In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Töihin Afrikkaan -hanke

Mannerta ei voi valloittaa etätyönä

Töihin Afrikkaan -hanke

Mannerta ei voi valloittaa etätyönä

Jaa

Toteutusaika: 1.8.2018 – 31.5.2019

Töihin Afrikkaan –hanke

Kulttuurialojen kulttuuri-, yritys- ja yhteistyöverkostoituminen Afrikan maissa

Hanketta rahoittaa Otsokorven Säätiö ja toteuttajina toimivat Nitomani School ja Riveria.

Hankkeen toiminta

 • Radio- ja TV -työn koulutusohjelma: dokumenttituotanto World Vision- organisaation ja Nitomani-koulun kanssa yhteistyössä. Kaksi opiskelijaa ja yksi opettaja tuottavat ja toteuttavat dokumentin. Opettaja on paikalla kymmenen päivää ja opiskelijat kolme viikkoa. Ruanda, syksy 2018.
 • Äänituotannon ja Esitys- ja teatteritekniikan yhteistyö Tansaniassa paikallisten yritysten kanssa. Neljä opiskelijaa ja yksi opettaja työskentelevät Tansaniassa. Opettaja on paikalla kymmenen vuorokautta ja opiskelijat neljä viikkoa. Talvi 2018-2019.
 • Tanssin koulutusohjelma. Beniniläisten traditionaalisten tanssien ja laulujen opiskelu, kulttuurivaihto kansainvälisten ja beniniläisten tanssijoiden ja tanssinopettajien välillä. Beniniläiseen kulttuurin tutustuminen paikallisissa seremonioissa. Nykytanssin opettaminen sekä nykytanssiteosten tuotannon opettaminen beniniläisille tanssijoille ja yhdessä harjoittelu. Kaksi opiskelijaa ja yksi opettaja. Kaksi viikkoa. Tammi- helmikuu 2019.

Hankkeen tavoitteet

Maailman kymmenen nopeimmin kasvavan talouden joukkoon kuuluu useita Afrikan maita. Suomalaisyritykset ovat suuntaamassa Afrikkaan, jossa on valtava potentiaali erilaisille yrityksille ja palve­luille. Useat Euroopan maat ja koulutuksen tarjoajat ovat olleet aktiivisesti mukana Afrikan markkinoilla jo vuosia. Tavoitteenamme on olla mukana tässä kehityksessä. Hankeemme painotus on yritysyhteistyön vahvistaminen kehittyvillä markkinoilla ja monikulttuurisen osaamisen laajentaminen Euroopan ulkopuolelle.

Oi­keat kontaktit ja yhteistyökumppanuus ovat avainasemassa Afrikan maissa työskentelyyn. Töihin Afrikkaan -hanke vahvistaa jo olemassa olevia verkostojamme ja luo uusia kontakteja Afrikan maissa. Hankkeen tarkoitus on myös luoda kiinteät suh­teet kehitysyhteistyöjärjestö World Visionin ja Nitomani-koulun kanssa.

Töihin Afrikkaan -hanke edistää opiskelijoiden työllistymistä monin eri tavoin. Kokemus työskentelystä afrikkalaisten yritysten ja kehitysyhteistyöjärjestön kanssa luo uusia näkökulmia työelämään ja laajentaa opiskelijan maailmankuvaa. Kokemukset laajentavat käsitystä yrittäjyydestä ja auttavat opiskelijoita ja opettajia ylittämään omia rajojaan. Työelämäyhteistyö laajenee käsittämään tulevaisuuden yrittäjyyden kannalta tärkeän maanosan sekä tutustuttaa opiskelijat ja opettajat myös järjestöihin työnantajana. Hankkeen avulla luomme työssäoppimispaikkoja turvallisissa ja laadukkaissa yrityksissä ja organisaatioissa

Hankkeen toteutus

Riverian Outokummun kulttuurialojen opiskelijat tuottavat yhteistyössä World Vision – järjestön ja koodaukseen erikoistuneen Nitomani- koulun kanssa videodokumentin Ruandassa ja samalla verkostoituvat paikallisten järjestöjen kanssa (koulut, ammatilliset oppilaitokset, yritykset jne.). Työskentely World Vision kaltaisen kansainvälisen järjestön kanssa luo mahdollisuuden perehtyä järjestötoimintaan ja luoda alamme työpaikkoja myös kehitysyhteistyön ja järjestöjen palvelukseen.

Projektin aikana kuvataan dokumentti, jossa seurataan ruandalaisten opiskelijoiden matkaa it-osaajiksi haastavista olosuhteista huolimatta. Opiskelijoillamme keskeinen oppimistavoite on dokumenttiohjelman suunnittelu, konkreettinen toteutus, julkaiseminen ja levitys. Tuotantotiimillämme on apuna paikalliset asiantuntijat Ruandasta sekä Suomen johtava dokumenttituottaja ja koulun asiantuntevat opettajat. Ruandan Ruotsin suurlähettiläs tukee projektia. Nitomani- koulu järjestää Ruandassa samaan aikaan opetus- ja it- alan seminaarin, johon opiskelijamme osallistuvat. Oppilaitoksellamme on jo yhteistyötä Nitomani- koulun kanssa ja yhteistyö koodauksen opetuksessa kasvaa.

Töihin Afrikkaan -hankkeen toinen kohde on Tansania ja siellä yhteistyön vahvistaminen teatteri- ja esitystekniikka-, valo- ja videokuvaus- sekä äänituotantoyritysten kanssa. Parhaillaan ammattioppilaitoksemme tekee yhteistyötä netin välityksellä korkeatasoisen tansanialaisen yrityksen kanssa. Äänituotannon opettaja vierailee alueen yrityksissä tansanialaisen yhteiskumppanin opastuksella. Matkan aikana sovitaan uusista työssäoppimispaikoista ja rakennetaan molemminpuolista yhteistyötä. Matkalle lähtevät opiskelijamme työskentelevät tansanialaisessa yrityksessä neljän viikon ajan.

Töihin Afrikkaan -hankkeen kolmas kohdemaa on Benin. Tanssin koulutusohjelman opiskelijoita osallistuu Traces-tapahtumaan Ouidahissa, Beninissä. Opiskelijoiden ohjelma sisältää beniniläisten traditionaalisten tanssien ja laulujen opiskelua, kulttuurivaihtoa kansainvälisten ja beniniläisten tanssijoiden ja tanssinopettajien välillä. Beniniläiseen kulttuuriin tutustuminen tapahtuu paikallisissa seremonioissa. Osallistuminen tapahtumaan vahvistaa oppilaitostamme verkostoitumaan kansainvälisesti. Opettajallamme Ulla Mäkisellä on kutsu opettamaan paikallisessa koreografisessa keskuksessa osana Traces 2019-tapahtumaa tammi-helmikuussa 2019.

Yhteistyökumppanit

 • Nitomani School on oppimisympäristö, jossa opetellaan koodausta. Nitomani- koulu on IT-alan yritys, joka kehittää ratkaisuja jokapäiväisen elämän parantamiseksi. Koulu toimii niin kouluissa kuin yrityksissä, opettaen koodausta.
 • Otsakorven Säätiö
 • Suomen World Vision on poliittisesti riippumaton ja yksittäisiin kirkkokuntiin sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö. World Vision on voittoa tavoittelematon yhdistys, yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä ja itsenäinen osa maailman suurinta kummilapsijärjestöä.
  Suomen World Vision
  Lapinlahdenkatu 3 A, 00180 Helsinki
 • Traces – AS IN BENIN – PROFESSIONAL PROGRAM FOR DANCE AND CHOREOGRAPHIC PRACTICE
  The Axis Syllabus International Research Community is a membership-based peer exchange platform that consists of Certified Teachers and Teacher Candidates. Certification represents a commitment to the community to agree upon standards of ethical teaching practices, a command of the information within the Axis Syllabus and demonstrated ability to transmit that information., doubts and inspirations so that we might provide mutual benefit for continued learning.
  tracesformation@gmail.com
 • Wanane Entertainment Ltd on yksi Tansanian johtavista media tuotantoyhtiöistä. Tuotantoyhtiö on itäisen ja keski-Afrikan suurin toimija alallaan.