In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Myötätuntouupuminen ja eettinen kuormittuminen työssä // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Myötätuntouupuminen ja eettinen kuormittuminen työssä // kesäyliopisto

Myötätuntouupuminen ja eettinen kuormittuminen työssä // kesäyliopisto

Aika ja paikka 2.11. ja 16.11.2022 klo 9–11, verkkokoulutus

Kouluttaja Psykoterapeutti, työnohjaaja Leena Nissinen

Kohderyhmä Kaikki, jotka kohtaavat haastavissa tilanteissa olevia ihmisiä. Mm. sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö (esim. hoitajat, lääkärit, terapeutit, ohjaajat ja toimistosihteerit)

Hinta 115 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.10.2022

Sisältö

Miten ehkäistä uupuminen? Kahdesta aamupäivästä koostuvassa koulutuksessa opitaan tunnistamaan työn tunnekuormitus ja eettisen kuormittumisen synty sekä havainnoimaan niiden merkkejä. Saat myös tietoa tunnekuormituksen säätelystä sekä myötätuntoisuuden vahvistavista vaikutuksista yksilö- ja yhteisötasoilla.

Koulutusteemoista käytävä keskustelu luottamuksellisessa ilmapiirissä on yksi tärkeimmistä keinoista tukea työhyvinvointia ja vahvistaa ammatillisuutta.

Myötätuntouupuminen, sijaistrauma, henkinen ylikuormittuminen

// Koulutuksen tavoitteet

Kaksiosaisessa koulutuksessa tutustutaan henkisen kuormittumisen, myötätuntouupumisen ja eettisen kuormittumisen selitysmalleihin tutkimustiedon näkökulmista. Lisäksi esitellään yksilöiden ja työyhteisöjen toteuttamia toimintatapoja, jotka auttavat säätelemään henkistä stressiä. Työyhteisöjen innovaatiot teemaan liittyen ovat yksilön kuormittumisen säätelyssä merkittäviä. Yhteisön toimintatapoihin koulutus tarjoaa näkökulmia.

Ensimmäinen koulutuskerta keskittyy yksilökokemukseen, ammattilaisen kokemuksellisuuteen ja yksilöpsykodynamiikkaan ja toinen kerta yhteisön dynamiikan merkitykseen. Koulutuskertojen välillä osallistuja tutustuu itsereflektiomateriaaleihin, joiden käyttöä voi soveltaa yksilöllisesti omaan arkeen ja lisäksi tutustutaan työyhteisössä käytettäviin työskentelypohjiin.

Koulutus on osallistava ja aktivoiva ja sen tavoitteena on, että osallistujat saavat mukaansa heti omassa arjessa sovellettavia käytännön taitoja.

// Kouluttaja
Leena Nissinen on pitkän linjan ihmissuhdetyöntekijä 40 vuoden ajalta, joista viimeiset 20 vuotta hän on toiminut psykoterapeuttina (kognitiivis-analyyttinen psykoterapia), työnohjaajana ja kouluttajana. Tietokirjailijana hän on kirjoittanut kaksi teosta Auttamisen rajoilla (Edita 2007) ja Rajansa kaikella (Edita 2012).

Leenan työnohjattavat ja koulutuksiin osallistuneet ovat edustaneet laajasti eri ammattiryhmiä sosiaali- ja terveydenhuollosta kirkon sekä ihmisoikeus- ja ammattiliittotyöhön. Kaikilla toiminta-alueilla inhimillisen elämän kirjo on avautunut monipuolisesti ja syvällisesti, mikä on vahvistanut hänen kiinnostustaan henkisen kuormittumisen dynamiikkaan ja ammattilaisten hyvinvoinnin tukeen.

Psykoterapeutti, työnohjaaja Leena Nissinen

Palautteita Leenan aiemmista koulutuksista

”Äärimmäisen tärkeä aihe kiireisessä työssä. Tätä koulutusta pitäisi järjestää kaikille työntekijöille ja ennen kaikkea esimiehille ja johdolle.”

”Vuorovaikutuksellisuutta saatu hyvin etäkoulutukseenkin pienryhmien kautta. Kouluttajan luennointityyli mukavan rauhallinen ja pohtivaa, syvällistä asiantuntijuutta henkivä.”

”Oli tärkeää kuinka koulutus sisälsi sekä yksilön että yhteisön näkökulman myötätuntouupumuksessa ja eettisessä kuormituksessa.”

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Marja Hyttinen | marja.hyttinen@riveria.fi | 050 374 1066

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Marja Hyttinen | marja.hyttinen@riveria.fi | 050 374 1066

Kaikki täydennyskoulutukset