Tuloksellisuus

Jaa

Strategia ja toimeenpanosuunnitelma

Tuloksellisuuden ja toiminnan ohjaamisen malli

Visio, strategia