Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Neuvottelumenettelyt ja innovaatiokumppanuus julkisissa hankinnoissa

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Neuvottelumenettelyt ja innovaatiokumppanuus julkisissa hankinnoissa

Neuvottelumenettelyt ja innovaatiokumppanuus julkisissa hankinnoissa

Aika ja paikka keskiviikko 6.11.2019 klo 9–16, Joensuu

Kouluttaja Varatuomari Tapio Lahtinen, PTCServices Oy

Kohderyhmä Koulutus on suunnattu hankkijoille, jotka jo tuntevat hankintaprosessin perusasiat ja haluavat tietoa neuvottelumenettelystä.

Hinta 195 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.10.2019

Sisältö

Hankintalakiuudistus mullisti neuvottelumenettelyt! Milloin ja miten menettelyjä kannattaa käyttää? Koulutuksessa käydään läpi neuvottelumenettelyn, kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja innovaatiokumppanuuden käyttötilanteet sekä annetaan ohjeita neuvotteluprosessin vaiheistamiseen ja sisältöön. Pääpaino on neuvottelumenettelyprosessin kuvaamisessa käytännön esimerkkien avulla. Millaisia asiakirjoja missäkin vaiheessa laaditaan ja miten neuvottelut kannattaa vaiheistaa ja ohjeistaa?

Klo 9.00–12.00 koulutuksen avaus ja tavoitteet

Neuvottelumenettelyjen ja innovaatiokumppanuuden käyttöedellytykset

 • Milloin neuvottelumenettelyjä ja innovaatiokumppanuutta saa käyttää kansallisissa hankinnoissa ja EU-hankinnoissa?
 • Neuvottelumenettelyyn siirtyminen avoimessa ja rajoitetussa menettelyssä ja menettelyn sisältö

Tarjoajan valintaprosessi neuvottelumenettelyissä

 • Tarjoajia koskevat minimivaatimukset, lukumäärä ja arviointiperusteet
 • Tarjoajien valintaa koskeva ratkaisu ja sen tiedoksianto

Neuvottelumenettelyjen kulku käytännössä

 • Prosessi
 • Mistä neuvotellaan?
 • Neuvottelujen lopputulos

Klo 12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen)

Klo 13.00–16.00 Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku käytännössä

 • Prosessi
 • Mistä neuvotellaan
 • Neuvottelujen lopputulos

Innovaatiokumppanuuden kulku käytännössä

 • Prosessi
 • Mistä neuvotellaan
 • Neuvottelujen lopputulos
 • Innovoinnin vaiheistus
 • Immateriaalioikeudet
 • Hinnoittelu

Yleistä neuvotteluista

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, p. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi


Ilmoittautumisaika on päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Kaikki täydennyskoulutukset