Tietosuoja- tai tietoturvapoikkeama

Tietoturvapoikkeamalla tarkoitetaan tapahtumaa, joka on tahallinen tai tahaton tapahtuma tai olotila, jonka seurauksena organisaation vastuulla olevien tietojen ja palvelujen eheys, luottamuksellisuus tai tarkoituksenmukainen käytettävyystaso on tai saattaa olla vaarantunut. Tietoturvaloukkaus voi kohdistua esimerkiksi tietojärjestelmiin tai verkkosivuihin.

Tietosuojapoikkeama on tapahtuma, jossa henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, niitä luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi asiaton taho.