In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
123RF
Kuraattoripalvelut

Jaa
Etusivu > Riveria > Opiskeluhuolto > Kuraattoripalvelut

Kuraattori auttaa seuraavissa asioissa

 • Jaksamisen haasteet, stressi ja kuormitus opinnoissa tai muilla elämän osa-alueilla
 • Jännittäminen
 • Motivaatio-ongelmat
 • Mielialaan liittyvät haasteet
 • Päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvät asiat
 • Elämäntilanteeseen liittyvät kriisi- ja muutostilanteet
 • Ihmissuhteisiin liittyvät asiat, yksinäisyys
 • Toimeentuloon, asumiseen ja erilaisiin arjen asioihin liittyvät kysymykset

Kuraattori tekee opiskelijan suostumuksella yhteistyötä muiden palveluntarjoajien kanssa (muut opiskeluhuollon palvelut, sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuksen toimijat) ja voi toimia linkkinä oppilaitoksen ja eri yhteistyötahojen välillä.

Yksilöllisen opiskeluhuollon lisäksi kuraattori osallistuu myös oppilaitoksessa tehtävään yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön, jonka tavoitteena on terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö sekä hyvinvoiva opiskeluyhteisö. Yhteisöllinen opiskeluhuolto kohdistuu koko opiskeluyhteisöön, mutta työtä voidaan myös kohdentaa tietyille luokka-asteille tai ryhmille, esimerkiksi opintojen aloittamis- tai päätösvaiheeseen tai ryhmässä ilmenneen tarpeen mukaisesti. Esimerkkejä kuraattorin tekemästä yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä ovat mm. opiskelun tuen ryhmät, teemapäivät, huoltajaillat, opiskelijaryhmille kohdennetut teematunnit sekä tietoiskut.

Yhteydenotto kuraattoriin ja palvelujen saatavuus

Opiskelijalla on oikeus tarvittaessa henkilökohtaiseen keskusteluun kuraattorin kanssa. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Kuraattori kuuntelee ja etsii ratkaisuvaihtoehtoja sekä tarpeen mukaan ohjaa ja saattaa eri palveluiden piiriin.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä itse, mutta ajan saamiseksi apua voi pyytää myös ryhmänvalmentajaltasi. Myös huoltaja tai muu henkilö voi pyytää tapaamista.

Henkilökohtainen keskusteluaika on järjestettävä viimeistään seitsemäntenä työpäivänä opiskelijan pyynnöstä. Kiireellisessä tapauksessa palvelut on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.

Kuraattorien yhteystiedot

Autoalan pt, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, sähkö-, prosessi- ja automaatioalan pt, talotekniikka-alan pt,  turvallisuusalan pt

 • kuraattori Petteri Kärki, p. 050 341 7980, petteri.karki@siunsote.fi
 • Peltolankatu 4, Päätalo, 1. krs, opiskelijahuolto

Elintarvikealan pt, hius- ja kauneudenhoitoalan pt, maatalousalan pt

 • kuraattori Iiris Nikkinen, p. 050 363 2378, iiris.nikkinen@siunsote.fi
 • Peltolankatu 4, Päätalo, 1. krs, opiskelijahuolto

Liiketoiminnan perustutkinto

 • kuraattori Mirjam Ikonen, mirjam.ikonen@siunsote.fi, p. 050 473 9734
 • Peltolankatu 4, Päätalo, 1. krs, opiskelijahuolto

Pintakäsittelyalan pt, puuteollisuuden pt, rakennusalan pt, taideteollisuusalan pt, tekstiili- ja muotialan pt

 • kuraattori Tiina Ahvalo, p. 050 587 5930, tiina.ahvalo@siunsote.fi
 • Peltolankatu 4, Päätalo, 1. krs, opiskelijahuolto

Kone- ja tuotantotekniikan pt, laboratorioalan pt, sosiaali- ja terveysalan pt, välinehuollon pt

 • kuraattori Anni Toropainen, p. 050 345 0329, anni.toropainen@riveria.fi
 • Peltolankatu 4, Päätalo, 1. krs, opiskelijahuolto ja Peltolankatu 23, Hyvinvointitalo

Kaikki alat

 • Asiantuntijahoitaja Malva Eskelinen, p. 050 473 0838, malva.eskelinen@siunsote.fi
 • Peltolankatu 4, Päätalo, 1. krs, opiskelijahuolto
 • kuraattori Tiina Ahvalo, p. 050 587 5930, tiina.ahvalo@siunsote.fi
 • Niittylahdentie 297
 • Asiantuntijahoitaja Malva Eskelinen, p. 050 473 0838, malva.eskelinen@siunsote.fi
 • kuraattori Iiris Nikkinen, p. 050 363 2378, iiris.nikkinen@siunsote.fi
 • Niskakatu 17
 • Asiantuntijahoitaja Malva Eskelinen, p. 050 473 0838, malva.eskelinen@siunsote.fi
 • kuraattori Mirjam Ikonen, mirjam.ikonen@siunsote.fi, p. 050 473 9734
 • Asiantuntijahoitaja Malva Eskelinen, p. 050 473 0838, malva.eskelinen@siunsote.fi
 • kuraattori Jenni Pölönen, p. 013 330 5251, jenni.polonen@siunsote.fi
 • kuraattori Laura Kärkkäinen, p. 013 330 8341 tai 040 10 40240, laura.karkkainen@siunsote.fi
 • kuraattori Anne Lipponen, p. 050 577 7472, anne.lipponen@siunsote.fi
 • kuraattori Katja Laine p. 050 342 0128, katja.laine@siunsote.fi
 • asiantuntijahoitaja Jaana Lehikoinen
  – yhteydenotot kuraattorin, opinto-ohjaajan tai erityisopettajan kautta mielenterveyteen liittyvissä asioissa

 

Muutokset mahdollisia.