Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
English Academic and Professional Communication (2 op)

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > English Academic and Professional Communication (2 op)

English Academic and Professional Communication (2 op)

Aika ja paikka 23.–24.8. ja 13.–14.9.2019, pe klo 16–20.15 ja la klo 9–15.15 (yht. 24 t, Joensuu

Kouluttaja FM Anne-Marita Järviluoto

Kohderyhmä Korkeakouluopiskelijoille ja myös kaikille englannin kielen kertausta kaipaaville. Edeltävät opinnot: Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti).

Hinta 195 €, kesäyliopiston arvonlisäveroton koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 08.08.2019

Sisältö

Ennakkotieto (opintojaksolle haetaan järjestämisoikeutta, josta saadaan päätös keväällä 2019).

Tavoite:
Opiskelija saavuttaa sellaisen englannin kielen rakenteen, sanaston ja fraseologian tuntemuksen, joka mahdollistaa toimivan ja täsmällisen suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin omaan alaan liittyvistä aiheista. Opiskelija pystyy toimimaan keskeisissä omaan alaansa liittyvissä puhetilanteissa kulttuurienvälisen viestinnän konventioiden mukaisesti sekä eri kommunikointikulttuurien taustat huomioiden. Opiskelija pystyy valmistamaan ja pitämään selkeän alakohtaisen suullisen esitelmän, johtamaan ja tiivistämään aiheeseen liittyvän keskustelun sekä osallistumaan keskusteluun aktiivisena puhujana ja kuuntelijana. Opiskelija osaa kirjoittaa omaan alaansa liittyvistä aiheista kulttuurienvälisen viestinnän sekä kommunikointikulttuurien taustan huomioiden. Opiskelija käyttää englannin kieltä rohkeasti sekä osaa ja haluaa kehittää englannin kielen taitojaan.

Sisältö:
Oman alan ja akateemisen englannin käyttöä käsitteleviä luku- ja kirjoitustehtäviä, akateemisen englannin suullisen viestinnän konventioita käsitteleviä suullisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä suullisia esitelmiä.

Toteutustapa:
Opetus järjestetään lähiopetuksena. Koulutusta varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetusta 24 t.

Suoritustapa:
Luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmätyöt, suulliset esitelmät. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja koulutukseen kuuluvat tehtävät. Loppukoe ja/tai jatkuva arviointi.

Opintojakso on avointa yliopisto-opetusta ja vastaa Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, minna.karjalainen@riveria.fi, p. 050 430 4519

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake