Lähtömaakoulutukset ja vastaanoton tuki

Koulutuspalveluit oy tarjoaa yrityksille palvelua työvoiman täydentämisen helpottamiseksi. Suomen kielen koulutusta järjestetään Myanmarissa, Intiassa ja Kosovossa. Koulutuksiin osallistuvat opiskelijat saavat kielelliset valmiudet työskentelyn aloittamiseen Suomessa. Yrityksiä tuetaan työntekijöiden vastaanotossa sekä maksuttomalla tukimateriaalilla että yrityksille räätälöidyillä koulutuksilla. Yrityksen henkilöstön valmiuksia kohennetaan ottaa vastaan suomea toisena kielenä puhuva työntekijä.  

Oheisen linkin kautta voi tutustua sähköiseen työntekijöiden vastaanottoa käsittelevään oppaaseen. Opas on tarkoitettu auttamaan sekä yrityksen esihenkilöitä että työntekijöitä kohtaamaan kieltä vielä opiskeleva työntekijä työpaikalla. Linkin takaa löytyy myös hyödyllistä lisämateriaalia vastaanoton tueksi, kuten tukikuvia ja ulkomaisen työntekijän tarpeita ajatellen koostetun perehdyttämisen kaavio.