In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op // kesäyliopisto

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op // kesäyliopisto

Aika ja paikka Keskiviikko 18.11.2020 klo 15–18.15, verkkokoulutus

Kouluttaja YTT Mervi Issakainen

Kohderyhmä Koulutus sopii sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kasvatusalalla työskenteleville: kuten sairaanhoitajille, opettajille, koulunkäyntiavustajille, nuoriso-ohjaajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille ja näiden alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille.

Hinta 150 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 03.11.2020

Sisältö

Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Kulttuuriset mallit ja ajattelutavat. Verkkoyhteisöt.

Opintojakso kuuluu Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuteen (25 op), mutta sen voi suorittaa myös yksittäisenä opintojaksona. Opinnot järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena ja opetus vastaavaa Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Lisätietoja Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuudesta >>

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op -opintojakson tarkempi sisältö

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee erilaisia teoreettisia näkökulmia lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden merkitykseen.
  • osaa tunnistaa sosiaalisten verkostojen ja vertaisryhmien merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
  • ymmärtää erilaisten kulttuuristen mallien ja ajattelutapojen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
  •  tunnistaa lasten ja nuorten verkkomaailmassa toimimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.
  • osaa soveltaa oppimaansa työelämässä tai ylipäätään arjessa lasten ja nuorten kanssa toimiessaan.

Suoritustavat
Laaja essee

Arviointi
0-5

Oppimateriaalit
Kouluttajan ilmoittama kirjallisuus

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen Hakuneuvonta p. 013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Kaikki täydennyskoulutukset