In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Hallinto ja päätöksenteko

Jaa
Etusivu > Riveria > Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä > Hallinto ja päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä käyttää jäsenkuntien valitsema yhtymävaltuusto, jossa kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 3500:a asukasta kohden. Jokaisella valtuuston jäsenellä on yksi ääni. Valtuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen ja tarkastuslautakunnan.

Toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksenteko

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimielinten kokouskutsut ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset julkaistaan verkkosivuillamme niiden valmistuttua.

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2021 alkaen

Esityslistat ja pöytäkirjat 31.12.2020 saakka

Viranhaltijapäätökset 1.1.2021 alkaen

Viranhaltijapäätökset 31.12.2020 saakka

Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten allekirjoitusten oikeellisuuden voit tarkistaa kirjaamosta, kirjaamo@riveria.fi tai johdon assistentilta.

Tarvittaessa voit pyytää otteita Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimielinten pöytäkirjoista:

Heli Pirhonen
Hallinnon asiantuntija
p. 050 326 1719
heli.pirhonen@riveria.fi