Ajoneuvoala - Tiedotteet, Ammattitutkinto, Erikoisammattitutkinto

Riverialle järjestämislupa uusiin ajoneuvoalan koulutuksiin

Riveria on saanut järjestämisluvan ajoneuvoalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutukselle. Koulutuskuntayhtymässä on tähän saakka järjestetty ajoneuvoalan perustutkintoa.

Järjestämislupaa haettiin, koska Pohjois-Karjalassa on pulaa ajoneuvoalan osaajista ja yrityksissä tilausta jatkokouluttautumiselle. Koulutustarpeita on ajoneuvotekniikan ja erityisesti hyötyajoneuvo- ja työkonealoilla. Pohjois-Karjalassa on korjaamotoiminnan lisäksi myös valmistavaa työkoneteollisuutta. Lisäksi erityistä tarvetta koulutuksille on vauriokorjauksen osaamisalalla autokorikorjauksessa ja maalauksessa, johon on valtakunnallisestikin vähän koulutusta tarjolla.

Tällä hetkellä ajoneuvoalan koulutus sisältää vuositasolla noin 190 opiskelijavuotta. Tavoitteena ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa on saavuttaa vähintään 10–15 opiskelijavuotta lisää.

– Tavoitteenamme on kohottaa ja ylläpitää alueellamme toimivien yritysten ammatillista osaamista. Riverian tulee antaa mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen vastaamaan työelämän tarpeita, kertoo johtaja, rehtori Esa Karvinen.

Lain mukaan järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen on tarpeellista alueellisesti ja valtakunnallisesti. Edellytysten arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tuloksellisuus.

– Ajoneuvoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon järjestämiselle on Pohjois-Karjalassa alueellista koulutustarvetta, minkä Lisäksi Riverialla on siihen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset. Tämän vuoksi tutkinnon myöntäminen on perusteltua, opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa päätöksessään.

Jaa somessa: