In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Myönteinen seksuaali- ja turvataitokasvatus varhaiskasvatuksessa // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Myönteinen seksuaali- ja turvataitokasvatus varhaiskasvatuksessa // kesäyliopisto

Myönteinen seksuaali- ja turvataitokasvatus varhaiskasvatuksessa // kesäyliopisto

Aika ja paikka Keskiviikko 2.11.2022 klo 12–16, verkkokoulutus

Kouluttaja Auktorisoitu seksuaalikasvattaja, erityispedagogi, KM Saara Sahlstén

Kohderyhmä Päivähoidon henkilöstö

Hinta 95 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.10.2022

Sisältö

Koulutus tarjoaa päivähoidon henkilöstölle konkreettisia työkaluja sekä hyödyllisiä vinkkejä ajankohtaisen seksuaali- ja turvataitokasvatuksen toteuttamiseen luontevana osana päivähoidon arkea.

// Koulutuksesta saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
– Mitä ikätasoinen seksuaalikasvatus tarkoittaa varhaiskasvatuksessa?
– Kuinka tukea lasten myönteistä kehotunnetaitojen kehitystä?
– Kuinka reagoida työssä vastaan tulevissa tilanteissa?
– Mikä on normaalia ja milloin on syytä huolestua?
– Kuinka antaa lapsille ajoissa tietoa omista oikeuksista ja opettaa turvataitoja?
– Kuinka sisällyttää seksuaalikasvatus päivähoidon vuosittaisiin opetustuokioihin

// Koulutus vastaa varhaiskasvattajien usein kysymiin kysymyksiin ja antaa valmiudet toimia tavallisissa vastaan tulevissa tilanteissa. Lisäksi koulutus tarjoaa selkeät mallit vuosittaisten teemaa käsittelevien opetustuokioiden sisällöistä. Osallistujat saavat konkreettisia työkaluja sekä hyödyllisiä vinkkejä ajantasaisista materiaaleista.

Koulutuksen tavoitteena on kasvattajan osaamisen, varmuuden ja myönteisen asenteen lisääminen.

Koulutus perustuu Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ajantasaisiin suosituksiin, Eurooppalaisiin seksuaalikasvatuksen standardeihin (WHO/THL), lasten oikeuksien sopimukseen (YK) sekä ajantasaiseen lainsäädäntöön.

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat avainasemassa lasten terveyden edistämisessä. Arjen luontevalla seksuaaliterveyskasvatuksella voidaan tukea merkittävästi lapsen myönteistä kasvua, minäkuvaa ja turvataitoja. Kehityksen tukeminen ja suojaaminen varhaisvuosista alkaen edistää hyvinvointia merkittävästi myös nuoruus- ja aikuisiässä. Ikätasoinen seksuaaliterveys- ja turvataitokasvatus on osa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä jokaisen lapsen oikeus. Maaliskuussa 2022 julkaistun, päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lasten ikätasoista uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon tulee ohjata kunnioittavasti. Koulutus antaa valmiudet siihen, kuinka tämä tavoite toteutuu käytännön varhaiskasvatustyön arjessa.

Seksuaaliterveyskasvatus on aina ajankohtainen aihe ja koskettaa meistä jokaista. Valitettavasti aihe on kasvatusalan koulutuksissa useimmiten vähäisesti huomioitu. Viime vuosina varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat tuoneet lisäkoulutuksen tarpeen vahvasti esille. Tutkimukset ovat osoittaneet, että johdonmukaisesti varhaisvuosista aloitettu seksuaali- ja turvataitokasvatus lisää hyvinvointia merkittävästi sekä ennaltaehkäisee riskejä tehokkaasti. Tarve asialliselle seksuaalikasvatukselle on lisääntynyt myös digitalisaation ja median murroksen myötä. Lapset törmäävät hämmentäviin ilmiöihin eri kanavissa yhä varhaisemmassa vaiheessa ja tarvitsevat tietoja sekä taitoja kasvunsa tueksi.

Kouluttaja


Saara Sahlstén
on koulutukseltaan erityisopettaja sekä auktorisoitu seksuaalikasvattaja ja -neuvoja. Sahlstén on erikoistunut etenkin lasten seksuaaliterveyskasvatukseen ja on kouluttanut viimeisten vuosien aikana sadoittain varhaiskasvattajia, opetushenkilöstöä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä vanhempia. Koulutukset on koettu hyödyllisiksi ja usein kiitosta on tullut etenkin runsaista konkreettisista esimerkeistä sekä suoraan työhön sovellettavista sisällöistä.

Suomen seksologinen seura palkitsi Sahlsténin vuoden 2018 Työn sankari- tunnustuksella aktiivisesta seksuaaliterveyden edistämisestä.

Sahlsténin seksuaalikasvatuksen työhön voi tutustua Kasvukarusellin sivuilla: www.kasvukaruselli.com

Voit myös laittaa kouluttajalle kysymyksiä tai toiveita käsiteltävistä sisällöistä etukäteen: kesayliopisto@riveria.fi

Palautteita Saara Sahlsténin koulutuksista

”Kiitos, oli todella hyvin jäsenneltyä asiaa ja olet selkeä puhuja. Paljon tuli ajatuksia herättäviä juttuja pienen lapsen seksuaalikasvatukseen.”

”Tosi hyödyllinen ja kivasti tiivistetty paketti. Itsellä pienet lapset kotona niin ajankohtaisia aiheita myös siksi. :)”

“Saara on innostava ja selkeä puhuja, jonka luennolla vähälle huomiolle jääneestä teemasta – pienen lapsen seksuaalikasvatus – tulee helposti lähestyttävämpi ja luontevampi osa varhaiskasvatuksen arkea. Esitystä tukevat konkreettiset esimerkit, ilmeikäs esitysmateriaali ja Saaran rento ote asiaan.”

“Olen nähnyt, että kouluttajissa on todella eroja ja helmistä haluan pitää kiinni. Saaran asiantuntijuus on seksuaalikasvatuksen aiheessa tosi hyvä. Saara saa opiskelijoilta aina hirmu hyvää palautetta.”

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Päivi Törrönen | paivi.torronen@riveria.fi | 050 573 9090

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Päivi Törrönen | paivi.torronen@riveria.fi | 050 573 9090

Kaikki täydennyskoulutukset