In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Hallinto ja päätöksenteko

Jaa

Ylintä päätösvaltaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriassa käyttää jäsenkuntien valitsema yhtymävaltuusto, jossa kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 3500:a asukasta kohden. Jokaisella valtuuston jäsenellä on yksi ääni. Valtuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan.

Toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksenteko

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toimielinten kokouskutsut ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset julkaistaan verkkosivuillamme niiden valmistuttua.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten allekirjoitusten oikeellisuuden voit tarkistaa kirjaamosta, kirjaamo@riveria.fi tai hallinnon asiantuntijalta.

Tarvittaessa voit pyytää otteita Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toimielinten pöytäkirjoista:

Heli Pirhonen
Hallinnon asiantuntija
p. 050 326 1719
heli.pirhonen@riveria.fi