In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Jaa
Etusivu > Riveria > Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria > Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria käsittelee tehtäviensä hoitamiseksi opiskelijoiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden, työelämäkumppaneiden ja asiakkaiden henkilötietoja.

Kerätyt henkilötiedot muodostavat EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisia henkilörekistereitä. Henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joista selviää:

  • mitä tietoja henkilörekistereihin tallennetaan
  • mistä lähteistä tietoja kerätään
  • mihin tietoja käytetään
  • mihin rekisterissä olevia tietoja luovutetaan
  • miten rekisterit on suojattu
  • miten kauan tietoja säilytetään
  • rekisterin yhteyshenkilöt
  • rekisteröidyn henkilön oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Poistamisoikeus ei yleensä ulotu henkilötietoihin, joita koulutuskuntayhtymä käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella, yleisen edun vuoksi tai joihin on olemassa muu säilyttämisvelvoite. Mikäli havaitset järjestelmässä tai palvelussa olevissa henkilötiedoissa virheitä, etkä pääse itse korjaamaan tietoja, voit ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan ja pyytää tietojen korjaamista.

Henkilötietojen tarkastus-, muutos- tai poistopyyntö. Lomakkeelle tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella. Jos sähköisen tietopyyntölomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista, pyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavan.

Koulutuskuntayhtymällä voi olla oikeus kieltäytyä antamasta, korjaamasta tai poistamasta pyydettyjä tietoja. Tällaisissa tilanteissa annamme asiasta kirjallisen selvityksen, jossa kieltäytymisen syyt on kerrottu. Rekisteröity voi halutessaan saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Tietosuoja- tai tietoturvapoikkeama

Tietoturvapoikkeamalla tarkoitetaan tapahtumaa, joka on tahallinen tai tahaton tapahtuma tai olotila, jonka seurauksena organisaation vastuulla olevien tietojen ja palvelujen eheys, luottamuksellisuus tai tarkoituksenmukainen käytettävyystaso on tai saattaa olla vaarantunut. Tietoturvaloukkaus voi kohdistua esimerkiksi tietojärjestelmiin tai verkkosivuihin.

Tietosuojapoikkeama on tapahtuma, jossa henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, niitä luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi asiaton taho.

Ilmoita tietoturva- tai tietosuojapoikkeamasta

Yhteyshenkilö:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian tietosuojavastaavana toimii
tiedonhallinnan asiantuntija Aija Karvinen
p. 050 311 5821
tietosuojavastaava@riveria.fi