Yhtymävaltuusto

Jaa

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuuston rooli ja työskentelyn painopisteet
• omistajan rooli ja vastuu
• päättää yhtymän visioista, päämääristä ja keskeisistä strategioista
• kuntayhtymän toiminnan seuranta ja strategisten tulosten arviointi
• osa työstä on sääntömääräisiä tehtäviä
• jäsenet ovat viestinviejiä omaan kuntaan ja päinvastoin
• ryhmäkokoukset ovat keskeisiä keskustelufoorumeita päätöksenteon valmistelussa

Yhtymävaltuuston kokoonpano 2017 – 2021:

Kotikunta Jäsenmäärä Varsinainen jäsen Varajäsen
Ilomantsi 2 Puhakka Olli
Sorjonen Liisa
Keränen Kaisa
Haaranen Arto
Joensuu 22 Hakkarainen Päivi
Hirvonen Jukka
Huikuri Teemu
Hulmi Raimo
Hyökki Sirpa
Kauppinen Roosa-Maria
Kolehmainen Katja
Lampi Aino
Lehikoinen Ismo
Martikainen Kari
Parkkila Janne
Salo Kauko
Seppänen Tapio
Summanen Rosa
Sutinen Anton
Tiainen Arja-Irene
Toivanen Ville
Turunen Susanna
Varis Milena
Wihonen Jussi
Väistö Matti
Vänskä Mirja
Makkonen Raija
Kettunen Juho
Niskanen Solja
Kinnunen Kyösti
Härkönen Esa
Puhakka Jouni
Paavilainen Päivi
Korkatti Maria
Jokela Osmo
Lankinen Harri
Kangas Matias
Karppinen Markku
Mikkola Anne
Ihanus Emilia
Ignatius Valeria
Kareinen Tarja
Niemeläinen Siru
Pulkkinen Maire
Korte Atte
Lähteenmäki Jarno
Väkeväinen Riku
Pätäri Arttu
Juuka 2 Karttunen Aira
Wickström Pertti
Kortelainen Liisa
Muttik-Nevalainen Liina
Kitee 4 Mähönen Pentti
Parviainen Vesa
Tiittanen Soili
Timonen Tarja
Eskelinen-Mäki Mari
Holopainen Mervi
Uosukainen Petri
Ihanus Veikko
Kontiolahti 5 Eronen Jyry
Koivula Hanna
Kuronen Vesa
Nykänen Markku
Romppanen Anne
Arveli Eila
Perkkiö Kimmo
Utriainen Nina
Niiranen Sanna
Turunen Joona
Lieksa 4 Jalovaara Raili
Keronen Niko
Lehtinen Pirkko
Väänänen Timo
Kärkkäinen Tarja
Tolonen Mervi
Kiiskinen Tero
Väätäinen Aija
Liperi 4 Karkkonen Esko
Martikainen Sari
Tuhkanen Pekka
Vilén Oili
Mustonen Tapio
Jaakkola Atso
Päivinen Riikka
Wikström Taina
Nurmes 3 Haverinen Paavo
Rönkkö Reeta
Selin Birgitta
Timonen Paula
Piironen Kari
Hiltunen Jouni
Outokumpu 3 Blomberg Marko
Nissinen Jonna
Turunen Sini
Tanskanen Markku
Riikonen Kari
Laukkanen Heikki
Polvijärvi 2 Kuikka Jyrki
Kuronen Riitta
Walling Päivi
Hyytiäinen Jari
Rääkkylä 1 Pakarinen Petteri Parviainen Martti
Tohmajärvi 2 Hämäläinen Hannu
Laasonen Suvi
Väistö Leena
Lepola Tero
Valtimo 1 Hölttä Anna Pirinen Markku
YHTEENSÄ 55 jäsentä / ääntä

puheenjohtaja Anna Hölttä
1. varapuheenjohtaja Vesa Parviainen
2. varapuheenjohtaja Ville Toivanen