In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja (25 op) // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja (25 op) // kesäyliopisto

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja (25 op) // kesäyliopisto

Aika ja paikka 7.10.2022–22.4.2023 (yht. 12 koulutuspäivää), Joensuu

Kouluttaja Psykologi, psykoterapeutti Risto Lappeteläinen

Kohderyhmä Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät. Koulutus täydentää myös neuropsykiatrisen valmentajan osaamista lapsen ja nuoren tunne-elämän haasteiden kohtaamisessa. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Hinta 2450 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 13.09.2022

Sisältö

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja -koulutus antaa valmiudet kohdata lapsi tai nuori psykoterapeuttisen viitekehyksen kautta. Diagnostisen intressin sijaan tutustutaan lapsen olemukseen ja tunteisiin. Terapeuttinen ohjaaja osaa auttaa myös lapsen ja nuoren lähellä olevia aikuisia olemaan tukena kollegiaalisesti ja yhteisöllisesti.

// Kuvaus
Lasten ja nuorten hätä, ahdinko ja oirehdinta haastavat yhä enemmän alalla työskenteleviä ammattilaisia kuten opettajia, kuraattoreita ja lastentarhanopettajia. Lähetteiden määrä lasten- ja nuorten psykiatrisiin yksiköihin on kasvanut voimakkaasti. Resurssien ja psykoterapeuttisen osaamisen riittämättömyys vaikeuttaa varhaisen hoidon toteuttamista, mikä tuottaa ahdinkoa lapsille ja nuorille itselleen sekä heidän perheilleen. Ahdinko välittyy myös lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tarkoituksenmukaisinta ja hyödyllisintä olisi, että tukea psyykkiseen oirehdintaan annettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo päiväkodeissa ja kouluissa lasten ja nuorten perheet prosessiin mukaan ottaen. Tätä osaamista tarvitaan kaikkialla siellä, missä arjen tasolla kohdataan lapsiin ja nuoriin liittyviä haasteita. Tässä ajattelussa tuki ei rajoitu vain lapseen tai nuoreen, vaan myös kuormittuvia aikuisia tuetaan.

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja -koulutus on kehitetty vastaamaan sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan kannalta ajankohtaiseen, psykoterapeuttisen perustason osaamisen tarpeeseen lasten ja nuorten ongelmatilanteissa mm. päiväkodeissa ja kouluissa.

Psykoterapeuttinen osaaminen nähdään tässä ensisijaisesti kykynä ymmärtää sisäistä maailmaa ja luoda sen pohjalta auttavia väliintuloja niin lapsen kuin aikuistenkin suhteen. Lapsen kohtaaminen on tärkeä osa-alue, mutta tässä koulutuksessa paneudutaan erityisesti yhteisöllisen näkökulman hyödyntämiseen, jota koulutettava ohjaaja osaamisellaan tulee jatkossa koordinoimaan.

Tutustu koulutuksen uutiskirjeeseen >>

// Sisältöalueet
Koulutuksen viitekehys perustuu psykodynaamiseen näkemykseen, jossa lapsen ja nuoren varhaisemmat ja tämänhetkiset tunnekokemukset ovat merkityksellisiä. Vaikeuksien syyt nähdään yleisimmin psyykkisinä sekä akuutteina ympäristöstä johtuvina tekijöinä.

Sisältöalueina muun muassa:

 • Nykyajan paineet lapsen, vanhemman ja työntekijän näkökulmasta
 • Oppimiskäsitys, joka mukailee tunne-elämän ja psykodynaamisen näkökulman ulottuvuuksia
 • Keskeisiä psykologisia käsitteitä ja perusperiaatteita
 • Kuntoutuksen ja avuntuottamisen perusperiaatteita ja toiminnallinen etenemisjärjestys
 • Psyykkinen kokemusmaailma, itsetunto (self) ja toimiva organisoiva puoli minuutta (ego)
 • Lapsen syvän kohtaamisen vuorovaikutusdynamiikka, työntekijän omat vastatunteet ja herkkyys huomioiden
 • Vanhempien kohtaaminen, dynamiikka ja perusperiaatteet
 • Kollegiaalisuus ja yhteisöllisyys psykoterapeuttisen ohjaajan keskeisenä toimintatapana, siitä konsultoiva, apua tuottava työ alkaa.
 • Yhteisöllisyys ja verkostot
 • Työntekijän oma ahdistus ja ’sokeat pilkut’, provosoitumisalttius ja vaara olla osa lapsen/nuoren problematiikkaa jopa sitä lisäten, itseltä tiedostamatta
 • Psyykkinen oivalluskyky itsestä ja muista ja sen edistäminen
 • Miten tässä kaikessa kehittyä, miten ottaa oma psyyke työn alle tässä vaativassa ammattiroolissa kehittyäkseen
 • Psykoterapeuttisen työnohjauksen syvä merkitys ja miten sitä oikeasti ja syvällisesti ymmärtää ja ottaa vakaaksi tavoitteekseen

// Infowebinaari (maksuton)

Haluatko tietää lisää koulutuksen sisällöistä tai onko sinulla kysymyksiä?
Osallistu koulutuksen maksuttomaan infowebinaariin >>

// Toteutus

Opetusta perjantaisin klo 9–15 ja lauantaisin klo 8.30–14.30:

7.–8.10.2022
11.–12.11. 2022
20.–21.1.2023
24.–25.2.2023
24.–25.3.2023
21.–22.4.2023

Perjantaisin lisäksi klo 15.15–16.45 työnohjausta, johon ryhmä jaetaan puoliksi. Kaikki opiskelijat saavat siis kolme työnohjauskertaa koulutuksen aikana.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Joensuussa, paikka tarkentuu lähempänä koulutuksen alkua.

// Suoritustapa

Koulutukseen koostuu kuudesta kahden päivän opetusjaksosta sekä itsenäisestä työskentelystä.

Opetus:

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja liittää uutta tietoa aikaisempaan ja rakentaa tiedoista uuden sisäisen toimintamallin. Sisäistämisprosessin tueksi jokaisen teorialuennon (2 luentoa / päivä) jälkeen on ryhmämuotoista, ohjattua työskentelyä ryhmissä. Lisäksi perjantai-iltaisin on mahdollisuus työnohjaukseen.

Itsenäinen työskentely:

 • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittely
 • henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • kehittämistehtävän tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • vertaisryhmätyöskentely
 • kehittymispäiväkirjatyöskentely: oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

// Hinta
2 450 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus. Koulutusmaksu on mahdollista maksaa 1-6 erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan ennen koulutusten aloitusta ja viimeinen ennen koulutuksen päättymistä.

// Kouluttaja
Pääkouluttajana ja koulutuksesta vastaavana toimii psykologi, psykoterapeutti Risto Lappeteläinen.

// Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset koulutukseen 13.9.2022 mennessä tältä sivulta löytyvällä lomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi viimeisenä ilmoittautumispäivänä 13.9.2022, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai se tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme koulutuksen koko hinnan. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen on myös mahdollista vielä ilmoittautua mukaan, mikäli koulutuksessa on vapaita paikkoja.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Päivi Törrönen | paivi.torronen@riveria.fi | 050 573 9090

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Päivi Törrönen | paivi.torronen@riveria.fi | 050 573 9090

Kaikki täydennyskoulutukset