In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Nuoren mielen ensiapu // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Nuoren mielen ensiapu // kesäyliopisto

Nuoren mielen ensiapu // kesäyliopisto

Aika ja paikka Tiistai 10.11.2020 klo 9–15.30, Joensuu. Lähiopetuspäivän jälkeen opiskelu jatkuu itsenäisellä verkko-opiskelulla (n. 7 t).

Kouluttaja Psykologi Outi Mäkinen

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu 7–18 -vuotiaita lapsia tai nuoria työssään tai vapaa-ajallaan kohtaaville. Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille, opettajille ja oppilashuoltoryhmän jäsenille sekä urheiluseurojen valmentajille. Koulutukseen mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 20 osallistujaa.

Hinta 235 € (sis. oppikirjan), arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.10.2020

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista, vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tai huoltajien kanssa sekä tarjota tukea ja apua. Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin vaikuttavia arjen haasteita ja ilmiöitä kuten univaikeuksia, netin käyttöä ja koulukiusaamista. Koulutuksessa tutustutaan myös tavallisimpiin lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin kuten ahdistuneisuushäiriöihin, itsetuhoisuuteen sekä käytöshäiriöihin. Koulutukseen kuuluu yksi lähiopetuspäivä, jonka jälkeen opiskelu jatkuu itsenäisellä verkko-opiskelulla (n. 7 t).

 Nuoren mielen ensiapu – mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen

Nuoren mielen ensiapu on Mieli Suomen Mielenterveys ry:n rekisteröity koulutus, joka on tarkoitettu työssään, vapaa-ajallaan tai lähipiirissään 7-18 -vuotiaita lapsia tai nuoria kohtaaville. Koulutus sopii esimerkiksi opettajille, nuorisotyöntekijöille, harrastusryhmien ohjaajille, terveydenhuollon ammattilaisille sekä vanhemmille ja huoltajille. Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja ilmiöitä.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on ennalta ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista ja tarjota apua ripeästi sellaista tarvitseville. Koulutus vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista ja sitä kautta lisää aikuisten valmiuksia tarjota varhaista ja tehokasta tukea lapsille ja nuorille.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kanssa

Koulutuksen toteutus
Koulutukseen kuuluu yksi lähiopetuspäivä, jonka jälkeen opiskelu jatkuu itsenäisellä verkko-opiskelulla (varaa verkkotyöskentelyyn aikaa noin 7 t). Jokaisella viikolla on oma aihealueensa ja siihen liittyvät tehtävät.

Koulutuksen tarkempi sisältö
Koulutuksessa käsitellään seuraavia teemoja:

  • miten tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä sekä ehkäistä ongelmia ennalta
  • miten auttaa lasta tai nuorta huolehtimaan omasta mielenterveydestään
  • mielen hyvinvoinnin haasteet arjessa
  • miten tunnistaa tukea tarvitseva lapsi tai nuori
  • kuinka ottaa huoli puheeksi lapsen tai nuoren kanssa ja mistä voi saada apua
  • yleisimmät lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat sekä niiden ensiapu
  • koulukiusaaminen, kriisitilanteet sekä mielenterveysongelmat perheessä

Oppimista tukevat materiaalit
Opiskelun tukena toimii koulutuksessa saatava oppikirja sekä Mieli Suomen Mielenterveys ry:n verkkosivuilta löytyvä sisältömateriaali. Tutustu koulutukseen sekä verkkomateriaaleihin >>

Kouluttaja Outi Mäkinen:

Outi Makinen

Kouluttajana toimii PsM, psykologi ja aineenopettaja Outi Mäkinen. Outi toimii asiantuntijana Mieli Suomen mielenterveys ry:ssä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa koulupsykologina, opiskeluhuollon psykologina sekä psykologian opettajana lukiossa.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset