Hallinto ja päätöksenteko

Jaa
Etusivu / Riveria / Organisaatio / Hallinto ja päätöksenteko

Hallinto / Päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää jäsenkuntien valitsema yhtymävaltuusto, jossa kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 3500:a asukasta kohden. Jokaisella valtuuston jäsenellä on yksi ääni. Valtuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen ja tarkastuslautakunnan. Lisäksi valtuusto voi valita koulutusyksiköille johtokunnat.

Toimielimet ja kokousasiat

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä toimielinten kokoukutsut ja pöytäkirjat tuotetaan asianhallintajärjestelmällä (Dynasty for SQL). Pöytäkirjat julkaistaan heti tarkastuksen jälkeen.

Pyydä otteita Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimielinten pöytäkirjoista:

Heli Pirhonen
Johdon assistentti
p. 050 326 1719
heli.pirhonen@riveria.fi