In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Muistisairaan itsemääräämisoikeus, oman näköinen elämä ja kaltoinkohtelu // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Muistisairaan itsemääräämisoikeus, oman näköinen elämä ja kaltoinkohtelu // kesäyliopisto

Muistisairaan itsemääräämisoikeus, oman näköinen elämä ja kaltoinkohtelu // kesäyliopisto

Aika ja paikka Keskiviikko 17.2.2021 klo 9–15.30, verkkokoulutus

Kouluttaja OTT, VT, vanhuusoikeuden asiantuntija Anja Karvonen-Kälkäjä ja sosionomi YAMK, vanhempi suunnittelija Päivi Helakallio-Ranta

Kohderyhmä Koulutus soveltuu muistisairaiden parissa työskenteleville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Hinta 195 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 02.02.2021

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään muistisairaiden omannäköisen elämän turvaamiseen, itsemääräämisoikeuden perusperiaatteisiin ja kaltoinkohteluun. Lisäksi lyhyesti käsitellään edunvalvontaa ja niitä tapauksia, missä se voisi olla perusteltu. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Mitä on kaltoinkohtelu ja miten se tunnistetaan?, Kaltoinkohtelun muodot, kaltoinkohtelun seuraukset ikääntyneelle, itsemääräämisoikeuden perusperiaatteita, oman tahdon toteutumista, valtuutuksen muotoja ja omaisten asemaa.

Tarkempi sisältö

Itsemääräämisoikeus, oman näköinen elämä
• Oikeudellinen ennakointi ja sen sisältö ”Paperit kuntoon”
• Henkilöä koskeva oikeudellinen ennakointi
• Taloudellinen ennakointi
• Toimintakyvyn heikkeneminen, palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelma. Perustuslain mukaiset lakisääteiset julkiset sosiaalipalvelut ja niiden toteuttaminen. Itsemääräämisoikeus.
• Palvelujen toteuttaminen oman tahdon mukaisesti. Jälkikäteinen valvonta. Reklamaatiot ja valitustiet.

Kaltoinkohtelu
• Vanhusten kaltoinkohtelun yleisyys ja muodot
• Vanhuksiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ilmiön määrittely ja tunnistaminen
• Taloudellisen kaltoinkohtelun syyt ja sen ehkäisy
• Ammattilaisten velvoitteet ja lainsäädäntö ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisyssä
• Asiakkaan oikeudet
• Kuka voi puuttua epäkohtiin? Ovatko keinot riittäviä? Koska on tapahtunut rikos?

Kouluttajat
Anja Karvonen-Kälkäjä, oikeustieteen tohtori, varatuomari, vanhuusoikeuden asiantuntija, tietokirjailija
Anjalla on pitkäaikainen kokemus järjestöpuolella sekä Vanhustyön keskusliitossa että Vanhus- ja lähimmäispalveluliitossa neuvontatehtävistä sekä edelleen verkkoneuvojana virtuaalisessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa. Anjan erikoisalana vanhuusoikeus ja sen kehittäminen sekä vanhuksen omannäköisen elämän turvaaminen oikeudellisin keinoin. Anja on kokenut ja innovatiivinen luennoitsija ja erityisesti ”Paperit kuntoon”- kurssit ovat saaneet suuren suosion. Pitkäaikainen kokemus kouluttajana sote-lainsäädännöstä.

Väitöskirja 2012 ”Unohtuuko vanhus?” käsittelee vanhuksen oikeutta omannäköiseen elämään, hänen osallisuuttaan ja vaikuttamismahdollisuuttaan arjen asioissa. Väitöskirjan löydät täältä >>

Päivi Helakallio, vanhempi suunnittelija, sosionomi (YAMK)
Päivi on toiminut Suvanto ry:ssä asiantuntijana ja kouluttajana 12 vuotta. Hänen vastuualueenaan on asiakastyön kehittäminen. Hän on julkaisut useita artikkeleita ammatti-, sanoma ja aikakausilehdissä. Hän on myös osuuskunta Voimaa Vanhuuteen- VoiVan toimitusjohtaja.

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, p. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, p. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi

Kaikki täydennyskoulutukset