In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
LOP – Lääkehoidon osaamisen perusteet // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > LOP – Lääkehoidon osaamisen perusteet // kesäyliopisto

LOP – Lääkehoidon osaamisen perusteet // kesäyliopisto

Aika ja paikka Itsenäinen verkkokoulutus. Tenttipäivät 15.4., 22.4. tai 29.4.2021 klo 17–19, Joensuu

Kohderyhmä Koulutus on suunnattu lääkehoidon koulutuksen saaneille laillistetuille ja nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Hinta 150 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus. Hinta sisältää verkkokoulutuksen sekä yhden tentin, lisätentin hinta on 40 €/tentti.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 01.04.2021

Sisältö

Lääkehoidon osaamisen perusteet (LOP) on kolmeosainen, itsenäisesti opiskeltava verkkokoulutuskokonaisuus, johon sisältyvät myös teoria- ja lääkelaskutentit. Lisäksi koulutuskokonaisuudesta löytyvät syventävinä osina PKV- ja rokotusluvan suorittamiseen vaadittavat teoriaopinnot ja tentit. Tämän verkkokoulutuksen avulla voi saada teoreettiset valmiudet lääkehoidon peruslupaan, PKV-lupaan ja rokotelupaan oman organisaatiosi linjausten mukaisesti. Verkkokoulutuksen materiaalin kaikki oikeudet omistaa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sairaala-apteekki ja sisällöntuotannosta vastaa ensisijaisesti KYS.

OSA I Lääkehoidon perusteet

 • Normistot lääkehoidon perustana
 • Lääkkeiden luokittelu ja tiedonhaku
 • Lääkkeet elimistössä
 • Lääkehuolto
 • Aseptiikka lääkehoidossa
 • Lääkelaskenta ja lääkelaskujen harjoitustentti

OSA II Lääkehoidon toteuttaminen

 • Lääkityksen selvittäminen
 • Lääkehoidon arviointi ja määrääminen
 • Lääkkeiden käsittely
 • Lääkkeiden anto luonnollista tietä
 • Lääkkeiden anto ihon alle ja lihakseen
 • Lääkkeettömän infuusiopussin vaihtaminen
 • Lääkkeen ottoajankohta
 • Lääkehoidon vaikutusten seuranta
 • Lääkehoidon ohjaus ja dokumentointi

OSA III Lääkehoidon erityistilanteita

 • Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä
 • Riskilääkkeet
 • Rokotteet
 • Lääkkeellinen happi
 • Anafylaktisen reaktion hoito
 • Virhetilanteissa toimiminen

PKV-opinnot

 • Kuka saa antaa PKV- ja N-lääkkeitä
 • Keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineryhmät
 • Punainen kolmio
 • Lääkkeiden säilytys
 • Kulutuksen seuranta
 • Lääkkeiden hävittäminen
 • Väärinkäytön ehkäisy
 • PKV-lääkkeet
 • PKV-näytön arviointikriteerit

Rokotus-opinnot

 • Rokottamisen teoreettiset perusteet
 • Rokotteita ja niillä ehkäistäviä tauteja
 • Rokottamisen tarkistuslista näyttöä varten
 • Rokotenäyttöjen arviointikriteerit

Verkkotentit

 • Teoriatentti: 10 teoriakysymystä (läpipääsy 80% oikein)
 • Laskutentti: 5 laskua (läpipääsy 100 % oikein)
 • PKV-tentti: 15 teoriakysymystä (läpipääsy 80 % oikein)
 • Rokotus-tentti: 20 teoriakysymystä (läpipääsy 80 % oikein)

Lisätiedot
Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi tunnukset, joilla pääset opiskelemaan itsenäisesti verkkopalvelussa. Koulutusmateriaali on kokonaisuudessaan verkossa ja sen käyttämiseen tarvitset vain internet-yhteyden ja selaimen. Verkkokoulutuksen opiskeluaika on 180 vuorokautta ensimmäisestä kirjautumisestasi.

Tentit suoritetaan valvotusti Riveria kesäyliopiston tentinvalvojan valvonnassa. Tenttiä voit Joensuussa 15.4., 22.4. tai 29.4.2021 klo 17–19. Koulutuksen hintaan (150 €) sisältyy yksi tentti. Lisätentin hinta 40 €.

LOP-verkkokoulutuksen esite >>

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, p. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi


Ilmoittautumisaika on päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, p. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi

Kaikki täydennyskoulutukset