In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Sidonnaisuudet

Jaa

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään.

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvolliset koulutuskuntayhtymässä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriassa velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee yhtymähallituksen jäseniä, valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, kuntayhtymäjohtajaa ja kuntayhtymän johtajan varahenkilöä tai sijaista. Velvollisuus koskee myös hallituksen varajäseniä.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa.

Riverian sidonaisuusrekisteri (pdf)

Sidonnaisuusrekisteriseloste (pdf)