In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
English Academic and Professional Communication (2 op)

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > English Academic and Professional Communication (2 op)

English Academic and Professional Communication (2 op)

Aika ja paikka 15.–16.5. ja 12.–13.6., pe 16–20.15 ja la 9–15.30. (yht. 24 t) Joensuu

Kouluttaja FM Anne-Marita Järviluoto

Kohderyhmä Opinnot sopivat tutkintoon tähtääville opiskelijoille sekä työelämässä englannin kieltä tarvitseville.

Hinta 145 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.04.2020

Sisältö

Opintojaksolla tehdään akateemisen englannin luku- ja kirjoistustehtäviä sekä suullisia harjoituksia.

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa

  • keskustella englanniksi omaan alaansa liittyvistä aiheista
  • soveltaa kulttuurienvälisen viestinnän taitoja sekä englannin kielen konventioita keskusteluissa, esitelmissä ja muissa suullisissa tehtävissä
  • kirjoittaa omaan alaansa liittyviä tekstejä riittävällä sujuvuudella
  • valmistaa ja pitää selkeän esitelmän omaan alaansa liittyvästä aiheesta
  • antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja kehittää taitojaan annetun palautteen perusteella
  • työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä arvioida omaa oppimistaan

Sisältö
Opintojaksolla harjoitellaan oman tieteenalan ja työtehtävien suullista ja kirjallista viestintää englanniksi, kartutetaan oman alan sanastoa sekä harjoitellaan ja pidetään omaan alaan liittyvä suullinen esitys. Opintojaksolla kirjoitetaan myös omaan alaan liittyvä kirjallinen työ.

Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt. Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Toteutustapa
Opetus järjestetään lähiopetuksena. Koulutusta varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetusta 24 t.

Oppimateriaalit
Kouluttajan jakama materiaali.

Arviointi
hyväksytty/hylätty

Arvosteluperusteet
Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen hyv/hyl, oppimistehtävät hyv/hyl, esitelmä ja keskustelut hyv/hyl. Kaikista osioista on saatava hyväksytty suoritus.
Hyväksytyn arvosanan vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija tuntee keskeisimmän opintojaksoon liittyvän sanaston ja rakenteet sekä osaa toimia tyydyttävällä tavalla useimmissa opintojakson kuvauksessa mainituissa viestintätilanteissa.

Edellytykset
Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti). English Academic Reading Skills – opintojakso (kurssi tai näyttökoe) tulee olla suoritettuna ennen English Academic and Professional Communication –opintojaksoa.

Opintojakso on avointa yliopisto-opetusta ja vastaa Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Koulutuskoordinaattori Veera Kiiski, p. 050 573 9090, veera.kiiski@riveria.fi

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake