In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) // kesäyliopisto

Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) // kesäyliopisto

Aika ja paikka 16.2.–29.9.2023 (yht. 14 koulutuspäivää), Joensuu ja verkkokoulutus

Kouluttaja Vastuukouluttajana neuropsykiatrinen valmentaja, toimintaterapeutti YAMK Tuija Kinnunen ja lisäksi muita asiantuntijoita.

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveys sekä ja opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset

Hinta 1890 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.12.2022

Sisältö

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutuksen muoto, jossa asiakasta ohjataan ja tuetaan kehittämään ja vahvistamaan arjen- ja elämänhallintataitojaan. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä, kuten ADHD, ADD, Autismikirjon häiriö, Tourette. Koulutuksen jälkeen sinulla on taitoja ja valmiuksia työskennellä valmentajana ja ohjata neuropsykiatristen oireyhtymien kanssa kamppailevia eri-ikäisiä henkilöitä.

Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen

Koulutus antaa uusia lähestymistapoja omaan asiakastyöhön ja taidot voi nivoa heti käytäntöön 


Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) -koulutuksen maksuton infotilaisuus verkossa torstaina 15.12.2022 klo 18–19

Tässä kaikille avoimessa, maksuttomassa webinaarissa kouluttaja Tuija Kinnunen kertoo Joensuussa helmikuussa 2023 alkavasta Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksesta ja vastaa kysymyksiin.

Tarkemmat ohjeet infoon osallistumisesta lähetetään sähköpostitse kaikille ennakkoon ilmoittautuneille.
Lisätiedot ja infoon ilmoittautuminen >>


 Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) -koulutuksen esittelyvideo >>


//
Koulutuspäivät
Koulutuspäivät (yht. 14 koulutuspäivää) järjestetään klo 9–15 joko lähiopetuksena tai etäopetuksena. Lähiopetuksena järjestettäviin koulutuspäiviin ei voi osallistua etänä.

to-pe 16.-17.2.2023, lähiopetus Joensuussa
to-pe 16.-17.3.2023, lähiopetus Joensuussa
to-pe 20.-21.4.2023, etäopetus
to-pe 11.-12.5.2023, etäopetus
to-pe 17.-18.8.2023, lähiopetus Joensuussa
to-pe 7.-8.9.2023, lähiopetus Joensuussa
to-pe 28.-29.9.2023, lähiopetus Joensuussa

// Koulutuksen hinta
1890 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus. Koulutusmaksu on mahdollista maksa 1-7 erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan ennen koulutuksen aloitusta koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen ja viimeinen erä ennen koulutuksen päättymistä.

// Koulutuksen tarkempi sisältö

 • vuorovaikutukselliset luennot
 • toiminnallinen oppiminen käytännön harjoituksin
 • ryhmätyöskentelyt
 • asiantuntijavierailut

Koulutuspäivien lisäksi

 • tutustuminen aihealueen kirjallisuuteen
 • ammatillisen kehittymisen reflektointi
 • asiakkuusharjoittelu
 • välitehtävät ja lopputyö

// Koulutuskokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot

 • Mitä neuropsykiatrinen valmennus on, 1 op
 • Ratkaisukeskeisyyden periaatteet ja taustateoriat, 2 op
 • Yleisimmät neuropsykiatriset oireyhtymät, hoito ja kuntoutus, 3 op
 • Valmennusprosessi, menetelmiä ja valmennuksen keinoja, 6 op
 • Eri-ikäisten sekä perheen valmentaminen, 6 op
 • Valmentajana toimiminen, 3 op
 • Neuropsykiatrisen valmennusprosessin harjoittelu, 5 op
 • Ammatillinen kasvu, 2 op
 • Ammattikirjallisuus, 2 op

Opintojen suorittaminen hyväksytysti edellyttää koulutuspäiviin osallistumisen, oppimistehtävien suorittamisen ja valmennusprosessin toteuttamisen asiakkuusharjoitteluna. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä.

// Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää mitä valmennuksella tarkoitetaan, mihin sitä käytetään, mitä hyötyä neuropsykiatrisesta valmennuksesta asiakkaalle on.

Keskeinen sisältö: Neuropsykiatrinen valmennus.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, oppimistehtävät

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden periaatteet, niiden käyttö ja ilmeneminen valmennuksessa.

Keskeinen sisältö: Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, narratiivisuus, ei-tietäminen.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, ryhmäharjoitteet, oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää, mitä ovat yleisimmät kehitykselliset neuropsykiatriset oireyhtymät, mitä vaikeuksia ja vahvuuksia oireyhtymät voivat tuoda elämään, kuinka oireilevia henkilöitä hoidetaan ja kuntoutetaan.

Keskeinen sisältö: Yleisimmät kehitykselliset neuropsykiatriset oireyhtymät Adhd, Add, Autismin kirjon häiriöt, Tourette, muut neuropsykiatriset vaikeudet, neuropsykiatristen vaikeuksien hoito ja kuntoutus.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, oppimistehtävät, ryhmätyöt.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja hahmottaa valmennusprosessin ja oppii neuropsykiatrisen valmennuksen erilaisia keinoja ja menetelmiä.

Keskeinen sisältö: Valmennusprosessi, asiakkaan ohjaus ja tukeminen eri menetelmin ja työvälinein.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja tietää eri ikäryhmien valmennuksessa huomioitavia asioita ja oppii käyttämään eri-ikäisille soveltuvia erilaisia työskentelymenetelmiä. Ymmärtää perheen ja lähiyhteisön vaikutukset kuntoutumiseen. Hallitsee keinoja vanhempien tukemiseen ja ohjaamiseen.

Keskeinen sisältö: Lapsen, nuoren ja aikuisen valmentaminen.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, vuorovaikutukselliset luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja ymmärtää valmennukseen liittyviä eettisiä ja ammatillisia periaatteita. Tunnistaa ja tietää valmentajana toimimisen tehtävät, vastuut ja roolin. Vahvistaa omaa itseään valmentajana. Tutustuu valmennuksen eri mahdollisuuksiin eri asiakasryhmien kanssa.

Keskeinen sisältö: Valmentaja, ammatillisuus, oma jaksaminen, valmennuksen vaikuttavuus.

Toteutustapa: Hybridikoulutus, vuorovaikutukselliset luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja etsii itselleen asiakkaan harjoittelua varten. Osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisen ja asiakaslähtöisen neuropsykiatrisen valmennusprosessin. Osaa reflektoida ja raportoida valmennusprosessin tavoitteen asettelua, etenemistä ja valmennuksen toteutumista.

Keskeinen sisältö: Valmennusprosessin suunnittelu, toteutus, reflektointi ja raportointi.

Toteutustapa: Valmennusprosessi, jossa vähintään 10 tapaamista.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja syventää tietämystään neuropsykiatrisesta valmennuksesta ja siihen liittyvistä teemoista. Tutustuu erilaisiin työssä käytettäviin menetelmiin.

Keskeinen sisältö: Neuropsykiatrinen valmennus.

Toteutustapa: Pakollisen kirjallisuuden lukeminen, kirjaesittely, artikkelit.

Osaamistavoitteet: Kouluttautuja osaa tarkastella omaa ammatillista kehittymistään neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Osaa perustella toimintaansa.

Toteutustapa: Pienryhmätyöskentely, reflektointi, lopputyö.

Vastuukouluttaja

Tuija Kinnunen, neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy-ohjaaja, toimintaterapeutti Yamk, Master of Arts in Business
Tuijalla on työkokemusta laaja-alaisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä sosiaali- ja terveysalalla. Erityisosaaminen neuropsykiatrisiin asioihin ja neuropsykiatrisia oireyhtymiä omaavien henkilöiden kanssa työskentelystä. Luentoja ja koulutustilaisuuksia mm. lääkäreille, eri asiantuntija- ja ammattiryhmille sekä opiskelijoille ympäri Suomea.

// Palautteita Tuijan aiemmista koulutuksista

”Kouluttaja lämmin ja osaava, rautainen ammattilainen. Osallistaa ryhmäläiset mukaan toiminnan ja keskustelun kautta.”

”Kouluttajan ammattitaito oli vahvaa ja monipuolista. Opiskelijoiden aiempaa osaamista arvostava, vuorovaikutteinen ja osallistava opetustyyli rikasti koulutustamme valtavasti. Teoriatietoa koen saaneeni riittävästi ja myös vinkkejä oman kiinnostuksen mukaiseen tiedon hakuun.”

”Tuija on aivan mahtava kouluttaja ja toivon, että hän jatkaa vielä pitkään omalla urallaan 5/5”

”Olen erittäin tyytyväinen koulutukseen. En osaa toivoa enempää tällä hetkellä. Kiitos. Kaikki sujui oikein hyvin.”

”Opettajan oma alan tuntemus erittäin hyvä, ja se näkyi opetuksen sisällössä . Jokaisen ryhmäläisen yksilöllinen huomioiminen = iso +. Tästä koulutuksesta sai paljon mukaan. Monipuoliset kirjalliset välitehtävät koulutuksen aikana vahvistivat osaamista. Vaativa, pehmeästi toteutettu koulutuskokonaisuus.”

// Haku koulutukseen 15.12.2022 mennessä:

 1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta 15.12.2022 mennessä.
 2. Lähetä lisäksi hakemus kesäyliopistolle sähköpostitse (kesayliopisto@riveria.fi) 15.12.2022 mennessä.

Kirjoita hakemukseen seuraavat tiedot:

 • Yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Koulutustausta / suoritetut tutkinnot
 • Ammattinimike
 • Työkokemus
 • Miten aiot hyötyä koulutuksesta omassa työssäsi/tulevaisuudessa?
 • Miksi haet tähän koulutukseen?

Hakemusten perusteella koulutukseen valitaan enintään 18 henkilöä.

Peruutusehdot
Opiskelijavalinnat tehdään viimeisen hakupäivän jälkeen. Koulutushakemukset muuttuvat sitoviksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Huom. Muutokset mahdollisia. Muutoksista tiedotamme ilmoittautuneille.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset