In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
AVEKKI-koulutus (6 h) toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle // kesäyliopisto

Jaa
Etusivu > Täydennyskoulutukset > AVEKKI-koulutus (6 h) toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle // kesäyliopisto

AVEKKI-koulutus (6 h) toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle // kesäyliopisto

Aika ja paikka Torstai 8.9.2022 klo 12.30–16 (teoria), verkkokoulutus ja torstai 15.9.2022 (harjoitukset), Joensuu

Kouluttaja Erityisluokanopettaja, AVEKKI-kouluttaja Timo Latsa

Kohderyhmä Toisen asteen oppilaitosten henkilöstö

Hinta 95 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.08.2022

Sisältö

Koulutus antaa työkaluja väkivaltaisen nuoren kohtaamiseen niin teoriassa kuin käytännössä. Koulutuksen tavoitteena on löytää keinot kaikille turvallisempaan huomiseen ja sujuvampaan tulevaisuuteen.

Kaksiosainen koulutuskokonaisuus sisältää neljän tunnin verkkokoulutuksena pidettävän teoriaosuuden sekä kahden tunnin käytännön harjoituksen. Harjoitusten kellonaika tarkentuu lähempänä koulutusta.

Huom! Harjoituspäivän ryhmäkoko ja määrä on rajallinen.

AVEKKI-käsite muodostuu sanoista Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy/hallinta, Kehittäminen, Koulutus ja Integrointi.

Henkinen tai fyysinen väkivalta on valitettavasti osa koulujen arkea. Paha olo purkautuu usein aggressiivisena ja epäsosiaalisena käytöksenä. Ongelmiin joudutaan kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Ongelmat pahenevat, jos niihin ei osata puuttua ajoissa ja oikealla tavalla.  AVEKKI-koulutuksessa keskitytään sekä teoriassa että käytännössä pohtimaan ennakointia: miten vaikeat tilanteet pystytään hoitamaan puhumalla ja ennakoivilla toimilla. Kantavana teemana on aggression ammatillinen kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy ja ennakointi sekä työyhteisössä yhtenäisen toimintamallin sisäistäminen ja käyttöönotto haastavaa käyttäytymistä kohdattaessa.

Koulutuksen sisältö

Teoriaosuus sisältää seuraavat aihealueet:

 • AVEKKI yleisellä tasolla
 • Lakiosa
 • Aggressiivisuuden teoriaa
 • Vireystilan merkitys
 • Yhteisöllisyys
 • Viestintä
 • Tunnetaidot
 • Ennakointi ympäristö-, yhteisö- ja yksilötasolla
 • Provosoituminen
 • Jälkiselvittely
 • Turvallinen hallinta

Käytännön harjoituksessa käydään läpi:

 • Oppilaitokseen (toinen aste) soveliaat liikkeet
 • Opiskelijan rajoittaminen yksin ja yhdessä
 • Itsesuojelu
 • Irtaantuminen

 

Kouluttaja

Timo Latsa

Timo Latsa on kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja ja erityisluokanopettaja. Lisäksi hän toimii AVEKKI – kouluttajana ja voimavarakeskeisenä työnohjaajana.

Timo omin sanoin:

”Tällä hetkellä työskentelen erityisluokanopettajana 1-3 EMO – luokassa, joka on tarkoitettu lasten psykiatrisessa avohoidossa oleville lapsille. Olen ollut AVEKKI – kouluttaja vuodesta 2006 lähtien ja olen vetänyt satoja koulutuksia ympäri Suomea. AVEKKI-koulutus on hyvin käytännönläheinen ja teoriaa höystetään useilla esimerkeillä elävästä kouluelämästä. Olen toiminut erityisluokanopettajana kaikilla peruskoulun luokka-asteilla, luokanopettajana ja aineopettajana. Myös kehitysvammapuoli on itselle tuttu vapaaehtoisen ja leiritoiminnan puolelta.”

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Päivi Törrönen | paivi.torronen@riveria.fi | 050 573 9090

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautumislomake

Ilmoittaudu koulutukseen

Apua ilmoittautumiseen
Kesäyliopisto p. 013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussuunnittelija Päivi Törrönen | paivi.torronen@riveria.fi | 050 573 9090

Kaikki täydennyskoulutukset