In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Vankka-hanke

Vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ammatillisissa tutkinnoissa

Jaa

 Ajankohta: 19.6.2019 – 31.12.2020

Vankka – Vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ammatillisissa tutkinnoissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa laatinut linjaukset ja periaatteet vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin kehittämiselle ja käyttöönotolle. Vankilaopetuksena järjestettävää ammatillista koulutusta on sekä vankilan sisällä että sen ulkopuolella opiskelevan vankistatuksella olevan henkilön ammatillinen koulutus.

Vankilan työtoiminta on tärkeässä roolissa vankien ammatillisessa koulutuksessa, sillä se luo puitteet koulutussopimuksen hyödyntämiselle vankilaympäristössä. Vankiloiden työtoimintaa on siksi tärkeää kehittää vastaamaan ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteita ja työelämän tarpeita. Vangin osaamisen kehittymisen systemaattisella vahvistamisella rangaistusjakson aikana voidaan luoda puitteita ja edellytyksiä joko opintojen jatkamiselle tai työllistymiselle vapautumisen jälkeen.

Vankilaopetuksena järjestettävä ammatillinen koulutus edellyttää koulutuksen järjestäjien ja vankiloiden tiivistä ja saumatonta yhteistyötä, jonka käynnistämiseksi OPH on myöntänyt hankerahoituksen. Vankka-hanke toteutetaan verkostoyhteistyönä, jossa koordinaattorina toimii Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY).

 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä (SATAEDU)
 • Hyria koulutus Oy
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (RIVERIA)
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIEDU)
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU)
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (KEUDA)
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä
 • Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY)
 • Turun kaupungin sivistystoimiala, Vamia
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO)

Hankkeen kokonaisbudjetti on 594 640 €, josta valtionavustus 75 %. Riverian osuus budjetista on 37 500 €.

Kohderyhmä

 • Pyhäselän ja Juuan vankiloiden henkilöstö ja vangit, Riverian opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hankkeen tavoitteet

 • Vankilaopetuksena toteutettavan ammatillisen koulutuksen kehittäminen
 • Tiedottaminen, koulutukseen hakeminen ja opintojen henkilökohtaistamisen
 • Koulutuksen järjestäjien ja vankiloiden yhteistyö vankilaopetuksena järjestettävässä ammatillisessa koulutuksessa

Hankkeen toimenpiteet

 1. Laaditaan kartoitukset Riverian yhteistyövankiloiden oppimisympäristöistä ja opinnollistetaan puhtaus- ja kiinteistöalan, tekstiili- ja muotialan sekä liiketoiminta-alan työtehtäviä. Rakennetaan prosessikuvaus työtoiminnan opinnollistamisesta. Kehitetään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä sekä toimintamalleja tarvittavan osaamisen hankkimiseen yhteistyössä 3. sektorin toimijoiden kanssa.
 2. Mallinnetaan VALMA-koulutuksen opintopolkuja ja erityisen tuen tarjoamisen toimintamalleja vankiloissa. Kehitetään verkossa toteuttavia opiskelu- ja urasuunnitteluopintoja.
 3. Tiedotetaan yhteistyöstä ja opiskelumahdollisuuksista oppilaitoksessa ja vankiloissa.
 4. Vahvistetaan Riverian koulutuskumppanuutta vankiloiden kanssa, mm. kartoittamalla korttikoulutusmahdollisuuksia.
 5. Järjestetään opiskeluinfot vangeille ja työpaikkaohjaajakoulutusta vankiloiden henkilöstölle ja avovankien työpaikkaohjaajille.
 6. Osallistutaan hankeverkostossa sovittuihin yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin ja tuotetaan materiaalia yhteiselle alustalle.

Hankkeen esite