Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Jaa
Etusivu > Riveria > Organisaatio > Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria käsittelee tehtäviensä hoitamiseksi opiskelijoiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden, työelämäkumppaneiden ja asiakkaiden henkilötietoja.

Kerätyt henkilötiedot muodostavat EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisia henkilörekistereitä. Henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joista selviää:

  • mitä tietoja henkilörekistereihin tallennetaan
  • mistä lähteistä tietoja kerätään
  • mihin tietoja käytetään
  • mihin rekisterissä olevia tietoja luovutetaan
  • miten rekisterit on suojattu
  • miten kauan tietoja säilytetään
  • rekisterin yhteyshenkilöt
  • rekisteröidyn henkilön oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Mikäli havaitset järjestelmässä tai palvelussa olevissa henkilötiedoissa virheitä, etkä pääse itse korjaamaan tietoja, voit ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan ja pyytää tietojen korjaamista.

Jokaisella on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekistereihin tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava omakätisesti tai se on tehtävä henkilökohtaisesti paikan päällä. Jäljennökset käsiteltävistä henkilötiedoista luovutetaan henkilökohtaisesti henkilöllisyyden tarkastamisen jälkeen. Omat tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa. Arkaluontoisia ja salassa pidettäviä tietoja ei tietoturvasyistä toimiteta sähköpostitse.

Tietojen korjauspyyntö
Tietojen tarkastuspyyntö

Lomakkeet lähetetään osoitteella: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, tietosuojavastaava, PL 70, 80101 Joensuu (käyntiosoite Tulliportinkatu 3F), tai sähköpostitse: tietosuojavastaava@riveria.fi

Rekisterinpitäjällä voi olla oikeus kieltäytyä antamasta, korjaamasta tai poistamasta pyydettyjä tietoja. Tällaisissa tilanteissa annamme asiasta kirjallisen todistuksen, jossa kieltäytymisen syyt on kerrottu. Rekisteröity voi halutessaan saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja tietosuojavaltuutetun sivustolta: www.tietosuoja.fi.

Yhteyshenkilö:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian tietosuojavastaavana toimii
tiedonhallinnan asiantuntija Aija Karvinen
p. 050 311 5821
tietosuojavastaava@riveria.fi