetta, jotka kaikki arvostellaan omana osa-alueenaan. Jos joku osa-alue tulee hylätyksi, niin vain hylätty osa uusitaan.

Kuulustelujen kesto
Sekä A- että B-osan kirjallinen kuulustelu kestää enintään neljä tuntia. Jos A- tai B-osasta suoritetaan vain osa, on kuulusteluaika silloin enintään kolme tuntia.

Todistus
Suoritustiedot ylläpidetään OTI-järjestelmässä, josta myös lähetetään tenttitulos suorittajalle sähköisesti. Tutkintotodistus muodostetaan järjestelmässä ja tulostetaan sieltä. Todistus tutkinnon suorittamisesta lähetetään tutkinnon suorittajalle sen jälkeen, kun kaikki tutkintoon sisältyvät suoritukset on hyväksytty.

Lisätietoja Opetushallituksen nettisivuilta >>

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset