Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Hallinto ja päätöksenteko

Jaa
Etusivu > Riveria > Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä > Hallinto ja päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä käyttää jäsenkuntien valitsema yhtymävaltuusto, jossa kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 3500:a asukasta kohden. Jokaisella valtuuston jäsenellä on yksi ääni. Valtuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen ja tarkastuslautakunnan.

Toimielimet ja kokousasiat

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimielinten kokouskutsut julkaistaan Riverian internetsivuilla niiden valmistuttua ja pöytäkirjat heti tarkastamisen jälkeen.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarvittaessa voit pyytää otteita Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimielinten pöytäkirjoista:

Heli Pirhonen
Johdon assistentti
p. 050 326 1719
heli.pirhonen@riveria.fi