In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Työnhaku

Jaa

Työelämätaidot

Työelämässä tarvitset erilaisia taitoja, jotka auttavat sinua suorittumaan työssäsi hyvin. Taitoja kutsutaan työelämätaidoiksi. Työssä onnistuminen vaatii ammattiin kuuluvan erityisosaamisen hallintaa ja ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Ammattitaito on kuitenkin vain yksi työelämätaito, jota tarvitset. Työelämätaidoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia taitoja, joita tarvitset työelämässä pärjäämisessä ja menestymisessä.

Tulevaisuuden työelämätaidot top 10

  • Vuorovaikutustaito
  • Itsetuntemus
  • Toisen tunteiden huomioon ottaminen
  • Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista
  • Verkostoitumiskyky
  • Myönteinen suhtautuminen muutoksiin
  • Yhteistyökyky
  • Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa
  • Luovuus
  • Oma-aloitteisuus

Lähde: Tulevaisuuden työelämätaidot top 10

Työelämätaidoista asenne, oma-aloitteisuus, ammattitaito ja vuorovaikutus ovat tärkeimpiä. Lue lisää

Työnhaku on oman osaamisen ja persoonan markkinointia. Omien vahvuuksien ja taitojen kuvaamista kannattaa siten harjoitella. Linkin takaa löydät listan vahvuuksista ja taidoista: Omat vahvuudet ja taidot. Erilaisia työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja kehittäviä harjoituksia löydät täältä.

Piilotyömarkkinat

Työnhaussa tärkeintä on oma aktiivisuutesi. Kannattaa olla suoraan yhteyksissä sinulle jo tuttuihin yrityksiin, erityisesti niihin, joissa olet ollut työssäoppimassa, aiemmin töissä tai niihin, joihin sinulla on suhteita – yrityksessä voikin olla tarve juuri sinun kaltaiselle tekijälle. Suurin osa työpaikoista välittyykin juuri näin eli ne eivät tule koskaan avoimeen hakuun. Näitä kutsutaan piilotyöpaikoiksi. Hyödynnä rohkeasti suhdeverkostoasi työn haussa, se kannattaa. Suhdeverkostosi kautta voit löytää piilotyöpaikkoja.

Vinkkejä, mistä löydät piilotyöpaikan: Duunitori

Jos yrityksessä ei juuri tällä hetkellä ole sinulle töitä, kannattaa silti kysyä heiltä, voitko jättää sinne avoimen hakemuksen. Avoin hakemus muistuttaa sinusta, jos työvoiman tarve ilmenee myöhemmin. Tämän kortin varaan työn hakua ei kuitenkaan kannata jättää, vaan jatkaa lannistumatta uusien työpaikkojen kontaktointia, hakemusten lähettämistä ja työn aktiivista hakemista mm. eri työnhaun nettiportaalien ja sosiaalisen median palveluiden kautta.

Avoimen työhakemuksen mallin löydät täältä.

Täältä löydät vinkkejä ja ohjeita työpaikkojen kontaktointiin puhelimitse. Lue lisää

Mitä yritykset sinusta haluavat?

Asenne ratkaisee. Jos olet ”hyvä tyyppi”, joustava, oma-aloitteinen ja valmis oppimaan uutta, olet vahvoilla työmarkkinoilla. Nämä ovat usein tärkeämpiä asioita kuin ammattitaito. Ammatillinen koulutus on kuin ajokortti, mutta työpaikalla opit ajamaan. Työ opettaa, jos olet avoin oppimaan uutta ja kuuntelemaan työtovereitasi. Silti kielitaito, erityisesti englannin kieli on entistä arvostetumpaa työssä kuin työssä, samoin tietotekniset taidot. Hyvät vuorovaikutustaidot ja avoin suhtautuminen muutoksiin ovat vahvuuksia; kukapa haluaisi työyhteisöönsä ihmisiä, joiden kanssa kukaan ei tule toimeen tai jotka vastustavat kaikkea uutta?

Avoimet työpaikat

Suurin osa työpaikoista ei tule koskaan julkiseen hakuun. Seuraavilta sivustoilta voit löytää työpaikkoja, jotka ovat avoimessa haussa.

Vain joka neljäs suomalainen työllistynyt avointa työpaikkaa hakemalla, joten piilotyöpaikkojen merkitys työllistymisessä on melkoinen. Lisätietoja

Ulkomaille töihin

Työnantajat arvostavat kielitaitoa ja ulkomailla työskentely kertoo paljon taidoistasi, rohkeudestasi ja taidoistasi selvitä uusissa tilanteissa. Jos ulkomailla työskentely kiinnostaa sinua, tutustu seuraaviin materiaaleihin.

Maailmalle.net

Kansainvälinen työnhaku

Sinun on mahdollista saada rahallista tukea työnsaantiin toisista EU-maista, jos olet 18–35-vuotias. Eka EURES

TE-palvelut – töihin ulkomaille sivuston kautta löydät tietoa ja tukea työnhakuun EU-maista, jos olet yli 35-vuotias.

Alla olevien linkkien kautta löydät lisää hyödyllistä tietoa, jos ulkomaille töihin lähtö on mielessäsi:

Usein kysytyt kysymykset

Maailmalle.net – usein kysytyt kysymykset

Avoimet työpaikat ulkomailla

Suomen kansalainen voi työskennellä toisessa Euroopan talousalueen (ETA) maassa samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin oman maan kansalaiset. ETA-maiden ulkopuolelle tarvitaan yleensä työlupa.

TE-palveluiden sivuilta voit hakea avoimena ulkomailla olevia työpaikkoja esim. sanahaulla ”ulkomaat”, kyseisen maan nimellä, minne haluaisit töihin. Töitä ulkomailla

EURES on eurooppalainen liikkumisen portaali. Myös sieltä löytyy avoimia työpaikkoja ja paljon muuta hyödyllistä tietoa.

Nordjobbon kesätyönhaun portaali Pohjoismaissa. Löydät sieltä avoimia kesätyöpaikkoja kaikista Pohjoismaista ja voit jättää oman työhakemuksesi.

Henkilöstöpalveluala

Vuokratyö – portti työelämään!

Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja tarjoaa nopean ja joustavan väylän työllistyä.

Vuokratyöntekijänä sinulle maksetaan työsuhteessasi noudatettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös mm. erilaiset lisät, lomien kertyminen ja sairasajan palkan maksaminen määräytyvät noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Vuokratyösuhteessa työnantajanasi toimii henkilöstöpalvelualan yritys, joka huolehtii kaikista työnantajavelvollisuuksista, mm. työterveyshuolto ja vakuutukset.

Moni henkilöstöpalvelualan yrityksistä toimii koko Suomen alueella, joten heidän valtakunnallinen toimistoverkostonsa tarjoaa laajat työllistymismahdollisuudet. Henkilöstöpalvelualalla voit työskennellä joustavasti oman elämäntilanteesi mukaisesti ja kartuttaa työkokemustasi. Vuokratyö voi tarjota myös väylän pidempiaikaiseen työhön. Yhdellä hakemuksella sinulla on käytössäsi koko henkilöstöpalvelualan yrityksen asiakasyrityskanta, joten avoimen hakemuksen jättäminen todella kannattaa!

Työnhakijalle henkilöstöpalvelualan yrityksen palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Henkilöstöpalvelualan yrityksiä:

Suomessa toimii Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry (HPL). HPL voi myöntää henkilöstöpalvelualan yritykselle auktorisoinnin, jos yritys täyttää auktorisoinnin edellytykset. Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset hoitavat rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Lisätietoa HPL:sta

Vuokratyöntekijätutkimus 2018 tuloksien mukaan vuokratyöntekijät tykkäävät työstään – hyödynnä sinäkin henkilöstöpalvelualan tarjoamat työllistymismahdollisuudet!

Ammattiliitot

Suomessa ammattiliitoilla on vakiintunut asema niin useimmilla työpaikoilla kuin yhteiskunnan päätöksenteossa. Ammattiliitto on työntekijöiden oma järjestö, joka pyrkii parantamaan työntekijöiden työehtoja. Ammattiliitot neuvottelevat alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä työnantajaliittojen kanssa. Lisäksi ammattiliitot valvovat työehtosopimusten noudattamista ja toimivat ristiriitatilanteissa jäsentensä apuna. Ammattiliitot pitävät yllä myös työttömyyskassoja, joiden jäsenmaksut peritään yleisimmin jäsenmaksujen yhteydessä. Työttömyyskassoihin voi liittyä myös olematta ammattiliiton jäsen.