In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Työelämän kanssa yhteistyössä kohti ammatillisen koulutuksen reformia

Jaa
Etusivu > Riveria > Hankkeet ja kehittämistoiminta > Päättyneet hankkeet > Työelämän kanssa yhteistyössä kohti ammatillisen koulutuksen reformia

Ajankohta: 1.1.2017 – 31.1.2019

Työelämän kanssa yhteistyössä kohti ammatillisen koulutuksen reformia

Hankkeen tausta

Reformia ohjaa osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja opiskelijoille räätälöidään yksilöllisiä opintopolkuja. Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistuvat. Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli joka mahdollistaa joustavat polut työpaikalla tapahtuvan oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti.

Työelämän tarpeiden pohjalta aloitetaan syksyllä 2017 aloitettiin Nurmeksessa uutena koulutusalana sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtava lähihoitajakoulutus. Tulevaa työvoiman tarvetta ennakoi hoito- ja hoiva-alan eläköityvien työntekijöiden määrä, sekä kasvavat yksityiset hoito- ja hoiva-alojen yritykset.

Opiskelijapalautteet ja keskustelut opiskelijoiden kanssa puhuvat yksiselitteisesti toiminnallisen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen puolesta. Kehittämistarpeita nähdään ohjauksessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyessä. Suunnitelmat työpaikoilla tapahtuvan opiskelun lisäämisestä on herättänyt huolta ohjauksen riittävyydestä työpaikoilla. Ohjaukseen on kaivattu resurssia oppilaitoksilta

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on työelämäyhteistyön ja tavoitteellisen työpaikoilla tapahtuvan oppimisen kehittäminen digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Hankkeessa kehitetään konkreettinen toimintamalli joilla tiivistetään yhteistyötä työelämän kanssa siten, että työpaikat ovat luontaisia oppimisympäristöjä.

Hankkeen toimenpiteet

 1. Kuullaan työelämää alan koulutuksen sisällöistä, osaamistarpeista ja yhteistyöstä sekä siitä mitä osaamista kullakin työpaikalla voi hankkia. Kartoitetaan ennakoiden tulevia työpaikkojen osaamis-/koulutustarpeita, sekä suunnitellaan yhdessä työelämän edustajien kanssa paikallista työelämää palvelevia uusia tutkinnon paikallisesti järjestettäviä osia.
 2. Oppimisympäristöjen laajentaminen kehittämällä niin että ammatillista opiskelua toteutetaan työpaikoilla. Opettajan roolina on ohjata ja valmentaa opiskelijoita ja päivittää omaa ammattitaitoaan, sekä perehdyttää työpaikkaohjaajia.
 3. Oppimisprosessin näkyväksi tekemisessä ja ohjauksessa ja viestinnässä käytetään hyödyksi sosiaalista mediaa.
 4. Koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työpaikojen kanssa ja työpaikoilla. Pilotoitavana alana lähihoitajien koulutus, työpaikat ovat mukana koko ajan.

Tavoitellut tulokset

 1. Opiskelijoiden työllistyminen ja yleisten työelämävalmiuksien paraneminen
 2. Opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen on tavoitteellisempaa, opiskelijat valmistuvat yksilöllisesti osaamisen kartuttua.
 3. ”Työpaikat oppimisympäristöinä, opettajat ohjaamassa” –malli vakiintuu.
 4. Oppilaitoksena olemme valmiimpia ammatillisen koulutuksen reformiin.
 5. Tiivis yhteistyö oppilaitoksen/opettajien sekä työelämän välillä.
 6. Työelämän tarpeet ohjaavat koulutuksen suunnittelua ja toteutusta.
 7. Opettajien substanssiosaaminen vahvistuu.
 8. Vastaaminen alueen työvoimatarpeisiin paranee laadullisesti ja määrällisesti